Test Çöz,İnsanlar, Yerler Ve Çevreler, Yerler Ve Çevreler anlama testi, Yerler Ve Çevreler anlatımı testi, Yerler Ve Çevreler bilgi testi, Yerler Ve Çevreler bilgisi testi, Yerler Ve Çevreler çalışma testi, Yerler Ve Çevreler değerlendirme testi, Yerler Ve Çevreler etkinlik testi, Yerler Ve Çevreler kavrama testi, Yerler Ve Çevreler kazanım testi, Yerler Ve Çevreler konu testi, Yerler Ve Çevreler öğrenme testi, Yerler Ve Çevreler öğretimi testi, Yerler Ve Çevreler ölçme testi, Yerler Ve Çevreler ön bilgi testi, Yerler Ve Çevreler pekiştirme testi, Yerler Ve Çevreler sonuç değerlendirme testi, Yerler Ve Çevreler sonuç testi, Yerler Ve Çevreler sunumu testi, Yerler Ve Çevreler süreç testi, Yerler Ve Çevreler test etkinliği, Yerler Ve Çevreler testi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler İnsanlar Yerler Ve Çevreler Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
14 Aralık 2017 Persembe 20:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8239
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
“Benim yaşadığım bölgede sebze, meyve, tahıl, et ve süt ürünleri üretilmektedir.”diyen bir öğrencinin bölgesinde hangi ekonomik faaliyet yapılmaktadır? 
A) tarım ve ticaret 
B) tarım ve ormancılık 
C) tarım ve hayvancılık 
D) ticaret ve sanayi 
Soru 2 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Coğrafya, doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. 
B) Belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. 
C) Hava olaylarına iklim denir. 
D) Dağ, tepe, düzlük ve çukurlar yeryüzü şekillerini oluştururlar. 
Soru 3 
Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı olan bir iklimdir. Buna göre, aşağıdaki bitkilerden hangisi yalnızca Karadeniz ikliminde yetişir? 
A) pamuk 
B) muz 
C) çay 
D) buğday 
Soru 4 
) Ülkemizde kentleşme oranının en yüksek olduğu bölge ……………………….. Bölgesi’dir. 
) …………………………. yerleşmeler, nüfusu 10.000’ in altındaki yerleşmelerdir. 
) Sanayi,turizm, ticaret gibi nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler…………………………… faktörler içinde yer alır. Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır? 
A) Beşeri 
B) Karadeniz 
C) Marmara 
D) Kırsal 
Soru 5 
Akarsuyun geçtiği yerlerden taşıdığı toprakları, denize döküldüğü yerde biriktirmesiyle oluşan ovalara delta ovası denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi delta ovası olamaz? 
A) Çarşamba Ovası 
B) Bafra Ovası 
C) Konya Ovası 
D) Çukurova 
Soru 6 
Yurdumuzda üç çeşit iklim tipi vardır: Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim.Ülkemizde çeşitli iklimlerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 
A) denize olan uzaklığın 
B) yükseltinin 
C) bitki örtüsünün 
D) ekvatora yakınlığın 
Soru 7 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Yüksek ve engebeli yerler, yerleşme için pek tercih edilmeyen yerlerdir. 
B) Çevresine göre farklı coğrafi özelliklere sahip alanlara bölge denir. 
C) Ahşap evlere daha çok Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’nde rastlanır. 
D) Bir yerin sanayisinin gelişmesi, o yerin göç almasına neden olan unsurlardandır. 
Soru 8 
Pamuk yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde ise yaz kuraklığı ister. Bu bilgiye göre; aşağıdaki bölgelerden hangisinde pamuk üretimi yapılabilir? 
A) Marmara 
B) Karadeniz 
C) İç Anadolu 
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Soru 9 
Doğal afetlerin oluşmasında insanların doğrudan ya da dolaylı etkisi vardır. Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşmasında insanların etkisi yoktur? 
A) çığ 
B) toprak kayması 
C) erozyon 
D) deprem 
Soru 10 
Aşağıdaki ürünlerin hangisinin yetiştirilmesinde makineli tarımdan daha çok yararlanılır?   
A) buğday 
B) narenciye 
C) çay 
D) tütün 
Soru 11 
Doğal afet can ve mal kaybına neden olan doğal olaylarıdır. Aşağıdakilerden hangisi doğal olay değildir? 
A) depremler 
B) sel baskınları 
C) toprak kayması 
D) trafik kazaları 
Soru 12 
Heyelan( toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür.Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kayması daha çok görülür? 
A) Güneydoğu Anadolu 
B) Karadeniz 
C) Akdeniz 
D) Ege 
Soru 13 
Ülkemizde Kızılırmak ve Fırat gibi ırmakların bulanık akmasına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? 
A) çığ 
B) erozyon 
C) heyelan 
D) deprem 
Soru 14 
Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz’de yetiştirilen başlıca ürünlerden değildir? 
A) fındık 
B) mısır 
C) muz 
D) çay 
Soru 15 
Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde, deniz etkisinin iç kesimlerde hissedilememesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır. 
A) Dağların kıyıya paralel uzanmasına 
B) Dağların yükseltisinin az olmasına 
C) Şehir sayısının az olmasına 
D) Ovaların geniş yer tutmasına 
Soru 16 
) ………………………toprağın tarım yapılan üst tabakasının, su veya rüzgarın etkisiyle taşınmasıdır. 
) Toprağın, taş parçalarının veya kaya tabakalarının birdenbire kaymasına ……………………………………….denir. 
) Doğada meydana gelen yıkıcı değişikliklere ………………………………………………..denir. 
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi dışta kalır? 
A) çığ 
B) heyelan 
C) doğal afet 
D) erozyon 
Soru 17 
Sanayinin geliştiği yerlerde kentleşme oranı yüksek olur. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde, kentleşme oranı daha fazladır? 
A) Marmara 
B) Karadeniz 
C) Doğu Anadolu 
D) İç Anadolu 
Soru 18 
Platolar haritada hangi renkle gösterilir? 
A) kahverenginin tonlarıyla 
B) sarı ya da açık kahverengiyle 
C) yeşilin tonlarıyla 
D) mavinin tonlarıyla 
Soru 19 
Yurdumuzun tahıl ambarı olarak nitelenen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Konya 
B) Aydın 
C) Ordu 
D) Çorum 
Soru 20 
Yaz kış yeşil kalan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki topluluğu hangi iklim tipinde görülür? 
A) Akdeniz ikliminde 
B) Karasal iklimde 
C) Karadeniz ikliminde 
D) Ilıman iklimde