Test Çöz,5.Sınıf 2.Ünite Kültür ve Miras Testi, 5.Sınıf 2.Ünite Testi, 5.Sınıf kültür ve Miras Testi, Kültür ve Miras Testi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Kültür ve Miras Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
14 Kasım 2017 Salı 18:52
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
34164
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Çevremizde tarihî mekânlar ve yapıtlar bulunur. Aşağıdakilerden hangisi tarihi yapıtlardan birisi değildir? 
A) Kale 
B) Heykel 
C) Kaldırım 
D) Köprü 
Soru 2 
“Ege kıyısındaki şehirlerini mimari eserlerle donattılar. Bilime önem verdiler, birçok bilim insanı yetiştirdiler. Fenike alfabesini alarak Latin alfabesine dönüşmesin katkıda bulundular.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 
A) Frigler 
B) Lidyalılar 
C) İyonlar 
D) Hititler 
Soru 3 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir. 
B) Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır. 
C) Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir. 
D) El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir. 
Soru 4 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Frigler Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurdular. 
B) Anadolu’daki en eski yazı örnekleri Babillere aittir. 
C) İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler. 
D) Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya’daki Çatalhöyük’tür. 
Soru 5 
“Anadolu’ya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? 
A) Sümerler 
B) Asurlar 
C) Babiller 
D) Urartular 
Soru 6 
“Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş'i Mısırla imzaladılar. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazdılar. Başkentleri Hattuşa'ya barajlar, saraylar yaptılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 
A) İyonlar 
B) Urartular 
C) Hititler 
D) Lidyalılar 
Soru 7 
“Asma Bahçeler ve İştar Kapısı gibi önemli eserler inşa ettiler. Kralları Hammurabi kendi adıyla anılan kanunlar koydu.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? 
A) Urartular 
B) Babiller 
C) Asurlar 
D) Sümerler 
Soru 8 
) El sanatlarımız 
) Tarihî evlerimiz 
) Yönetim şeklimiz 
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürümüzün öğelerinden değildir? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) Yalnız III 
Soru 9 
“Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu üzerinde ticaret yaptılar. Takas usulüne son verip madeni parayı kullanmaya başladılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 
A) Hititler 
B) Lidyalılar 
C) Frigler 
D) İyonlar 
Soru 10 
Tatilde çok sayıda tarihî eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir? 
A) İzmir saat kulesi 
B) Düden Şelalesi 
C) Abant Gölü 
D) Uludağ 
Soru 11 
“Madencilik, seramik ve mobilyacılık alanlarında eserler verdiler. Başkentleri Tuşpa’ya kale ve su kanalları yaptılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 
A) İyonlar 
B) Lidyalılar 
C) Urartular 
D) Hititler 
Soru 12 
“Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı, tapınaklar inşa etmişler. Bu yapıları aynı zamanda tahıl ürünleri için depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır.”Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Mimari eserler inşa etmişlerdir. 
B) Komşularıyla barış içinde yaşamışlardır. 
C) Bilimsel çalışmalar yapmışlardır. 
D) Tarımla uğraşmışlardır. 
Soru 13 
) Dilden dile nesilden nesile aktarılır. 
) Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır. 
Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bayramlar 
B) Türküler 
C) Orta oyunu 
D) El sanatları 
Soru 14 
“Tarım hayvancılık yanında dokumacılık, madencilik ve mobilyacılıkta ustalaştılar” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 
A) Frigler 
B) Hititler 
C) Lidyalılar 
D) İyonlar 
Soru 15 
) İsak Paşa Sarayı 
) Kütahya çinisi 
) Kayseri mantısı 
Yukarıdaki kültürel öğeler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerine örnektir? 
A) I-Mimari, II-El sanatı, III-Yemek 
B) I-El sanatı, II-Giyim, III-Festival, şenlik 
C) I-Halk oyunu II-El sanatı, III-Yemek 
D) I-Mimari, II-Türkü, III-Halk oyunu 
Soru 16 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdiğini söyleyen bir turist müzede aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait bir eser görmüş olamaz? 
A) Sümerler 
B) Frigler 
C) Urartular 
D) Hititler 
Soru 17 
) Ticaretin artmasıyla …………. parayı kullanmaya başladılar. 
) Düşünce özgürlüğüne önem veren …………. döneminde önemli düşünürler yetişti. 
) Arkeoloji müzelerinde Anadolu uygarlıklarına ait ………. bulunmaktadır. 
) Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır? 
A) tarihi eserler 
B) Frigler 
C) Lidyalılar 
D) İyonlar 
Soru 18 
“Günlük hayatımızda birçok kültürel unsur çok uzun süredir yaşamaktadır. Örneğin yiyecek - içeceklerimiz, geleneklerimiz, kıyafetlerimiz uzun bir tarihi geçmiş sonucu bazıları değişerek bazıları değişmeden günümüze ulaşmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi değişime daha az uğramıştır? 
A) Yemekler 
B) El sanatları 
C) Yapı kültürü 
D) Giysilerimiz 
Soru 19 
) Ülkemizde bulunan ……………. arasında milli parklar da yer alır. 
) Halk oyunlarında oyuncular ………… giysiler giyerler. 
) Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ……….. günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz.Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır? 
A) geleneksel 
B) doğal varlıklar 
C) bayram 
D) tarihî eserler 
Soru 20 
“Yazıyı buldular. Tapınak, okul ve depo olarak kullanılan zigguratlar yaptılar. Ay yılı esaslı takvimi buldular.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? 
A) Asurlar 
B) Urartular 
C) Babiller 
D) Sümerler