Test Çöz,5. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test, 5. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test indir, 5 sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test, 5. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test pdf, 5.sınıf kültür ve miras soruları, 5 sınıf sosyal bilgiler kültürel ve miras testi çöz, 5. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras konu anlatımı, 5. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test çöz, kültür ve miras 5. sınıf,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Ocak 2019 Persembe 17:30
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4271
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
“Ege kıyısındaki şehirlerini mimari eserlerle donattılar. Bilime önem verdiler, birçok bilim insanı yetiştirdiler. Fenike alfabesini alarak Latin alfabesine dönüşmesin katkıda bulundular.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 
A Lidyalılar 
B Hititler 
C İyonlar 
D Frigler 
Soru 2 
“Sümerler Ziggurat adı verilen çok katlı, tapınaklar inşa etmişler. Bu yapıları aynı zamanda tahıl ürünleri için depo ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanmışlardır.” Buna göre Sümerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A Komşularıyla barış içinde yaşamışlardır. 
B Bilimsel çalışmalar yapmışlardır. 
C Mimari eserler inşa etmişlerdir. 
D Tarımla uğraşmışlardır. 
Soru 3 
“Tarım hayvancılık yanında dokumacılık, madencilik ve mobilyacılıkta ustalaştılar” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 
A Hititler 
B İyonlar 
C Frigler 
D Lidyalılar 
Soru 4 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gezdiğini söyleyen bir turist müzede aşağıdaki uygarlıklardan hangisine ait bir eser görmüş olamaz? 
A Sümerler 
B Hititler 
C Urartular 
D Frigler 
Soru 5 
“Anadolu’ya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? 
A Urartular 
B Sümerler 
C Babiller 
D Asurlar 
Soru 6 
Ülkemizde bulunan ……………. arasında milli parklar da yer alır. 
Halk oyunlarında oyuncular ………… giysiler giyerler. 
Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren ……….. günlerinde büyüklerimizi ziyaret ederiz.Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır? 
A geleneksel 
B doğal varlıklar 
C bayram 
D tarihî eserler 
Soru 7 
“Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu üzerinde ticaret yaptılar. Takas usulüne son verip madeni parayı kullanmaya başladılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 
A İyonlar 
B Frigler 
C Hititler 
D Lidyalılar 
Soru 8 
Tatilde çok sayıda tarihî eser gördüğünü söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini örnek verebilir? 
A İzmir saat kulesi 
B Uludağ 
C Düden Şelalesi 
D Abant Gölü 
Soru 9 
Ticaretin artmasıyla …………. parayı kullanmaya başladılar. 
Düşünce özgürlüğüne önem veren …………. döneminde önemli düşünürler yetişti. 
Arkeoloji müzelerinde Anadolu uygarlıklarına ait ………. bulunmaktadır. 
Yukarıdaki cümleleri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır? 
A İyonlar 
B Lidyalılar 
C tarihi eserler 
D Frigler 
Soru 10 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A Çevremizde yer alan dağ, deniz, ırmak, orman doğal varlıklara örnektir. 
B Halıların motifleri farklı anlamlara gelmektedir. 
C El sanatlarımız ülkemizin çeşitli yerlerinde benzerlik ve farklılıklar gösterir. 
D Halk oyunları ülkemizin her yerinde aynı özellikleri taşır. 
Soru 11 
“Günlük hayatımızda birçok kültürel unsur çok uzun süredir yaşamaktadır. Örneğin yiyecek - içeceklerimiz, geleneklerimiz, kıyafetlerimiz uzun bir tarihi geçmiş sonucu bazıları değişerek bazıları değişmeden günümüze ulaşmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi değişime daha az uğramıştır? 
A Yemekler 
B Yapı kültürü 
C El sanatları 
D Giysilerimiz 
Soru 12 
Dilden dile nesilden nesile aktarılır. 
Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır. 
Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir? 
A El sanatları 
B Türküler 
C Bayramlar 
D Orta oyunu 
Soru 13 
“Madencilik, seramik ve mobilyacılık alanlarında eserler verdiler. Başkentleri Tuşpa’ya kale ve su kanalları yaptılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 
A Urartular 
B İyonlar 
C Lidyalılar 
D Hititler 
Soru 14 
“Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş'i Mısırla imzaladılar. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazdılar. Başkentleri Hattuşa'ya barajlar, saraylar yaptılar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 
A İyonlar 
B Lidyalılar 
C Urartular 
D Hititler 
Soru 15 
İsak Paşa Sarayı 
Kütahya çinisi 
Kayseri mantısı 
Yukarıdaki kültürel öğeler sırasıyla aşağıdakilerden hangilerine örnektir? 
A I-Mimari, II-El sanatı, III-Yemek 
B I-Halk oyunu II-El sanatı, III-Yemek 
C I-Mimari, II-Türkü, III-Halk oyunu 
D I-El sanatı, II-Giyim, III-Festival, şenlik 
Soru 16 
“Asma Bahçeler ve İştar Kapısı gibi önemli eserler inşa ettiler. Kralları Hammurabi kendi adıyla anılan kanunlar koydu.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? 
A Asurlar 
B Babiller 
C Urartular 
D Sümerler 
Soru 17 
El sanatlarımız 
Tarihî evlerimiz 
Yönetim şeklimiz 
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürümüzün öğelerinden değildir? 
A I ve II 
B Yalnız III 
C Yalnız I 
D II ve III 
Soru 18 
“Yazıyı buldular. Tapınak, okul ve depo olarak kullanılan zigguratlar yaptılar. Ay yılı esaslı takvimi buldular.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir? 
A Asurlar 
B Babiller 
C Sümerler 
D Urartular 
Soru 19 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A İyonlar şehirlerine büyük tiyatrolar inşa ettiler. 
B Frigler Doğu Anadolu’da güçlü bir devlet kurdular. 
C Anadolu’daki en eski yazı örnekleri Babillere aittir. 
D Dünya üzerindeki ilk şehirlerden birisi Mezopotamya’daki Çatalhöyük’tür. 
Soru 20 
Çevremizde tarihî mekânlar ve yapıtlar bulunur. Aşağıdakilerden hangisi tarihi yapıtlardan birisi değildir? 
A Kaldırım 
B Kale 
C Köprü 
D Heykel