Test Çöz,4.sınıf sosyal bilgiler küresel bağlantılar, 5 sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras test, 5 sınıf sosyal bilgiler küresel bağlantılar, 5 sınıf sosyal bilgiler testi kültür ve miras, 5 sınıf sosyal bilgiler yazılı soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler birey ve toplum testleri, 5. sınıf sosyal bilgiler kültür ve miras, 5.sınıf sosyal bilgiler mezopotamya uygarlıkları test, 5.sınıf sosyal bilgiler testi

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:44
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5028
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
"Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır." 

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) İletişim sorunlarının tamamıyla çözüme kavuştuğu 
B) Ticarette yaşanan gelişmelerin iletişim ile paralel olduğu 
C) İletişim araçlarının insanların hayatına kolaylıklar sağladığı 
D) İnsanların ürün ya da hizmete ulaşmasının iletişim araçlarıyla kolaylaştığı 
Soru 2 
“İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) Seyahat 
B) Ticaret 
C) Ulaşım 
D) Turizm 
Soru 3 
Mısır Piramitlerinin yapılış amacı hangisidir? 
A) Firavunlar için konut olarak yapılmıştır. 
B) Mısır hazinelerini saklamak için yapılmıştır. 
C) "Firavun" adı verilen kralları için mezar olarak yapılmıştır. 
D) Yapıldıkları dönemde otel olarak kullanılmak amacıyla yapılmıştır. 
Soru 4 
Dünya ortak miras eserlerinden biri olan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisinin İnsanlığın Ortak Mirası sınırları içerisinde yer almaktadır? 
A) Hindistan 
B) Suriye 
C) Çin 
D) Mısır 
Soru 5 
“Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ………… adı verilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) İhracat 
B) Takas 
C) İthalat 
D) Etkileşim 
Soru 6 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır. 
B) Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar. 
C) Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez. 
D) Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır. 
Soru 7 
İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir? 
A) Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz. 
B) İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz. 
C) İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz. 
D) İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz. 
Soru 8 
Dünya kültür mirası listesinde bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi ülkemizdedir? 
A) Özgürlük Anıtı 
B) Piramitler 
C) Mostar Köprüsü 
D) Kapadokya 
Soru 9 
"Ortak miras, bütün insanlık tarihin ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerler bütünüdür İnsanlığın Ortak Mirası . Tek bir ulusa at olmayan ortak mirasın bütün insanlığa at olduğu kabul edilmektedir." 
Bu bilgiye göre ortak miras ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Maddi ve manevi ögeleri içinde barındırdığı 
B) Tüm insanlığın ortak ürünü olduğu 
C) Yüzyıllar boyu süren birikimlerin sonucunda oluştuğu 
D) Bütün insanların ortak mirastan yararlanamadığı 
Soru 10 
"Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına……………… …denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) İthalat 
B) Takas 
C) Etkileşim 
D) İhracat 
Soru 11 
Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ülkeler arası dostluğun gelişmesi 
B) Ulaşım araçlarının artması 
C) Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması 
D) Ticaretle uğraşanların artması 
Soru 12 
Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında; 
I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması 

II. Ön yargıların ortadan kalkması 

III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir? 

A) I ve II 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) I,II ve III 
Soru 13 
Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır? 
A) Edebiyat 
B) Bilim 
C) Müzik 
D) Sanat 
Soru 14 
Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülkelere sağladığı faydalar arasında Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor değerlendirilemez? 
A) Ülkelerin ekonomisini geliştirir. 
B) Kültürel alışveriş yaşanır. 
C) Devletler arası ilişkiler artar. 
D) Tüm toplumları birbirine yakınlaştırır. 
Soru 15 
"Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı İnsanların hayatlarını devam ettirmeler için gereksinim duydukları ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bu ihtiyaçların bir kısmını iç ticaret ile kendi ülkelerinde üretilen ürünlerden karşılayan insanlar, bir kısmını da farklı ülkelerde üretilen ürünlerle karşılamışlardır. Böylece farklı ülkelerden ihtiyaçların karşılanmasıyla ülkeler arası ticaret doğmuştur." 
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Ülkelerin birbirinden farklı ürünler ürettiği 
B) Ticaretin hem ülke içinde hem ülke dışında yapıldığı 
C) İnsanların ihtiyaçlarının tamamen birbirine benzediği 
D) Ticaretin insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıktığı 
Soru 16 
Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur? 
A) İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır. 
B) İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır. 
C) İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur. 
D) İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. 
Soru 17 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir. 
B) Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını değiştirirler. 
C) Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir. 
D) Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız. 
Soru 18 
"………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) UNESCO 
B) NATO 
C) UNİCEF 
D) BM 
Soru 19 
‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez? 
A) malların kolay taşınmasını sağlar 
B) Ticaretin kolaylaşmasını sağlar 
C) kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar 
D) üretimin yavaşlamasını sağlar 
Soru 20 
”……… dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 
A) NATO 
B) UNİCEF 
C) UNESCO 
D) BM