Test Çöz,Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Konusu, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Etkinliği, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Çalışması, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Etüt Çalışması, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Ev Çalışması, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Testi, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Öğretimi, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Kavrama Çalışması, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Kavrama Etkinliği, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Kavrama Testi, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Ev Çalışması, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Anlatımı, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Değerlendirme Etkinliği, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Tanıma Çalışması, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Öğrenme Etkinliği, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Öğrenme Çalışması, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Eğitimi, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Bilgisi, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Öğrenci Çalışması, Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Etkinlik Sayfası

5. Sınıf Fen Bilimleri Kuvvetin Büyüklüğünün Ölçülmesi Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
03 Aralık 2016 Cumartesi 19:41
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
15592
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Bir kâğıt mendil ile mendil paketini yukarıdan aynı anda bıraktığımızda paket yere daha erken düşer. Kâğıt mendil havadaki sürtünmenin etkisiyle yere daha geç düşer. Havadaki sürtünme kuvveti pakete de etki etmektedir. Ancak havadaki sürtünme kâğıt mendili paketten daha çok etkiler.” Yandaki anlatımdan yola çıkarak havadaki sürtünme kuvveti nasıl adlandırılır? 
O Hava direnci 
O Hava akımı 
O Hava sürtünmesi 
O Hava basıncı 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
O Su direnci olmasaydı balıklar suda yüzemezdi. 
O Vücut şekilleri ve üzerlerindeki kaygan pullar balıkların su direncinden az etkilenmelerini sağlayarak sudaki hareketlerini kolaylaştırır. 
O Bir cismin sudaki hızı arttıkça su direnci de azalır. 
O Deniz taşıtları, su direncinden daha az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır. 
Sürtünme kuvveti genelde cismin hareketiyle zıt yönlüdür. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni olamaz? 
O Hareket eden cisimleri hızlandırmak. 
O Hareket eden cisimleri yavaşlatmak. 
O Hareketi zorlaştırmak. 
O Hareket eden cisimleri durdurmak. 
I. Salıncakta sallanmak 
II. Masayı kaldırmak. 
III. Çanta taşımak 
Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde kuvvetin etkisi vardır? 
O II-III 
O I-III  
O I-II   
O I-II-III 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
O Kuvvet duran cisimleri hareket ettirir. 
O Kuvvet kısaca itme ve çekme etkisidir. 
O Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilen etkidir. 
O Kuvvet hareket halindeki cisimleri etkilemez. 
Aşağıdakilerden hangisi cismin hareketini etkilemez? 
O Yüzeyin rengi 
O Hava direnci 
O Su direnci 
O Cismin şekli 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
O Hızlı giden bir otomobil bisiklete göre, bir jet uçağı da otomobile göre daha çok hava direnciyle karşılaşır. 
O Bisikletle ne kadar hızlı gidersek yüzümüzde hava direncini o kadar çok hissederiz. 
O Ön tarafı ve tavanı yüksek bir araba hava direncinden daha az etkilenir. 
O Otomobil ve uçaklar hava direncini azaltacak şekilde tasarlanır. 
Aşağıdakilerin hangisinde sürtünmenin artırılması istenir? 
O Paraşüt yapımında 
O Kapı menteşelerinde 
O Bilyeli yataklarda 
O Geminin suya batan kısmında 
Sürtünme konusuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 
O Bilyeli yatak, sürtünmeyi azaltarak hareketi zorlaştırır. 
O Birbirine temas eden yüzeylerin yağlanması sürtünmeyi artırır. 
O Yüzeyin yağlanması hareketi kolaylaştırır. 
O Paraşüt, cismin havadaki hareket süresini kısaltır. 
Aşağıdakilerin hangisinde sürtünme ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? 
O Cismin hareket etmesi için sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvetten küçük olması gerekir. 
O  Buz zemindeki sürtünme kuvveti, ağaç zemindekinden daha çoktur. 
O Cisimlerin hareketini bazen zorlaştırır, bazen kolaylaştırır. 
O Cisimleri durdurmak ve yavaşlatmak için kullanılır. 
Bir eşyayı taşırken bazen tekerli araçlar kullanırız. Bu durumlarda tekerli araç kullanmamızın en öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
O Daha az zamanda taşımak. 
O Sürtünmeyi azaltmak. 
O Yolu uzatmak.   
O Sürtünmeyi artırmak.   
Yatay düzlem üzerindeki bir cisme, kuvvet uygulanarak hareket ettirilmeye çalışıldığını düşünelim. Bu sırada cisimle, temasta bulunduğu yüzey arasında, cismin hareketine karşı koyan bir kuvvet vardır. Harekete zıt yönde etki eden bu kuvvete ne ad verilir? 
O Yüzey kuvveti. 
O Hızlanma kuvveti. 
O Sürtünme kuvveti. 
O Yavaşlama kuvveti. 
Aşağıda kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
O Hareket halindeki maddeyi durdurur. 
O Maddenin şeklini değiştirebilir. 
O  Maddenin yapısını değiştirir. 
O Duran maddeyi hareket ettirir. 
Aşağıdakilerden hangisinde temas gerektirmeyen kuvvet uygulanmıştır? 
O Kapalı kapının açılmasında 
O Mıknatısın toplu iğneleri çekmesinde 
O Islak çamaşırların sıkılmasında 
O Gitarın tellerine dokunarak çalınmasında 

 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

O Sürtünme kuvvetinin artması cismin hareketini hızlandırır. 
O Sürtünen iki yüzey arasına sıvı konması sürtünmeyi azaltır. 
O İki elimizi birbirine sürttüğümüzde ellerimiz ısınır. 
O Cisimleri iterek veya çekerek hareket ettirebiliriz. 
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir? 
O Yön değiştirme 
O Erime 
O Dönme 
O Durma 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
O Kuvvet cetvelle ölçülür. 
O Çeşitli yüzeylerin, cismin hareketine etkileri aynıdır. 
O Bir yüzeyin kaygan hâle getirilmesi sürtünmeyi artırır. 
O Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
O Kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin şekil değiştirme etkisi kullanılarak yapılan dinamometrelerle ölçülür. 
O Dinamometrenin yapısında gergin yay bulunur. Üzerinde ölçeklendirilmiş gösterge vardır. 
O Dinamometrelerle ölçülen kuvvet değeri Newton birimiyle ifade edilir. Newton kısaca N harfiyle gösterilir. 
O Teknoloji sayesinde artık kuvvetlerin büyüklüğünü ölçen araçlar geliştirilmiştir. 
Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
O Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. 
O Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir. 
O Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir. 
O Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir. 
Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme daha azdır? 
O Stabilize yol 
O Asfalt yol 
O Buzlu yol 
O Taşlı ham yol