Test Çöz,5.sınıf Kuvvetin Ölçülmesi, 5.sınıf kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi test, 5. sınıf kuvvet ve hareket test, 5.sınıf sürtünme kuvveti, kuvvetin ölçülmesi 5.sınıf slayt, 5.sınıf kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi çalışma kağıdı, dinamometre soruları nasıl çözülür, 5.sınıf sürtünme kuvveti ile ilgili soruları, kuvvetin ölçülmesi hakkında bilgi,

5. Sınıf Fen Bilimleri Dinamometre Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
30 Haziran 2017 Cuma 20:28
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
4086
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Yatay düzlem üzerindeki bir cisme, kuvvet uygulanarak hareket ettirilmeye çalışıldığını düşünelim. Bu sırada cisimle, temasta bulunduğu yüzey arasında, cismin hareketine karşı koyan bir kuvvet vardır. Harekete zıt yönde etki eden bu kuvvete ne ad verilir? 
O Sürtünme kuvveti. 
O Hızlanma kuvveti. 
O Yüzey kuvveti. 
O Yavaşlama kuvveti. 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
O Dinamometrelerle ölçülen kuvvet değeri Newton birimiyle ifade edilir. Newton kısaca N harfiyle gösterilir. 
O Teknoloji sayesinde artık kuvvetlerin büyüklüğünü ölçen araçlar geliştirilmiştir. 
O Kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin şekil değiştirme etkisi kullanılarak yapılan dinamometrelerle ölçülür. 
O Dinamometrenin yapısında gergin yay bulunur. Üzerinde ölçeklendirilmiş gösterge vardır. 
Aşağıdakilerin hangisinde sürtünme ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? 
O Cisimlerin hareketini bazen zorlaştırır, bazen kolaylaştırır. 
O  Buz zemindeki sürtünme kuvveti, ağaç zemindekinden daha çoktur. 
O Cismin hareket etmesi için sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvetten küçük olması gerekir. 
O Cisimleri durdurmak ve yavaşlatmak için kullanılır. 
Sürtünme konusuyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 
O Birbirine temas eden yüzeylerin yağlanması sürtünmeyi artırır. 
O Yüzeyin yağlanması hareketi kolaylaştırır. 
O Bilyeli yatak, sürtünmeyi azaltarak hareketi zorlaştırır. 
O Paraşüt, cismin havadaki hareket süresini kısaltır. 
Aşağıda kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
O  Maddenin yapısını değiştirir. 
O Maddenin şeklini değiştirebilir. 
O Hareket halindeki maddeyi durdurur. 
O Duran maddeyi hareket ettirir. 
Aşağıdakilerin hangisinde sürtünmenin artırılması istenir? 
O Geminin suya batan kısmında 
O Kapı menteşelerinde 
O Paraşüt yapımında 
O Bilyeli yataklarda 
Aşağıdaki yüzeylerin hangisinde sürtünme daha azdır? 
O Taşlı ham yol 
O Asfalt yol 
O Stabilize yol 
O Buzlu yol 
Kuvvet, itme veya çekme olarak tanımlanır. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
O Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. 
O Kuvvet cisimlerin hızını arttırabilir. 
O Kuvvet cisimleri yavaşlatabilir. 
O Kuvvet cisimlerin miktarını arttırabilir. 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
O Bisikletle ne kadar hızlı gidersek yüzümüzde hava direncini o kadar çok hissederiz. 
O Otomobil ve uçaklar hava direncini azaltacak şekilde tasarlanır. 
O Hızlı giden bir otomobil bisiklete göre, bir jet uçağı da otomobile göre daha çok hava direnciyle karşılaşır. 
O Ön tarafı ve tavanı yüksek bir araba hava direncinden daha az etkilenir. 
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir? 
O Erime 
O Yön değiştirme 
O Dönme 
O Durma 
Aşağıdakilerden hangisi cismin hareketini etkilemez? 
O Yüzeyin rengi 
O Hava direnci 
O Su direnci 
O Cismin şekli 
Sürtünme kuvveti genelde cismin hareketiyle zıt yönlüdür. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni olamaz? 
O Hareket eden cisimleri hızlandırmak. 
O Hareketi zorlaştırmak. 
O Hareket eden cisimleri yavaşlatmak. 
O Hareket eden cisimleri durdurmak. 
I. Salıncakta sallanmak 
II. Masayı kaldırmak. 
III. Çanta taşımak 
Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde kuvvetin etkisi vardır? 
O II-III 
O I-II-III 
O I-II   
O I-III  
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
O Kuvvet hareket halindeki cisimleri etkilemez. 
O Kuvvet duran cisimleri hareket ettirir. 
O Kuvvet kısaca itme ve çekme etkisidir. 
O Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilen etkidir. 
“Bir kâğıt mendil ile mendil paketini yukarıdan aynı anda bıraktığımızda paket yere daha erken düşer. Kâğıt mendil havadaki sürtünmenin etkisiyle yere daha geç düşer. Havadaki sürtünme kuvveti pakete de etki etmektedir. Ancak havadaki sürtünme kâğıt mendili paketten daha çok etkiler.” Yandaki anlatımdan yola çıkarak havadaki sürtünme kuvveti nasıl adlandırılır? 
O Hava akımı 
O Hava basıncı 
O Hava sürtünmesi 
O Hava direnci 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
O Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. 
O Kuvvet cetvelle ölçülür. 
O Bir yüzeyin kaygan hâle getirilmesi sürtünmeyi artırır. 
O Çeşitli yüzeylerin, cismin hareketine etkileri aynıdır. 
Bir eşyayı taşırken bazen tekerli araçlar kullanırız. Bu durumlarda tekerli araç kullanmamızın en öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
O Daha az zamanda taşımak. 
O Yolu uzatmak.   
O Sürtünmeyi artırmak.   
O Sürtünmeyi azaltmak. 
Aşağıdakilerden hangisinde temas gerektirmeyen kuvvet uygulanmıştır? 
O Kapalı kapının açılmasında 
O Mıknatısın toplu iğneleri çekmesinde 
O Islak çamaşırların sıkılmasında 
O Gitarın tellerine dokunarak çalınmasında 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
O Deniz taşıtları, su direncinden daha az etkilenecek şekilde tasarlanmıştır. 
O Su direnci olmasaydı balıklar suda yüzemezdi. 
O Vücut şekilleri ve üzerlerindeki kaygan pullar balıkların su direncinden az etkilenmelerini sağlayarak sudaki hareketlerini kolaylaştırır. 
O Bir cismin sudaki hızı arttıkça su direnci de azalır. 


Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

O Cisimleri iterek veya çekerek hareket ettirebiliriz. 
O Sürtünen iki yüzey arasına sıvı konması sürtünmeyi azaltır. 
O Sürtünme kuvvetinin artması cismin hareketini hızlandırır. 
O İki elimizi birbirine sürttüğümüzde ellerimiz ısınır.