Test Çöz,Madde Ve Değişim, Madde Ve Değişim Konusu, Madde Ve Değişim Etkinliği, Madde Ve Değişim Çalışması, Madde Ve Değişim Etüt Çalışması, Madde Ve Değişim Ev Çalışması, Madde Ve Değişim Testi, Madde Ve Değişim Öğretimi, Madde Ve Değişim Kavrama Çalışması, Madde Ve Değişim Kavrama Etkinliği, Madde Ve Değişim Kavrama Testi, Madde Ve Değişim Ev Çalışması, Madde Ve Değişim Anlatımı, Madde Ve Değişim Değerlendirme Etkinliği, Madde Ve Değişim Tanıma Çalışması, Madde Ve Değişim Öğrenme Etkinliği, Madde Ve Değişim Öğrenme Çalışması, Madde Ve Değişim Eğitimi, Madde Ve Değişim Bilgisi, Madde Ve Değişim Öğrenci Çalışması, Madde Ve Değişim Etkinlik Sayfası

5. Sınıf Fen Bilimleri Madde Ve Değişim Ünite Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
25 Aralık 2016 Pazar 10:24
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8559
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Maddelerde meydana gelen ısı değişimleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • ASıvı maddeler donarken ısı alır.
 • BGazlar ısıtıldığında sıvılaşır.
 • CZeytinyağı donarken kütlesi azalır.
 • DBir maddenin sıcaklığının azalması, o maddenin ısı verdiğini gösterir.

1.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • AMaddenin bulunduğu hâlden diğer hâle geçmesine, hâl değişimi adı verilir.
 • BBütün katılar ısı aldığında erir.
 • C Erime ve donma birbirinin tersi olaylardır.
 • DMadde doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunur.

 

2.Soru

- Buharlaşma sıvının yüzeyinde olur.

- Su kaynarken sıcaklığı sürekli artar.

- Bir maddenin erime ve kaynama noktaları birbirinden farklıdır.

- Gazlar yoğuşma sırasında ısı verir.

-  Suyun sıcaklığı belirli bir noktaya ulaştığında, her yerinden kabarcıklar çıkmaya başlar.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 • A2
 • B3
 • C4
 • D5

3.Soru

Aşağıdaki değişimlerden hangisi maddenin ısı almasıyla gerçekleşir?

 • AGazın katılaştırılması
 • BGazın sıvılaştırılması
 • CSıvının katılaşması
 • DKatının eritilmesi

 

4.Soru

Sıvı bir madde soğutulunca katılaşıyor. Buna göre,

I. Sıvı ve katının kütleleri eşittir.

II. Sıvı ve katının hacimleri eşittir.

III. Katılaşan maddeye ısı verildiğinde tekrar sıvı hâle geçer.

Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

 • AYalnız I
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

5.Soru

I. Buz eritilirse ısı verir.

II. Su buharı suya dönüşürken ısı verir.

III. Sıcak su ısı verirse sıcaklığı düşer.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 • AI ve II  
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katı maddeleri ayırt etmede kesinlikle kullanılabilir?

 • AErime noktası
 • BHacim
 • CRenk
 • DKütle

7.Soru

I. Renk II. Kütle III. Hacim

Yukarıdakilerden hangileri maddeler için ayırt edici özellik olarak kullanılamaz?

 • AYalnız I
 • BI ve II  
 • CI ve III
 • DII ve III

8.Soru

Aşağıdaki ifade ve bilgilerden hangisi doğrudur?

 • AMusluk suyunun sıcaklığı 10 kaloridir.
 • BOda sıcaklığı 25 kaloridir.
 • CSıcak olan madde soğurken ısı verir.
 • DKalori ve joule bir sıcaklık birimidir.

9.Soru

1. Suyun sıcaklığını artırmak için gerekli enerji miktarı joule birimi ile ifade edilebilir.

2. Kütleleri farklı maddeler birbirine temas ettiğinde her zaman ısı alışverişi olur.

3. Sıcaklıkları eşit olan bir sürahi su, bir bardak sudan daha fazla buz eritir.

4. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan sulardan, miktarı az olan daha önce kaynar.

5. Isı enerjisinin birimi 0 °C’tır.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 • A2
 • B3
 • C4
 • D5

10.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • AGenleşme her zaman zararlıdır.
 • BIsı etkisiyle maddenin boyutlarındaki küçülmeye genleşme adı verilir.
 • CHer madde sıcaklıkta aynı oranda genleşir.
 • DGenleşmenin tersi büzülmedir.

11.Soru

Efe, ısının maddeler üzerindeki etkisini incelemek için aşağıdaki deneyleri yapıyor ve deney sonuçlarını not ediyor.

 – Tereyağı tavada ısıtılınca eriyor.

– Ele dökülen kolonya buharlaşıyor.

– Demir teli ısıtınca telin sıcaklığı artıyor.

Efe bu deneyden, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?

 

 • AIsı maddelerin kütlesini değiştirir.
 • BIsı hâl değişimine neden olur.
 • CIsı maddenin sıcaklığını değiştirir.
 • DIsı maddenin fiziksel hâlini değiştirebilir.

 

12.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Aİçerisinde tek cins madde bulunan maddelere saf maddeler denir.
 • BKütle ve hacim her madde için ayırt edici özelliktir.
 • CKarışımların içerisinde birden fazla madde bulunur. 
 • DErime noktası, donma noktası, kaynama noktası, yoğunluk saf maddeleri ayırt edici özelliktir. 

13.Soru

Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

 • ASaf bir katı maddenin erimeye başladığı sıcaklığa erime noktası denir. Erime başladığı anda katı maddenin tamamı eriyinceye kadar sıcaklık değişmez.
 • BBir maddenin erime ve donma noktaları eşittir.
 • CSaf bir sıvı madde soğutulduğunda donmaya başladığı sıcaklıktır. Donma sırasında sıcaklık değişmez.
 • DSaf sıvıların kaynamaya başladığı sıcaklığa, kaynama noktası denir. Saf sıvıların kaynamaya başladığında sıcaklıkları sürekli yükselmektedir.

14.Soru

Çok soğuk şehirlerde belediyeler yollara sık sık tuz serper. Bunun nedeni nedir?

 • AYollardaki suyun buharlaşmasını sağlamak
 • BYollardaki suyun donmasını engellemek
 • CYollardaki suyun yoğunluğunu arttırmak
 • DYollardaki suyun kaynamasını sağlamak

15.Soru

Kışın arabaların radyatörlerine su ve alkol karışımı konmasının nedeni nedir?

 • ABenzinin daha iyi yanmasını sağlamak
 • BSuyun kaynamasını geciktirmek
 • CSuyun donma sıcaklığını düşürmek
 • DRadyatördeki suyun kireç miktarını azaltmak

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • AIsı soğuk olan maddeden sıcak olan maddeye aktarılır.
 • BSıcaklıkları aynı olan maddeler arasında ısı alış verişi gerçekleşir.
 • CIsı kalorimetre kabı ile ölçülür.
 • DKalori ve Joule ısı birimidir.

17.Soru

- Aynı miktarda 20 °C ve 60 °C sıvı karıştırıldığında son sıcaklık 80 °C olur.
-  Birbiri ile karışan farklı sıcaklıklardaki sıvıların son sıcaklıkları her iki sıcaklığın arasındadır.

-Sıcaklık artışı olan cisim ısı vermiştir.
-Aynı ısı verilen iki maddeden miktarı az olanın sıcaklık artışı az olur.
-Sıcaklık termometre ile ölçülür, ısı ise kalorimetre ile ölçülür.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 • A2
 • B3
 • C4
 • D5

18.Soru

Maddelerin ısı aldığında hacimlerinin artmasına ....... denir.
Etrafına ısı veren maddelerin hacimlerinin küçülmesine .... denir.
Güneş altında kalan gözlük camının düşmesi .... sonucu oluşur.
Açıklamalarda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • ABüzülme- Büzülme- Genleşme
 • BGenleşme –Büzülme- Genleşme
 • CBüzülme- Genleşme- Genleşme
 • DGenleşme –Büzülme- Büzülme

19.Soru


 

I. Tren raylarının kışın büzülmesi
II. Kavanoz kapağının sıcak suda bekletildiğinde kolay açılması
III. Kış aylarında elektrik tellerinin gerginleşmesi
Verilenlerden hangileri ısı alan maddelerin genleşmesine örnek olarak gösterilebilir?

 • AYalnız II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

20.Soru