Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Toplum İçin Çalışanlar Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Nisan 2016 Salı 15:55
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
12835
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
İnsanların gönüllü olarak çalıştıkları kurumlar da vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gönüllüler tarafından oluşturulan bir kurum değildir? 
A) Tüketicileri Bilinçlendirme Derneği 
B) Hayvanları Koruma Derneği 
C) Kızılay Derneği 
D) Sağlık Ocağı 
Soru 2 
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden değildir? 
A) Gönüllü bireylerden oluşur. 
B) Devlet kurumlarının yerini alırlar. 
C) İnsanların hak ve hürriyetlerini korumak için de kurulurlar. 
D) Genellikle yardım amaçlı kuruluşlardır. 
Soru 3 
Bireylerin, grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olmasına ne denir? 
A) Sosyal etkileşim 
B) Sivil toplum kuruluşu 
C) Kurum 
D) Sosyal Örgüt 
Soru 4 
Serbest meslek sahiplerinin haklarını korumak için kurulan sivil toplum kuruluşu hangisidir? 
A) Oda 
B) Vakıf 
C) Sendika 
D) Dernek 
Soru 5 
Sigara alışkanlığını önlemek, aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 
A) Kızılay 
B) Akut 
C) Yeşilay 
D) Bağ-Kur 
Soru 6 
Hangisi, sivil toplum kuruluşu değildir? 
A) Valilik 
B) Sendika 
C) Akut 
D) Çekül 
Soru 7 
Kimsesiz yaşlıların ve bakıma muhtaç kişilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çocuk Esirgeme Kurumu 
B) Sosyal Sigortalar Kurumu 
C) Düşkünler Yurdu ( Darülaceze ) 
D) Sosyal Yardımlaşma Kurumu 
Soru 8 
Hangisi toplumun temel ihtiyaçlarından biri değildir? 
A) Turizm 
B) Sağlık 
C) Eğitim 
D) Barınma 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliklerinden değildir? 
A) Devletin belirlediği kanunlara uygundur 
B) Devletten tümü ile bağımsızdırlar 
C) Yaptıkları çalışmalar yasaldır 
D) Gönüllü insanlar tarafından kurulur 
Soru 10 
Sivil toplum örgütleri, demokratik toplum düzeninde çok değişik amaçlarla oluşturulan örgütlerdir. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir? 
A) Sokak Çocuklarını Koruma Vakfı 
B) TEMA Vakfı 
C) Okul Koruma Derneği 
D) Maliye Bakanlığı 
Soru 11 
Gönüllü sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Gönüllü olarak çalışırlar 
B) Çıkar gözetmezler 
C) Para karşılığı çalışmazlar 
D) Toplum yararına çalışmazlar 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi toplumun temel ihtiyaçları arasında sayılamaz? 
A) Güvenlik 
B) Seyahat 
C) Eğitim 
D) Sağlık 
Soru 13 
İmece hangi yaşam alanında yardımlaşma şeklidir? 
A) Şehir 
B) Mahalle 
C) Köy 
D) Site 
Soru 14 
Toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş resmi ve sivil toplum kuruluşları vardır. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biri değildir? 
A) ÇEVKO 
B) Kızılay 
C) TUİK 
D) Yeşilay 
Soru 15 
Aşağıdakilerden hangisi Kızılay'ın kuruluş amaçlarından birisi değildir? 
A) Felaketlerde sağlık yardımı yapmak 
B) Kan merkezleri kurmak 
C) Depremde insanlara yardım etmek 
D) Yaşlıların barınma ihtiyaçlarını karşılamak 
Soru 16 
Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmeti vermez? 
A) Hastaneler 
B) Poliklinikler 
C) Sağlık Ocakları 
D) Sosyal Yardımlaşma Kurumu 
Soru 17 
Bir toplumda, sivil toplum örgütlerinin çok sayıda kurulmuş olması aşağıdakilerden öncelikle hangisinin gelişmiş olduğunun göstergesidir? 
A) Turizmin 
B) Sanayileşmenin 
C) Ekonominin 
D) Demokrasinin 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak amacıyla oluşturulmuş sivil toplum örgütlerinden biridir? 
A) KIZILAY 
B) AKUT 
C) TEMA 
D) TSE 
Soru 19 
Bireylerin, grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olmalarına sosyal etkileşim denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sosyal etkileşimdir? 
A) Gönüllü bir kişinin yardım derneği kurmak istemesi. 
B) Belediye başkanın halka faaliyetlerini anlatması. 
C) Devletin sivil toplum örgütlerini teşvik etmesi. 
D) Okulun çevreyi ağaçlandırmak için çevre örgütlerinden yardım istemesi. 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi toplumun bazı ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak amacıyla gönüllü kişiler tarafından oluşturulmuş olan kuruluşlardandır? 
A) Sivil toplum örgütleri 
B) Fabrikalar 
C) Şirketler 
D) Devlet okulları