Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

5. Sınıf Türkçe Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mart 2014 Pazar 22:21
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
111994
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 
A) Ablam, ingilizce öğrenmek için kursa başladı. 
B) Bugün Türk Dil Kurumuna gidecekti. 
C) Araştırmacılar, Mars’a insan göndermeyi planlıyor. 
D) Kurtuluş Savaşı’nın geçtiği yerler hakkında bilgi veriyordu.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... 
Gölgende bana da, bana da yer ver! 
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. 
Yurda ay yıldızının ışığı yeter. 
Arif Nihat Asya
Bu dizelerde şair, aşağıdakilerin hangisine seslenmektedir? 
A) Güneşe 
B) Vatana 
C) Bayrağa 
D) İnsana

“Parçada geçen akla yatkın” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Aklın ürünü 
B) Saçmalık 
C) Akla uygun 
D) Akıl dışı

Parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Diller yaşanılan çağların sosyal hayat ve inanışından etkilenir. 
B) Türkçe çok eski bir dildir. 
C) Diller zamanla oluşur. 
D) Türkçe batı dillerine benzemez.

Parçanın konusu nedir? 
A) Dillerin oluşumu 
B) Türkçenin önemi 
C) Türk tarihi 
D) Türkçenin oluşumu

“Selamlaşırken başımızı eğeriz. Çaresizlik ifadesi olarak ellerimizi açarız. Kızınca kaşlarımızı çatarız, üzülünce dudaklarımız sarkar ya da tedirgin olduğumuzda dudaklarımızı ısırırız. Vedalaşırken havaya öpücükler göndeririz veya el sallarız. Bütün bunlar içinde ek bir sözcük bile barındırmayan jest ve mimiklerdir. Dünyanın hemen her yerinde insanların anlaşabilmesine yardımcı olur.” 
Parçaya göre insanlar selamlaşırken hangi hareketi yapar? 
A) Ellerini iki yana açarlar. 
B) başlarını eğerler. 
C) Havaya öpücük atarlar. 
D) Kaşlarını çatarlar.

“Bana suratını asma biraz gül.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gül kelimesi bu cümleyle aynı anlamda kullanılmıştır? 
A) Bahçedeki gül biraz fazla büyümüş. 
B) Gülleri suladın mı? 
C) Sen gülünce güzelleşiyorsun. 
D) Etrafta çok güzel güller var.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden–sonuç ilişkisi yoktur? 
A) Dedem uzun yoldan geldiği için uyudu. 
B) Otelin ikinci katı daha pahalıydı 
C) Denizin fırtınalı olması onları tedirgin etmişti. 
D) Onu evde göremeyince tepesi attı.

“Ayşe Yılmaz( )ın takdire değer özellikleri şunlardır ( ) Misafirperverlik ( ) doğruluk, hoşgörülük ve fedakarlıktır ( )” 
( ) olan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? 
A) (‘) (;) (,) (.) 
B) (‘) (:) (,) (.) 
C) (:) (,) (,) (.) 
D) (:) (,) (,) (.)

“Kardeşim, bana yardım ediyor, annem de, o işi çabuk bitirin, diye bağırıyordu.” Cümlesindeki hangi sözcük grubu tırnak işareti içine alınmalıdır? 
A) Kardeşim bana yardım ediyor. 
B) O işi çabuk bitirin. 
C) Yardım ediyor. 
D) Çabuk bitirin diye bağırıyordu.

Köyümün hoş kokulu çamları, 
Ovasında açan çiçekleri, ötüşen kuşları, 
Kırlarında meleşen kuzuları, 
Burnumda tütüyor dostlar. 
Yukarıdaki şiirde hakim olan duygu nedir? 
A) özlem 
B) sevgi 
C) ümit 
D) coşku

“Gurbete her………ayrılığın……..yaşarız.” cümlesinde boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? 
A) Gelişimizde – ayrılık 
B) Ayrılışımızda – sevincini 
C) Giderken – coşkusu 
D) Gidişimizde – üzüntüsünü

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere “ancak” sözcüğü getirilemez? 
A) Kardeşim çok yaramaz…….. oldukça zekidir. 
B) Onlarla ………… bir şartla anlaşabilirim. 
C) O kadar azarladım ……… bizi dinledi. 
D) Gerçeği anladı ………….. iş işten geçmişti

"Isınmak" sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Hava ısınınca doğa canlandı 
B) Soba yanınca sınıf hemen ısındı. 
C) Biraz çalışınca araba motoru ısındı 
D) Yeni gelen öğrenci sınıfa hemen ısındı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? 
A) Derslerden sonra etüde kaldım. 
B) Törene katılmadım çünkü haberim yoktu. 
C) Birinci olan çocuk benim arkadaşım. 
D) Biz o zamanlar mermer kırıkları ile oynardık.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? 
A) Onu soğuk bir kış günü yolda buldum. 
B) Derslerinize mutlaka düzenli çalışın. 
C) Afyon da Erzurum kadar soğuk olur. 
D) İnsanları sevmeyi öğrenmek çok büyük bir erdemdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı vardır? 
A) Ömer, bütün derslerden beş aldı. 
B) On yıl sonra babamı ilk defa göreceğim için heyecanlandım. 
C) Okuduğum hikaye çok güzeldi. 
D) Sınavı kazandığını duyunca sevincinden havalara uçtu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–de” eki yanlış yazılmıştır? 
A) Annem, babam, kardeşim; üçü de çok iyidir. 
B) Siz de bizimle gelmelisiniz. 
C) Yurdumuzu da bayrağımız gibi çok severiz. 
D) Atatürk kalbimiz de yaşayacaktır.

“O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bir kişi yerine kullanılmıştır? 
A) O, bunların hepsini görmüş. 
B) O kitabı ben de okudum. 
C) O dersi çok seviyorduk. 
D) O zaman ben gidiyorum.

Herkes tarafından kabul edilen düşüncelere ve bilgilere nesnel denilir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel değildir? 
A) Altın değerli bir madendir. 
B) Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’dır. 
C) Depreme karşı önlem almak gereklidir. 
D) En güzel göz rengi yeşildir.