Test Çöz,6 sınıf sosyal 1 dönem 1 yazılı soruları test, 6 sınıf sosyal bilgiler 1 dönem 1 yazılı online, 6 sınıf sosyal bilgiler 1 dönem 1 yazılı soruları çöz, 6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları test çöz, 6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı test çöz, sosyal bilgiler 1 dönem 1 yazılı 6 sınıf, sosyal bilgiler 6 sinif test 1 donem 1 yazili

6. Sınıf Sınavlar Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Ocak 2019 Carsamba 20:49
Güncellenme tarihi
13 Kasım 2019 Carsamba 22:33
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
894
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur? 
A) Bilim 
B) Gelenek 
C) Dil 
D) Edebiyat 
Soru 2 
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir? 
A) Meclisi 
B) Devlet 
C) Okulu 
D) Alile 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar? 
A) Okulumuzda tanınan her şey. 
B) Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey. 
C) Ailemizin bize verdiği eğitim. 
D) Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü. 
Soru 4 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir 
B) Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler 
C) Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir. 
D) Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur. 
Soru 5 
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır. 
B) Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır. 
C) İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir. 
D) Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler. 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir? 
A) İnsan hakları kişilere aittir. 
B) İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz. 
C) İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir. 
D) İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler. 
Soru 7 
“Görevler:Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.” Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? 
A) Hafta sonu pikniğe gitmek, 
B) Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması, 
C) Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması, 
D) Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması, 
Soru 8 
“İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız? 
A) Yardımsever olmalıyız. 
B) Sabırlı olmalıyız. 
C) Hoşgörülü olmalıyız. 
D) Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız. 
Soru 9 
“İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 
A) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
B) Ön yargılı olmak 
C) Hoşgörü 
D) Güzel ahlak 
Soru 10 
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Oyun 
B) Görüş 
C) Olgu 
D) Rol 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir? 
A) Öğrencilik 
B) Sporculuk 
C) Cumhurbaşkanlığı 
D) Askerlik 
Soru 12 
Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır. 
B) Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür. 
C) Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir. 
D) Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor. 
Soru 13 
“Roller:Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlererol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
A) Aile - anne 
B) Okul - öğretmen 
C) Sınıf – yazar 
D) Futbol takımı - kaleci 
Soru 14 
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir? 
A) hak 
B) iş birliği 
C) rol 
D) sorumluluk 
Soru 15 
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? 
A) Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür. 
B) Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar. 
C) Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır. 
D) Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur. 
Soru 16 
Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız? 
A) İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek. 
B) Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek. 
C) Hukuk üstünlüğünü sağlamak. 
D) Toplumsal temas artırmak. 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir? 
A) Üretici Hakları 
B) İnsan Hakları 
C) Vatandaşlık Hakları 
D) Çocuk Hakları 
Soru 18 
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur? 
A) Sanatı 
B) Toplumu 
C) İletişimi 
D) Kültürü 
Soru 19 
“Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir? 
A) İletişim 
B) Kültürel farklılık 
C) Bireysel farklılıklar 
D) Ön yargı 
Soru 20 
“Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır? 
A) Tarih 
B) Kültür 
C) Örf ve adetler 
D) Gelenk ve görenekler