Test Çöz,1.Dönem 1.Değerlendirme, 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Ekim 2014 Salı 17:53
Güncellenme tarihi
21 Kasım 2019 Persembe 08:07
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
64231
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.     Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?     

A) Sevgi
B) Hoşgörü  
C) Dürüstlük  
D) Güven

2.     Geçmişte insanlar özgür ve eşit değildi. Yöneticiler seçimle iktidara gelmiyordu. Egemenlik, bir kişiye aitti. O ne isterse, o olurdu. Yönetim zora, baskıya dayanırdı. İnsanlar, demokrasiyi ve demokratik hakları elde etmek için çok uğraştılar.
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yöneticilerin halka karşı zor kullandığı
B) Geçmişte egemenliğin millete ait olduğu
C) Geçmişte insanlar arasında sınıf ayrımının olduğu
D) insanların demokrasi için uzun süre mücadele ettiği

3.     Tüketici hakları konusunda, tarihin her döneminde birtakım yasal tedbirler alınmıştır. Ancak, bu tedbirler tüketicileri yeterince koruyamamıştır? Çünkü, tüketicinin sadece yasal yollarla korunması mümkün değildir. Esas olan, tüketicinin eğitilerek bilgilendirilmesi, kendi hak ve çıkarlarına sahip çıkacağı seviyeye getirilmesidir.
              Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin haklarından birisi olamaz?

A) Satın aldığı malın kopyasını üretme hakkı
B) istediği malı seçme hakkı
C) Aldığı maldan dolayı uğradığı zararı karşılatma hakkı
D) Aldığı mal ile ilgili bilgi edinme hakkı

4.     Tabiattaki bütün canlıların yaşam şekillerini doğa belirler. Her canlı yaşamak için çevreye uyum sağlamak zorundadır. Oysa insanlar için bu durum bir zorunluluk değildir. Çünkü insanlar çevreye uymak yerine çevreyi kendi yaşayabileceği duruma getire bilmektedir. Yani doğayı kendine uygun bir hale getirebilmektedir.
         Bu durum insanların hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Akıllı olmalarından
B) Tek başlarına yaşayabilmelerinden
C) Fiziki açıdan güçlü olmalarından
D) Sayılarının hayvanlardan çok olmasından

5.     Aşağıdakilerden hangisi bir  olgu değildir?

A) İran Türkiye’nin komşusudur.
B) En büyük kıta Asya kıtasıdır.
C) En güzel meyve portakaldır.
D) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º dir.

6.     I- İstanbul’un fethi ve sonuçları
II- Paralel ve meridyenlerin özellikleri
III- Sindirim sistemi ve özellikleri

Yukarıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha çok ilgilendirir?

A) Yalnız  I  
B) Yalnız II  
C) I ve III  
D) I ve II

7.     Sosyal bilgiler öğretmeni dersi anlatırken önce köy, sonra kasaba ve ilçe daha sonra ilin özellikleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra kendi bölgelerinin özelliklerini anlatmaya başlamıştır. Bu öğretmen hangi yöntemi kullanmıştır?

A) Tümdengelim  
B) Tümevarım  
C) Olgu  
D) Görüş

8.     I-Fabrikaların ve evlerin bacalarından çıkan dumanlar,
II- Eğlence merkezleri, otomobiller, iş atölyeleri ve uçaklardan gelen sesler,
III- Kanalizasyon ve Fabrika atıklarının sulara karışması,
   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gürültü kirliliğine örnektir?

A) Yalnız  I  
B) Yalnız II  
C) I ve III  
D) I ve II

9.     Aşağıdakilerden hangisinin açılması Sosyal Bilimlerin gelişmesine katkı sağlamıştır?

A) Güzel Sanatlar Fakültesi  
B) Eczacılık Fakültesi
C) Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
D) Tıp Fakültesi

10.  I- Altıgen
II- Boylam
III- Cumhuriyet
 IV- Fotosentez
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Olgu  
B) Görüş  
C) Genelleme   
D) Kavram

11.  Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan haritada daha az ayrıntı gösterilir?

A) 1/10.000
B) 1/200.000
C) 1/500.000
D) 1/1.000.000

12.  1453 yılı kaçıncı yüzyıldadır?

A) 14.yy
B) 15.yy
C) 16.yy
D) 13.yy

13.  Karain mağarası hangi ilimiz sınırları içerisinde yer aları?

A) Adana
B) Mersin
C) Antalya
D) Yozgat

14.  Hititler’in soylularından oluşan meclise ne ad verilirdi?

A) Anal
B) Fibula
C) Pankuş
D) Tiran

15.  Parayı bulan Anadolu Medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asurlular
B) Urartular
C) Sümerler
D) Lidyalılar

16.  Ünlü “Milet” okulu aşağıdaki medeniyetlerin hangisine aittir?

A) Firigyalılar
B) Lidyalılar
C) İyonlar
D) Hititler

17.  İklim aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?

A) Dağların uzantısı
B) Giyim
C) Yemek
D) Yerleşim

18.  Sümerlere ait en önemli destan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenekon
B) Gılgamış
C) Yaratılış
D) Odesa

19.  İlk kütüphanecilik faaliyetlerini başlatan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babiller
B) Sümerler
C) Hititler
D) Asurlar

20.  Tekerleği bulan ve ilk kullanan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babiller
B) Sümerler
C) Hititler
D) Asurlar