Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
23 Temmuz 2015 Persembe 06:14
Güncellenme tarihi
17 Kasım 2019 Pazar 20:27
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
22245
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında


 


 

Aşağıdaki kelimelerden hangisi farklı türden bir yapım eki almıştır?

 • Agözlük
 • Bsilgi
 • Csulu
 • Dtuzsuz

1.Soru

Hangisinin kökünün türü ( isim kök, fiil kök) diğerlerinden farklıdır?

 • Asırada
 • Bmasamıza
 • Ckaraladım
 • Ddurak

2.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı kelimede ünsüz yumuşaması yoktur?

 • AÇocuk ağaca çıkmak için uğraşıyordu.
 • BKitabı masanın üstünde bıraktım.
 • CTilkinin kuyruğu kapana sıkışmış.
 • DÇiftlikte arkadaşlarıyla oturuyordu .

3.Soru

Hangi cümlede nesnel anlatım vardır?

 • ABence bu ona çok yakışıyor.
 • BHarika görünüyorsun.
 • CYarın 14 yaşına giriyor.
 • DEvindeki renk uyumu hiç olmamış.

4.Soru

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü daralması vardır?

 • Asenin
 • Bkitabı
 • Cokuduğunu
 • Dbilmiyordum

5.Soru

Ahmet cümleleri sıraya koyarak anlamlı bir paragraf ortaya çıkarmak istemektedir.

(1) Kitabın sayfalarının arasında duran kâğıt parayı aldı.

(2) İçeri girdi ve apar topar odasına geçti.

(3) Odadan çıkacakken annesinin sesi ile afalladı.

(4) Duvarda asılı duran çantayı açarak içinden kitabı çıkardı.

(5) Adımlarını daha sessiz atarak dışarı çıktı.

Bu doğrultuda sıralama nasıl olmalıdır?

 • A3-4-2-5-1   
 • B2-4-1-3-5
 • C2-4-3-1-5    
 • D2-1-3-4-5

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi neden sonuç cümlesidir? 

 • AGün yavaş kararmaya başladı artık.
 • BTuğrul, hasta olmasına rağmen okula geldi.
 • CYaşlı adam yorulduğundan oturacak yer arıyordu.
 • DAyrılık yeli esti yine.

7.Soru

Karayı ak görme, beyazı kara

Kusuru ilk önce kendinde ara

Adil ol, kimseyi düşürme dara

Yaptığın her işi görenden sakın.

-----------------------------------------

Öyle bir saldırdı ki erlerimiz,

Çıktı kemik etten.
Düşman değil ölüm bile durdu korkuyla Büyümüş, kocaman olmuş iskeletten.

Yukarıdaki şiirler konularına göre aşağıdakilerden hangileri ile adlandırılmalıdır?

 • AEpik- Didaktik
 • BDidaktik- Pastoral
 • CSatirik- Lirik
 • DDidaktik- Satirik

8.Soru

Bin düşün bir söyle.

        - "Düşünmeden öğrenmek boşa giden bir çabadır." Konfüçyüs.

         - Kuş uçmaz, kervan geçmez

Yukarıdaki cümleler anlam yönüyle aşağıdakilerden hangi gruba girmektedir?

 • AVecize - Atasözü – Deyim
 • BDeyim - Vecize – Atasözü
 • CAtasözü - Vecize – Deyim
 • DDeyim - Atasözü - Deyim

9.Soru

Okuma zevki, eline ne geçerse, gelişigüzel değil, iyiyi kötüden ayırt ederek, kaliteliyi ayırarak, seçerek okumaktır.”  cümlesine göre, okuma zevki nasıl kazanılır?

 • AGelişigüzel okuyarak
 • BEline ne geçerse okuyarak.
 • Cİyiyi kötüden ayırt etmeden okuyarak,
 • DSeçerek, en yararlı olanı okuyarak.

10.Soru

Büyük şehirdeyim

              Kimse bilmez nerde olduğumu şimdi

              Kimse bilmez nasıl özlediğimi

              Küçük şehirdeki dostlarımı...

 Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

 • AYalnızlık çektiği
 • BHasretle dolu olduğu
 • CBüyük şehri yadırgadığı
 • DDertleşerek ferahladığı

11.Soru

“Ilgaz Dağı, koca Ilgaz Dağı, ne güzel ne heybetliydi. Şimdi Çankırı’ya doğru bayır bayır inmeye başlamıştık. Çamlıklar seyrekleşiyor, kırmızı topraklı tepeler sıra sıra uzanıyordu. Başımı arkaya çevirip baktım. Anadolu’nun bu yüksek dağı, bu eşsiz ormanlığı, aynı büyüklük ve güzellikle yerinde duruyordu.”

       Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Ilgaz Dağı’nın özelliklerinden değildir?

 • ASu kaynaklarının çok olması
 • BYüksek bir dağ olması
 • CTepelerin sıra sıra dizilmesi
 • DOrmanlarla kaplı olması

12.Soru

İçimiz çirkinse, sırmalar giyinsek süslenemeyiz. Kabaysak, hoyratsak, budalalığa gönül vermişsek, insan erdemlerine ulaşamayız. Kişi ancak kalbiyle güzel olabilir! Yalnız ahlakla büyük olabilir! İçinde gizlediği zenginliklerle göz alabilir, insan kalplerini kazanabilir. Bunlar da ancak bir incelikte, terbiyede, iç güzelliğinde belirebilir, gerçek sabırlarda, fedakârlıklarda dile gelebilir.

 Parçaya göre “içiniz çirkinse” sözünü anlamca yerini tutabilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?

 • AKötü düşünceli olmak
 • BSabırsız olmak
 • CKaba davranmak
 • DBencil olmak

13.Soru

Gürsulu kasabasında “Kendinden yana Halime” adında bir kadın yaşardı. Halime Kadın her konuda yalnız kendi çıkarlarını gözetirdi. Kasabada şenlik, düğün, ölüm, doğum gibi olaylar olunca, evinden çıkmazdı. Hiç kimsenin acısını ve sevincini paylaşmak istemezdi. Kendinden ve tek oğlundan başka hiç kimseyi sevmezdi.

Parçaya göre, Halime Kadın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AÖzverili
 • BBencil
 • CDuyarsız
 • DUyumsuz

14.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?

 • ABu elmanın ekşimsi bir tadı var.
 • BBu kitaptaki öyküler çok güzel.
 • CBebeğin boncuk gibi gözleri vardı
 • DBabası onlara arkadaşça davranırdı.

15.Soru

“mi” soru edatı kendinden önceki kelimeye birleşmez ama kendinden sonraki eke birleşir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin han­gisinde “mı”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık ya­pılmıştır?

 

 • AEkmek büfesinde mi çalışıyorsun?
 • BBir ekmeğin kaç gram olduğunu biliyor musun?
 • CEkmeğe yapılan zamdan haberin yokmu?
 • DBir ekmek de bize alabilir misin?

16.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 

 • AAğaçtaki son yaprak da düştü.
 • BMeyveler olgunlaşsın da öyle gel.
 • CBütün sebzeler de hastalık çıktı.
 • DDomatesler de yıkanacak mı?

17.Soru

-”İlişmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam kazanmıştır?

 • AGösterdiği sandalyeye iliştim.
 • BPantolonunu çiviye iliştirmiş.
 • CBir kenarına ilişmek için yatağa yaklaştı.
 • DO konuya hiç ilişmedik.

18.Soru

”Karadır kaşları, ferman yazdırır.” cümlesindeki “kara” sözcüğünün sesteşi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

 • ABu yalnız akşamlarda kara hülyalara dalıyorum.
 • BKara gözlü sevdiğim, okumuş adam olmuş.
 • CDonanmalar ufacık karanın her tarafını sarmıştı.
 • DKara günlerde lazım okur, diye biriktirmiştim.

19.Soru


 

Beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut anlamlı değildir?

 • Arüya
 • Bgölge
 • Chava
 • Dtat

20.Soru