Test Çöz,1.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanımları, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Testi, 1.Dönem 3.Değerlendirme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Sınavlar Türkçe 1.Dönem 2. Yazılı Soruları Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Aralık 2019 Persembe 20:05
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
15375
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

”Tenha sokaklarda duvarlara dayanıyor, yorgun yolcular gibi çeşme taşlarına oturuyordu.”

“Dayanmak”sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde yukarıdaki anlamıyla kullanılmıştır?

 

 • A

Dağlar taşlar dayanamaz.

     Benim âh u zârıma.

 • B

Çınar ağacına dayanmayasın

     Yârim vardır diye güvenmeyesin.

 • C

Dağdan attım kırılmadı

     Suya düştü dayanmadı.

 • D

Mert dayanır, namert kaçar

    Meydan gümbür gümbürdenir.

1.Soru

”Karadır kaşları, ferman yazdırır.” cümlesindeki “kara” sözcüğünün sesteşi aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

 • ABu yalnız akşamlarda kara hülyalara dalıyorum.
 • BKara gözlü sevdiğim, okumuş adam olmuş.
 • CDonanmalar ufacık karanın her tarafını sarmıştı.
 • DKara günlerde lazım okur, diye biriktirmiştim.

2.Soru

Beş duyumuzdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut anlamlı değildir?

 • Arüya
 • Bgölge
 • Chava
 • Dtat

3.Soru

Zeytinyağlı yiyemem

Basma fistan giyemem

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

 • AÜnsüz yumuşaması
 • BÜnlü daralması
 • CUlama
 • DÜnlü düşmesi

4.Soru

Bilmem sarhoş mudur, uykudan kalkmış

Taramış zülfünü gerdan dökmüş

   Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangi örneklenmiştir?

 • AÜnlü düşmesi
 • BÜnlü daralması
 • CÜnsüz yumuşaması
 • DÜnsüz benzeşmesi

5.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ünlü ile başlayan bir ek alsa sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşamaz?

 • AEn güzel çiçek en tez solandır.
 • BHiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir.
 • CFakirlik aşkın büyük düşmanıdır.
 • DFelaket bir ona gider, bir buna.

6.Soru

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hece düşmesine uğrayan bir sözcük yoktur?

 • A

Ne doğan güne hükmüm geçer

Ne halden anlayan bulunur

 • B

Yaptığın hatadan habersiz sanma

Kara karıncayı gece gören var

 • C

Yatağım her gece böyle soğuk

Saadet bu ömrün neresinde

 • D

Emsaliyle konuşmayan ademin

Altın ismi olur pul yavaş yavaş

7.Soru

Çekilen son dalganın eteğinden

O masal mağarası açılır birden

 Yarım aydınlıkta tutuşur parlar

Uyku sularında yüzen balıklar

Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

 • AÜnlü düşmesi
 • BÜnsüz benzeşmesi
 • CÜnsüz yumuşaması
 • DÜnlü daralması

8.Soru

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?

 • A

Cehennem dediğin dal odun yoktur

Herkes ateşini kendi götürür

 • B

Gönül melul olup eyleme ahı

Aşığa ayrılık olagelmiştir

 • C

Bir çocuk kadar güzel  olur

Başını göğe doğru kaldıran

 • D

Yıkılıp düşme gülme sakın sen

Yiğit düşüp kalkmayınca belli olmaz

9.Soru

Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış koyu yazılı sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?

 • ABabamgil daha kudretli, daha amansızdı.
 • BÖmrümüzün sonuna kadar hep aldanacağız.
 • CYunan şehirlerini Filip değil, Filip’in altını fethetti.
 • DAvladığı avı yemeyip bırakmak aslanların işidir.

10.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcük, ötekilerden farklı bir ek almıştır?

 • AMasada güzel bir gümüşlük vardı.
 • BBirçok insan açlık sınırında yaşıyor.
 • CHasta, hızlı hızlı soluk almaya başladı.
 • DBize orada hiç güçlük çıkarmadılar.

11.Soru

-”-ler / -lar” eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı katmıştır?

 • AÇocuklar bahçede oyun oynuyor.
 • BLeylekler bu tarihi binaya yuva yapardı.
 • CAğaçlar yapraklarını erken döktü.
 • DKardeşim hastalanmış, ateşler içinde yanıyordu.

12.Soru

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?

 • ADüne kadar aralarında bir şey yoktu.
 • BArtık yolsuz ve susuz köy kalmadı.
 • CArkadaşlarla neşeli bir yolculuk yaptık.
 • DOzanımız, sanatlı söyleyişlerden kaçınmış.

13.Soru

Köyde kış hazırlığı bitip tükenmek bilmiyor. Soğanlar kurutuldu. Dibeklerde günlerce bulgur kırıldı. Buğdaylar öğütüldü. Bunlardan deste deste yufka yapıldı. Derken kuru yemişlere sıra geldi. Aman, o ne kadar ceviz!

 Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

 • ASoğanların nasıl saklandıkları
 • BBulgurun nasıl öğütüldüğü
 • CKöyde kış hazırlıkları
 • DYufkaların yapılış biçimleri

14.Soru

Ben öğretmenim. ”Öğretmenim!” diyen her sesle coşarım. Ben öğretmenim! Her el öpenim olanda bir ölür, bin yaşarım. Ben öğretmenim; her düşünen kafada biraz vefa ararım. Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım. Öyle geniştir ki iyimserlik ölçüm, vefasızlığın adını, zamansızlık koyarım. Başarı merdivenine çocukla tırmanırım. Mutsuz olan Ayşe’de mutsuzluğu yaşarım. Kaderim bu benim, sevgiyi paylaşırım.”

 Paragrafta geçen, “Selam vermeyen Fatma’yla emeğime yanarım.”  cümlesiyle anlatılmak istenen nedir?

 • AFatma adlı öğrencinin saygısızlığı
 • BBazı öğrencilere kırgın olduğu
 • COlumsuz sonuçlara üzüldüğü
 • DÖğrencilerinden anlayış beklediği

15.Soru

Pencerenden bir gül attığın zaman

Işıkla dolacak kalbimin içi

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • AUlama
 • BÜnsüz yumuşaması
 • CKaynaştırma harfi
 • DÜnsüz benzeşmesi

16.Soru

Aşağıdaki koyu yazılı sözcüklerden hangisi hal eki almamıştır?

 • AAklı bugünlerde çok karışık.
 • BOkulu bu yıl boyadılar.
 • CKazağı kendime aldım.
 • DKitabı hemen okumuş.

17.Soru

Aşağıdaki cümlelerde yer alan isim tamlamalarından hangisi farklıdır?

 • ASabahın serinliği ne güzel.
 • BKuş cıvıltıları her yeri kaplamış.
 • C Akşamın karanlığı birazdan çöker.
 • DDağların tepesinde hâlâ kar var.

18.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması yoktur?

 • AGecenin sessizliğini böceklerin ötüşü bozuyordu.
 • BMacera filmleri izlemeyi ben de severim.
 • CRomanın konusu bana gerçek dışı geliyor.
 • DDeniz, bugün her zamankinden dalgalı görünüyor.

19.Soru


 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde renk bildiren sözcük ad göreviyle kullanılmıştır?

 • AO gün davete beyaz bir elbiseyle gelmişti.
 • B Kafesin içinde küçük ,sarı bir kanarya vardı.
 • CDenizin mavisi bana her zaman huzur vermiştir.
 • DGökyüzünde ak bulutların gezisi devam ediyordu.

20.Soru