Test Çöz,Melek ve Ahiret İnancı Konu Değerlendirme Testi, Melek ve Ahiret İnancı Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Melek ve Ahiret İnancı Kazanım Testi, Melek ve Ahiret İnancı Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, Melek ve Ahiret İnancı Süreç Değerlendirme Testi, Melek ve Ahiret İnancı Süreç Testi,

6. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Melek ve Ahiret İnancı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Agustos 2015 Carsamba 23:21
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
63763
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Peygamberlerle ilgili aşağıdakikilerden hangisi yanlıştır?

 • AAllah'ın mesajlarını insanlara iletirler.
 • BAllah'ın nurdan yarattığı görünmez varlıklardır.
 • CAllah'tan vahiy alırlar.
 • Dİnsanlar arasından seçilmişlerdir.

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden birisi değildir?

 • AHz. Muhammed
 • BHz. Yusuf
 • CHz. İbrahim
 • DHz. Ebubekir

2.Soru

Allah'ın peygamberleri insanların arasından seçmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • AVahyin muhatabı insandır.
 • BAllah'ın mesajları insanlara yöneliktir.
 • CBir insan, bir başka insanla daha kolay iletişim kurabilir.
 • Dİnsanlar her zaman melekleri örnek almışlardır.

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberlerin özellikleri bir arada verilmiştir?

 • ASıdk-Emanet-Fetanet-İsmet-Tebliğ
 • BMucize-Tebliğ-Emanet-Fetanet-Sıdk
 • CSıdk-Nebi-Fetanet-Vahiy-İsmet
 • DSıdk-Emanet-Fetanet-Mucize-Tebliğ

4.Soru

Peygamberlerin doğru sözlü ve doğru davranışlı olmalarını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • ASıdk
 • BEmanet
 • CFetanet
 • Dİsmet

5.Soru

Peygamberlerin güvenilir olmalarını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • ASıdk
 • BEmanet
 • CFetane
 • Dİsmet

6.Soru

Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİsmet
 • BEmanet
 • CFetanet
 • DSıdk

7.Soru

Peygamberlerin günahtan kaçındıklarını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • AFetanet
 • BEmanet
 • CSıdk
 • Dİsmet

8.Soru

Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları, hiç değiştirmeden insanlara aktarmalarını, öğretmelerini ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • ASıdk
 • BTebliğ
 • CFetanet
 • Dİsmet

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Peygamberlerden değildir?

 • AYûşâ (a.s.)
 • BYahya (a.s.)
 • Cİdris (a.s.)
 • Dİsmail (a.s.)

10.Soru

Yüce Allah'ın Peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah'ın emirlerinin, yasaklarının yer aldığı kitaba ne ad verilir?

 • Aİlmihal kitabı
 • BKural kitabı
 • Cİlahi kitap
 • DHadis kitabı

11.Soru

Aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Aİncil-Hz. Musa
 • BTevrat-Hz. İsa
 • CKur'an-ı Kerim-Hz. Muhammed
 • DZebur-Hz. Nuh

12.Soru

İncil hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AHz. İsa'ya gönderilmiştir
 • Bİçinde Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgiler yer alır
 • CMatta, Markos, Luka ve Yuhanna bölümlerinden oluşur
 • DDili Arapça'dır

13.Soru

Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında kitap haline getirilmiştir?

 • AHz. Ömer
 • BHz. Ebu Bekir
 • CHz. Osman
 • DHz. Ali

14.Soru

Allahü Teala, Hz. Adem'e (a.s.) kaç sayfa kitap vermiştir?

 • A50
 • B10
 • C30
 • D300

15.Soru

Allahü Teala, Hz. Şît'e (a.s.) kaç sayfa kitap vermiştir?

 • A50
 • B10
 • C30
 • D300

16.Soru

Kur'an-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?

 • AHz. Ömer
 • BHz. Ebu Bekir
 • CHz. Osman
 • DHz. Ali

17.Soru

Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • ASon ilahi kitaptır
 • B114 sure ve 6666 ayettir
 • CBütün insanlara gönderilmiştir (evrenseldir)
 • DPeygamberimizin vefatından sonra yazıya geçirilmiştir

18.Soru

“Ey Muhammed! Onlar, sana indirilen Kitab’a da, senden önce indirilene de inanırlar; ahirete de yalnız onlar kesinlikle inanırlar.”(Bakara suresi 4. ayet. ) Bu ayete göre İslam’daki ilahî kitap anlayışı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Aİslam dini, yalnız Kur’an’a değil, daha önce gönderilen ilahî kitaplara da iman etmeyi emretmektedir.
 • Bİlahî kitaplara inananlar ahirete de inanırlar.
 • Cİslam dini ilahî kitapların hepsine günümüzdeki şekliyle de iman etmeyi gerektirir.
 • DKitaplara iman, İslam inancının temel esaslarından biridir.

19.Soru


 

Aşağıdakilerden hangisi, ilahî kitaplar için söylenemez?

 • AIlahî kitaplarda meseleler genel olarak değil, ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
 • Bİlahî kitaplarda, peygamberlerin Allah’tan almış oldukları ilahî mesajlar bulunur.
 • CIlahî kitaplarda bireyin yaratıcıya, kendisine, ailesine ve topluma karşı görevleri öğretilmiştir.
 • DIlahî kitaplarda dünyada ve ahirette mutlu olmanın yolu ve hayatın anlamı gösterilmiştir.

20.Soru