Test Çöz,6. sınıf din kültürü peygamber ve ilahi kitap inancı test çöz, 6.sınıf din kültürü peygamberlere ve ilahi kitaplara inanç testi, peygamber ve ilahi kitap inancı 6. sınıf, 6.sınıf din kültürü namaz test, 6. sınıf din kültürü test çöz, peygamber ve ilahi kitap inancı konu anlatımı, 6 sınıf din kültürü peygamber ve ilahi kitaplar inancı konu anlatımı, 6 sınıf din kültürü kazanım testleri, 6 sınıf din kültürü 2 ünite test çöz,

6. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı Kazanım Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
21 Eylul 2019 Cumartesi 22:39
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
3651
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdakilerden hangisi kelime olarak haber verme  ve terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet anlamlarına gelir?

A) itaat

B) Zülkarneyn

C) Diyanet

D) Nübüvvet

 

2. Kur’an-ı Kerim’de “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.”  Buyrularak aşağıdakilerden hangisinin gönderildiği belirtilmiştir?

A) Melek

B) Vahi

C) Peygamber

D) Haberci

 

3. Kur’an-ı Kerim’de gönderilen peygamberlerden kaç tanesinin ismi bildirilmiştir?

A) 4

B) 25

C) 33

D) 64

 

 

4. Peygamberler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah’ın (c.c.) insanlar için seçtiği kulları ve elçileridir.

B) Peygamberler, insanlar için en güzel örnektir.

C) Peygamberler, her türlü kötü davranıştan da uzak dururlar.

D) Allah (c.c.) peygamberlerin insanlar tarafından seçilmesini ister.

 

 

 

5. Aşağıdaki terimlerden hangisi peygamberlerin doğru sözlü olduğu anlamına gelen bir terimdir?

A) Sıdk

B) Tebliğ

C) Emanet

D) İsmet

 

 

6. Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce de sonra da insanlara yalan söylememiştir. Bu özelliği aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur?

A) Ticaretle uğraşmasında.

B) Dinin hızla yayılmasında.

C) İnsanların ondan çekinmesinde.

D) Allah’ın emirlerini tebliğ etmesinde.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin güvenilir olduğu anlamına gelen bir terimdir?

A) Sıdk

B) Fetanet

C) Emanet

D) İsmet

 

8. Peygamberimize -Muhammedü'l-Emin- isminin verilmesinde aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

A) Güvenilir olması

B) Çalışkan olması

C) Sözünde durması

D) Doğru sözlü olması

 

9. Peygamberlik görevi, Yüce Allah tarafından verilmiş zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamberlerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir. Aşağıdaki terimlerden hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları anlamına gelir?

A) Tebliğ

B) Fetanet

C) Emanet

D) İsmet

 

10. Aşağıdaki terimlerden hangisi yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir?

A) Sıdk

B) Tebliğ

C) Emanet

D) İsmet

11. Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de tebliğdir. Aşağıda verilenlerden hangisi tebliğ anlamına gelmektedir?

A) Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek

B) Günah İşlemekten Korunmuş Olmak

C) Doğru Sözlü Olmak

D) Akıllı ve Zeki Olmak

 

12. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır?

A) Sıdk

B) Tebliğ

C) Emanet

D) İsmet

 

13. Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylara ne ad verilir?

A) Mucize

B) Vecize

C) Seciye

D) İrade

 

14. Yüce Allah, peygamberleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Her peygamberin bütün kişiliğiyle örnek bir şahsiyet olmasının yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de öne çıkartılan üstün bir özelliği vardır. Aşağıdakilerden hangisi sabrı ile tanınmış bir peygamberdir?

A) Hz. Yusuf (a.s.)

B) Hz. İbrahim'dan (a.s.)

C) Hz. Eyüp (a.s.)

D) Hz. Adem (a.s.)

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır?

A) Tebliğ

B) Vahiy

C) Nebi

D) Vaha

 

16. Aşağıdakilerden hangisi insanların dünya ve ahret mutluluğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren vahyin bütünüdür?

A) Ayet

B) Sure

C) Cüz

D) Kitap

 

17. Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın Hz. Davud’a (a.s.) gönderdiği kitabın adıdır?

A) Kur’an-I Kerim

B) İncil

C) Zebur

D) Tevrat

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya (a.s.) gönderilen ilahî kitabın adıdır?

A) Kur’an-I Kerim

B) İncil

C) Zebur

D) Tevrat

 

19. Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın gönderdiği ilahî kitapların sonuncusudur. Hangi peygambere Arapça olarak indirilmiştir?

A) Hz. Muhammed’e (s.a.v.)

B) Hz. İsa’ya (a.s.)

C) Hz. Davud’a (a.s.)

D) Hz. Musa’ya (a.s.)

 

20. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-I Kerim - Hz. Muhammed (s.a.v.)

B) İncil - Hz. İsa (a.s.)

C) Zebur - Hz. İbrahim (a.s.)

D) Tevrat - Hz. Musa (a.s.)