Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme, 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 1.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 1.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 1.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 1.Değerlendirme Yap,

6. Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mart 2014 Pazar 22:14
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
29371
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Gerçek hayatta olmuş ya da olması mümkün olan bir olayın kişi, yer ve zaman belirterek anlatıldığı yazı türüne ne ad verilir? 
A) Masal 
B) Hikâye 
C) Söyleşi 
D) Biyografi

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? 
A) Yürekler yandı, sen yoksun diye. 
B) Halam bana bugün soğuk davrandı. 
C) Gece gördüğüm rüyayı hayra yordum. 
D) Cesaretimi kıramazsın, oraya gideceğim.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” sözcüğü diğerleriyle sesteştir? 
A) Bu sene barajlar dolu. 
B) Su ile dolu şişeyi bir kenara bıraktı. 
C) Bu mevsimde buralarda dolu yağar. 
D) Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.

“Denizin dibi görünmüyor.” cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? 
A) Ünlü düşmesi 
B) Ünlü daralması 
C) Ünsüz benzeşmesi 
D) Ünsüz yumuşaması

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim vardır? 
A) Bencil insanda sevgiyi hiç görmedim. 
B) Sabahtan beri dünya kadar yer dolaştık. 
C) Pamuk, masadaki bütün ciğerleri yemiş. 
D) Akşamları yıldızların altında oturmaya bayılıyordu.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kalınlık-incelik ses uyumu yoktur? 
A) Korkuluk 
B) Tiyatro 
C) Çiçeklik 
D) Yayla

Bir kasabam vardı eskiden Başıma yemişler düşerdi ağaçlardan Çimenlerine gömülürdü ayaklarım Çınarlarında adım Göklerinde uçurtmalarım vardı. 
(Ayhan Hünalp) 
Bu şiirin teması nedir? 
A) Oyun sevgisi 
B) Çocukluğa özlem 
C) Yaşama sevinci 
D) Tabiat sevgisi

“(1)Davranışlarını (2)gözden geçirmezsen arkadaş (3)bulmakta (4)zorlanırsın.” cümlesinde numaralandırılmış sözcüklerin hangisi iyelik eki almıştır? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlamasının çeşidi diğerlerinden farklıdır? 
A) Ağacın dalları pencereme yaklaşmıştı. 
B) İstanbul’un güzelliğine hayranım. 
C) Bahçeye ıhlamur ağacı diktiler. 
D) Yolun kenarında oturuyordu.

“Bu dergi ... şu kitabı çekmeceye koy.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir? 
A) ile 
B) için 
C) ama 
D) ancak

Aşağıdakilerin hangisinde “temiz” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır? 
A) Odası her zaman temiz ve düzenliydi. 
B) Çevreni temiz tut ki geleceğin kirlenmesin. 
C) Temiz insan herkes tarafından sevilir ve sayılır. 
D) Her insan kendisini ve çevresini temiz tutmalıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış yerde kullanılmıştır? 
A) Annenin, kız kardeşine teyze denir. 
B) Ali geldi, selam verdi, koltuğa oturdu. 
C) Çocuklar, evin bahçesinde top oynuyor. 
D) Pazardan karnabahar, kivi ve havuç aldım.

Yan gelip yatmak merakındayız çoğumuz. Onlar, durmadan çalışmak meraklısı, bizse yan gelip yatmak. Canını dişine takıp fazla çalışma yapıp marklarını istif eden Almanya’daki işçilerimizin çoğu bile bunu, yurda döndüğü zaman yan gelip yatmak hayaliyle yapıyor. Hiç çalışmamak olanağına kavuşmak için bir süre yoğun çalışmaya razı oluyor. 
(Haldun Taner) 
Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? 
A) Tembellikten 
B) Plansız çalışmaktan 
C) Vurdumduymazlıktan 
D) Boş zamanların değerlendirilmemesinden

Bazıları, seni çok özlüyormuş.’ Cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? 
A) Belgisiz zamir - soru zamiri 
B) İşaret zamiri - belgisiz zamir 
C) İşaret zamiri - kişi zamiri 
D) Belgisiz zamir - kişi zamiri

I- Güneş girmeyen eve doktor girer. 
II- Akan su yosun tutmaz. 
III- Mum dibine ışık vermez. 
IV- İşleyen demir ışıldar. 
Numaralandırılmış atasözlerinden hangileri “çalışma” ile ilgilidir? 
A) I ve II 
B) II ve IV 
C) I ve IV 
D) II ve III

Köpeğin yemesi gürültülüdür; hele laklak su içmesine hiç bakamam, sinirlenirim. Kedinin sessiz sessiz yiyip içmesi uzun uzun seyredilebilir. Kedi en umulmadık şeyleri yer, zeytinden hoşlananı çoktur. Çikolata meraklısını da gördüm. Salataya alışan da olurmuş ama ben rastlamadım. Birinin huyu birine benzemez ki! Asıl sevdiğim tarafı da belki budur. 
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir? 
A) Yazarın köpekten korktuğundan 
B) Kedilerin et yemeyi sevdiklerinden 
C) Kedilerle köpeklerin anlaşamadıklarından 
D) Kedilerin alışkanlıklarının birbirinden farklı olduğundan

Aşağıdaki cümlelerde geçen “ki”lerden hangisi ayrı yazılmalıdır? 
A) Sinan’ınki daha güzel olmuş. 
B) Evdeki hesap çarşıya uymadı. 
C) Biliyorumki bu iş böyle olmayacak. 
D) Masadaki kitapları çantasına koydu.

“Cennet kadar güzel memleketimizi kirletmeyelim.” cümlesine edat hangi anlamı katmıştır? 
A) Zaman 
B) Yaklaşıklık 
C) Birliktelik 
D) Benzerlik

Gülümseme korkaklara güç, kederlilere neşe, hastalara sıhhat verir. Gülümseme yorgunları dinlendirir. Onu satın alamazsınız, onu dilenemezsiniz, onu çalamazsınız. Onu ancak size birisi gönül rızası ile verebilir. İçten gelmeyen bir gülümsemenin de kimseye faydası olmaz. 
(Dale Carnegie) 
Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Her Şeyin Başı Sağlık 
B) Tebessüm Etmek 
C) Neşeli Olmak 
D) Güçlü Olmak


 

Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi belirtme durum eki almıştır? 
A) Bu kelimeyi tahtaya yazdı. 
B) Sınıfa girer girmez bağırdı. 
C) Orhan, şimdi bahçede çalışıyor. 
D) Okuldan çıkınca sana uğrayacak.