Test Çöz,2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, 2.Dönem 1.Değerlendirme Süreç Değerlendirme Testi, 2.Dönem 1.Değerlendirme Süreç Testi,

6. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Agustos 2015 Carsamba 20:12
Güncellenme tarihi
19 Kasım 2019 Salı 05:09
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
20698
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Uhud savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AMüslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 625 yılında gerçekleşmiştir
 • BPeygamberimizin amcası Hz. Hamza bu savaşta şehit olmuştur
 • CMüslümanlar bu savaşta Peygamberimizin sözüne uymanın ne kadar önemli olduğunu kavramışlardır
 • DBu savaş sonrası Mekke fethedilmiş, Kabe putlardan temizlenmiştir


1.Soru

Hicretin altıncı yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır. Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk anlaşmadır. Bu anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMedine sözleşmesi
 • BAkabe biatları
 • CHudeybiye anlaşması
 • DVeda hutbesi

2.Soru

Mekke'nin fethiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AMüslümanlar tarafından 627 yılında fethedilmiştir
 • BMüslümanların on bin kişilik ordusuna müşrikler karşı koymamış, önemli bir çatışma olmadan Mekke fethedilmiştir
 • CKabe putlardan temizlenmiştir
 • DPeygamberimiz genel af ilan edince Mekkelilerin büyük çoğunluğu İslam'ı kabul etmiştir

3.Soru

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefat tarihi aşağıdaki şıklardan hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

 • A12 Nisan 632
 • B8 Haziran 632
 • C8 Nisan 630
 • D12 Haziran 630

4.Soru

Peygamber Efendimizin mübarek kabirlerinin ismi ve bulunduğu şehir, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • ACennetül Bakî-Mekke
 • BRavza-i Mutahhara-Mekke
 • CCennetül Bakî-Medine
 • DRavza-i Mutahhara-Medine

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ana konulardan biri değildir?

 • Aİbadet
 • BZenginlik
 • CAhlak
 • Dİnanç

6.Soru

Allah'ın Peygamberimiz vasıtasıyla gönderdiği emirlerin ve yasakların tamamına inanmak, bunları kalbimizle doğrulamak, dilimizle inandığımızı söylemek olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • ATevhit
 • Bİbadet
 • CKıssa
 • Dİnanç (iman)

7.Soru

İslam inancının temelini oluşturan, Allah'ın var ve bir olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • ATevhit
 • BKıssa
 • CZekat
 • DAhlak

8.Soru

Tevhit inancı Kur'an-ı Kerim'de en özlü bir şekilde hangi surede anlatılmıştır?

 • Aİhlas suresi
 • BKevser suresi
 • CFatiha suresi
 • DYasin suresi

9.Soru

İbadet kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AAllah'ın rızasını kazanmak için yapılır
 • BSevap kazanmak için yapılır
 • Cİtibar kazanmak için yapılır
 • DKulluk borcumuzu ödemek için yapılır

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan peygamber kıssalarından değildir?

 • AHz. Eyüp kıssası
 • BAshab-ı Kehf kıssası
 • CHz. İbrahim kıssası
 • DHz. Yusuf kıssası

11.Soru

Kur'an'da kıssası anlatılan ve sabırla özdeşleştirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • AHz. Salih (a.s.)
 • BHz. Adem (a.s.)
 • CHz. Eyüp (a.s.)
 • DHz. Davud (a.s.)

12.Soru

Kur'an-ı Kerim'de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikayelere ve olaylara ne ad verilir?

 • AAhlak
 • BTevhit
 • CAnı
 • DKıssa

13.Soru

Aşağıdaki şıklarda yer alan ayet meallerinden hangisi "ahlak" ile ilgili hususları içermektedir?

 • AMuhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. (Nahl suresi, 90. ayet)
 • BBen insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat suresi, 56. ayet)
 • CElbette onların kıssalarında akıl sahipleri için pek çok dersler vardır. (Yusuf suresi, 111. ayet)
 • DAndolsun ki senden önce birçok peygamber gönderdik, sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık. (Mü'min suresi, 78. ayet)

14.Soru

"Ahlak" kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Aİslam inancının temelini oluşturur
 • Bİslam'daki inanç esaslarını ifade eder
 • CGeçmişte yaşamış peygamberler ile ilgili bilgiler içerir
 • Dİyi ve güzel davranışlar demektir

15.Soru

Yalancı şahitlik yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Aİnsanları yanıltırlar
 • BHaklı kişiyi haksız duruma düşürürler
 • CÇok büyük günah kazanırlar
 • DHakkı ve adaleti yerine getirmiş olurlar

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalancılığın çok olduğu toplumlarda ortaya çıkan durumlardan değildir?

 • ABarış ve huzur ortamı
 • BGüvensizlik
 • CDolandırıcılık
 • Dİnsan ilişkilerinin bozulması

17.Soru

Aşağıdaki hadislerden hangisi yalan ve hileden uzak durmamız konusunda bizleri uyarmaktadır?

 • AHer işittiğini başkalarına söylemek kişiye günah olarak yeter-Hz. Muhammed s.a.v.
 • BSizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir-Hz. Muhammed s.a.v.
 • CZandan çok sakınınız... Ayıp araştırmayınız, kusur gözetmeyiniz...-Hz. Muhammed s.a.v.
 • DBizi aldatan bizden değildir-Hz. Muhammed s.a.v.

18.Soru

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline!" (Hümeze suresi, 1. ayet)buyurmaktadır. Bu ayete göre aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durmamız istenmektedir?

 • AHile yapmak
 • BHırsızlık
 • CGıybet
 • DHaset

19.Soru


 

Bir kişinin söylemediği sözü söylediğini, yapmadığı davranışı yaptığını iddia etmek, aşağıdaki kötü davranışlardan hangisidir?

 • AKibir
 • Bİftira
 • CHoşgörü
 • DHırsızlık

20.Soru