Test Çöz,2.Dönem 2.Değerlendirme Konu Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Kazanım Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, 2.Dönem 2.Değerlendirme Süreç Değerlendirme Testi, 2.Dönem 2.Değerlendirme Süreç Testi,

6. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Agustos 2015 Carsamba 23:10
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
16536
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Yalancı şahitlik yapanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Aİnsanları yanıltırlar
 • BHaklı kişiyi haksız duruma düşürürler
 • CÇok büyük günah kazanırlar
 • DHakkı ve adaleti yerine getirmiş olurlar

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalancılığın çok olduğu toplumlarda ortaya çıkan durumlardan değildir?

 • ABarış ve huzur ortamı
 • BGüvensizlik
 • CDolandırıcılık
 • Dİnsan ilişkilerinin bozulması

2.Soru

Aşağıdaki hadislerden hangisi yalan ve hileden uzak durmamız konusunda bizleri uyarmaktadır?

 • AHer işittiğini başkalarına söylemek kişiye günah olarak yeter-Hz. Muhammed s.a.v.
 • BSizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir-Hz. Muhammed s.a.v.
 • CZandan çok sakınınız... Ayıp araştırmayınız, kusur gözetmeyiniz...-Hz. Muhammed s.a.v.
 • DBizi aldatan bizden değildir-Hz. Muhammed s.a.v.

3.Soru

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline!" (Hümeze suresi, 1. ayet)buyurmaktadır. Bu ayete göre aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durmamız istenmektedir?

 • AHile yapmak
 • BHırsızlık
 • CGıybet
 • DHaset

4.Soru

Bir kişinin söylemediği sözü söylediğini, yapmadığı davranışı yaptığını iddia etmek, aşağıdaki kötü davranışlardan hangisidir?

 • AKibir
 • Bİftira
 • CHoşgörü
 • DHırsızlık

5.Soru

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi iftira ile ilgilidir?

 • ABana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
 • BYalancının mumu yatsıya kadar yanar
 • CGülme komşuna, gelir başına
 • DÇamur at, izi kalsın

6.Soru

Hırsızlık yapan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AKul hakkı yemiştir
 • BÇalışıp emek harcamıştır
 • CTembellik etmiştir
 • DHaksızlık yapmıştır

7.Soru

Bir kişinin başarısını çekememek, onu kıskanmak ....................., bir kişinin başarısına özenmek ve onun gibi başarılı olmaya çalışmak ise .........................  olarak adlandırılır.
Cümledeki boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?

 • AHaset - Gıpta etmek
 • BHaset - Kıskanmak
 • Cİftira - Gıpta etmek
 • DGıybet - Hırsızlık

8.Soru

Varlıklar içerisinde ilk kibirlenen ve bu davranışıyla Allah'a isyan eden kimdir?

 • Aİlk insan Hz. Adem
 • BHayvanlar
 • Cİblis (şeytan)
 • DMelekler

9.Soru

"Müslümanların kusurlarını örten kimsenin Allah da dünya ve ahirette ayıplarını örter." (Hz. Muhammed s.a.v.)
Peygamberimizin yukarıdaki hadisi, aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi ile ilgili bir uyarı niteliği taşımaktadır?

 • AKibirlenmek
 • BHırsızlık yapmak
 • CHile yapmak
 • DBaşkalarının kusurlarını araştırmak

10.Soru

Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları hangi İslam halifesi zamanında gerçekleşti?

 • AHz. Ebu Bekir
 • BHz. Ömer
 • CHz. Osman
 • DHz. Ali

11.Soru

Türklerin Araplarla iyi ilişkiler kurmaya başlaması ve İslam dinine geçişlerinin hızlanması hangi İslam devleti zamanında olmuştur?

 • AAbbasiler
 • BEmeviler
 • CEndülüs Emevileri
 • DFatımiler

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi M.S. 751 yılında Abbasiler ile Çinliler arasında gerçekleşen Talas Savaşı'nın sonuçlarından değildir?

 • ATürkler bu savaşta Abbasiler'e büyük askeri destek verdiler
 • BBu savaşta Türklerin gösterdiği askeri başarılar neticesinde Abbasilerle Türkler arasında yakınlaşma oldu
 • CBu savaştan sonra Türkler gruplar halinde İslam dinine girmeye başladılar
 • DTalas Savaşı sonucunda Çin'de İslam dini hızla yayılmaya başladı

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini kabul etmesinde etkili olan faktörlerden değildir?

 • ATürklerin önceki inancı olan Göktanrı inancı ile İslam dini arasında birçok benzer özellik bulunması
 • BArapların Türk bölgelerine yaptığı fetihler ve İslam'ı yayma çabaları
 • CTürklerin hayat tarzının ve ahlak anlayışının İslam dinine yakın olması
 • DEmevilerin 8. yüzyılda İspanya'yı fethedip Endülüs Emevi Devletini kurmaları

14.Soru

10. Yüzyılda İslam dinini devlet olarak kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • AUygurlar
 • BSelçuklular
 • CKarahanlılar
 • DGazneliler

15.Soru

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Horasan'dan ailesiyle birlikte göç ederek gelip yerleştiği, hayatının geri kalan kısmını yaşadığı, 66 yaşında iken vefat ettiği ve Mevlana denince akla gelen şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİstanbul
 • BKonya
 • CDenizli
 • DAydın

16.Soru

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 1244 yılında tanıştığı, onunla yaptığı sohbetlerle medrese hocalığını bırakıp tasavvufi hayata yöneldiği ve Mevlana'nın hayatında büyük bir değişime sebep olan derviş aşağıdakilerden hangisidir?

 • AAhmet Yesevi
 • Bİmam-ı Azam Ebu Hanife
 • CSultan Bahaeddin Veled
 • DŞems-i Tebrizi

17.Soru

Mevlana'nın tasavvuf düşüncesini anlattığı ve Türk-İslam kültürünün en önemli eserleri arasında yer alan dünyaca ünlü kitabının adı nedir?

 • AMesnevi
 • BMüsned
 • CFıkhul Ekber
 • DDivan

18.Soru

İslam dünyasının en önemli fıkıh (hukuk) alimlerinin başında gelir. 699 yılında Kûfe'de doğdu, 767 yılında Bağdat'ta vefat etti. Küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberledi ve çok iyi bir öğrenim gördü. Zamanla kendisini fıkıh alanında geliştirdi. Görüşleri İslam dünyasındaki en yaygın mezhep olan Hanefi mezhebinin temelini oluşturdu.
Paragrafta hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİmam-ı Azam Ebu Hanife
 • BAhmet Yesevi
 • CMevlana Celaleddin Rumi
 • DMaturidi

19.Soru


 

1093 yılında Türkistan'ın Yesi kentinin Sayram kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini Yesi şehrinde babasından aldı. Sonra da dönemin önemli ilim merkezlerinden Buhara'ya gitti ve orada Yusuf Hemedani'den ilim tahsil etti. 1140 yılından sonra memleketi Yesi'ye dönüp ders vermeye başladı. Birçok öğrenci yetiştirdi. İslam'ın ilkelerini anlatırken "hikmet" adı verilen şiirlerini kullandı. Bu şiirlerinin toplandığı kitabının adı "Divan-ı hikmet" tir.
Paragrafta hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİmam-ı Azam Ebu Hanife
 • BAli er-Rıza
 • CMevlana Celaleddin Rumi
 • DAhmet Yesevi

20.Soru