Test Çöz,3.Ünite İpek Yolu’nda Türkler Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Kültür ve Miras Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
08 Nisan 2015 Carsamba 17:49
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
56474
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Moğol İmparatorluğu kurulduktan sonra, başta Uygurlar olmak üzere, Türk kültüründen büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Devlet idaresi, yazı, Askeri teşkilat gibi bir çok alanda Türkleri örnek almışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu etkiye örnek gösterilemez?

 • A

Ülkenin haneden üyeleri arasında paylaştırılarak yönetilmesi

 • BHayvancılıkla uğraşmaları
 • CUygur alfabesini kullanmaları
 • DAskerlikte Türk onluk sistemini kullanmaları

1.Soru

*Bilinen ilk Türk Devletidir.

*Orta Asya’da kurulmuştur.

*Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.

Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

 • A

Göktürkler  

 • BUygurlar
 • C Kutluklar
 • DHunlar

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin kendilerine ait alfabesi yoktur?

 • A

Göktürkler

 • BUygurlar
 • CSibirler
 • DTürgişler

3.Soru

Aşağıda İslam öncesi Türk Devletleri ve en ünlü hükümdarları eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?        

 • A

Asya Hun Devleti-Mete Han

 • BKutluk Devleti-Bilge Kağan
 • CUygur Devleti-Balamir
 • DAvrupa Hun Devleti-Atilla

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ali zamanında yapılmış bir iç savaştır?

 • A

Sıffın

 • BKadisiye
 • CHendek
 • D Nihavend

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Devleti’nin yıkılma nedenleri arasında gösterilemez?

 • A

Çin’in siyasi oyunları ve entrikaları

 • BÜlke topraklarının hükümdar ailesinin malı olması
 • CKardeş kavgaları
 • Dİpek yolunun kontrolünü kaybetmeleri

6.Soru

Hz. Muhammed’in son seferi olan Tebük Seferi, aşağıdaki devletlerden hangisinin üzerine yapılmıştır?

 • A

Bizans

 • BHabeşistan
 • CGöktürk
 • Dİran

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşının sonuçlarından değildir?

 • A

Müslümanlar güçlenmiş ve kendilerine güvenleri artmıştır.  

 • BSavaş sonunda Hudeybiye Barışı yapıldı
 • CMüslümanlar büyük ganimetler elde etti.
 • DMüslümanlar ilk zaferlerini kazandı.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti’nin son zamanlarında kurulan devletlerden birisi değildir?

 • A

Endülüs Emevi Devleti

 • BTolunoğulları Devleti
 • C Büveyhoğulları Devleti
 • DGazneliler Devleti

9.Soru

Karahanlılar’la ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A

 840-1211 yılları arasında,Türkistan’da egemenlik kurmuş İlk Müslüman Türk Devleti’dir.     

 • BDünya’da resmi dili Türkçe olan ilk devlettir,
 • CHindistan’da İslamiyet’in kalıcı olmasını sağlayan devlettir,
 • D 11.Yüzyıl’da iç savaşlar yüzünden doğu ve batı diye ikiye ayrıldıktan sonra, Doğu Karahanlılar, Karahitaylar; Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar Devleti tarafından ortadan kaldırılmıştır,

10.Soru

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ”Divan-ı Lügat-ı Türk”adlı eserin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A

 İlk Türçe Sözlük özelliğini taşıması,

 • BAraplara karşı, Türkçe’nin üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla yazılan bir eser olması,
 • CKarahanlılar Dönemi’nde yazılmış olması,
 • DÇağatay Edebiyatı’nın en önemli eseri olması,

11.Soru

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ”Divan-ı Lügat-ı Türk”adlı eserin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • A

 İlk Türçe Sözlük özelliğini taşıması,

 • BAraplara karşı, Türkçe’nin üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla yazılan bir eser olması,
 • CKarahanlılar Dönemi’nde yazılmış olması,
 • DÇağatay Edebiyatı’nın en önemli eseri olması,

12.Soru

Mekke ile Medine Şehirleri,aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer alır?

 • A

Yemen

 • BNecit
 • C Hicaz
 • DUmman

13.Soru

Müslümanların kutsal yerlerinden biri olan Kabe, aşağıdaki peygamberlerden hangisinin zamanında yapılmıştır?

 • A

Hazreti İbrahim

 • BHazreti Musa
 • C Hazreti Adem
 • D Hazreti Muhammed

14.Soru

İslamiyet’ten önce, Arabistan Yarımadası’nda yaşayan Araplar,bir takım putlara tapıyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi, bu putlardan biri değildir?

 • A

Amon-Ra

 • B Hübel
 • CLat ve Uzza
 • DMenat

15.Soru

İslamiyet’ten önce, Arabistan Yarımadası’nda yaşayan Araplar, kabileler halinde yaşarlardı. Ve sürekli kabileler arası, savaşlar olurdu. Yılda bir kez, bir aylık süre içinde, birbirleri ile savaşmazlar ve Mekke yakınlarında kurulan panayırlarda eğlenceler düzenlerler ve çok çeşitli yarışmalar yaparlardı. Yukarıda açıklanan bu panayırlara ne ad verilirdi?

 • A

Kıraat

 • BKurultay
 • CYuğ
 • D Suku-Ukaz

16.Soru

İslamiyet’ten önce, Arapların taptıkları en önemli put, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Hübel

 • BLat
 • CMenat
 • DUzza

17.Soru

Hazreti Muhammed, aşağıdaki yerlerden hangisinde doğmuştur?

 • A

 Cidde

 • BMekke
 • CKüfe
 • DMedine

18.Soru

“Adalet, mülkün temelidir” sözü,aşağıdaki halifelerden hangisine aittir?

 • A

 Hazreti Ebu-Bekir

 • B Hazreti Ömer
 • C Hazreti Osman
 • DHazreti Ali

19.Soru


 

Türk-İslam Edebiyatı’nın bilinen ilk eseri olan Kutat-gu Bilig, aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?

 • A

Yusuf Has Hacib

 • BEdip Ahmet
 • CKaşgarlı Mahmut
 • D Ahmet Yesevi

20.Soru