Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Ünite Tarihe Yolculuk Ünite Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Nisan 2016 Salı 20:56
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
39665
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi Göktürk Devleti’nin yıkılma nedenleri arasında gösterilemez? 
A) İpek yolunun kontrolünü kaybetmeleri 
B) Ülke topraklarının hükümdar ailesinin malı olması 
C) Kardeş kavgaları 
D) Çin’in siyasi oyunları ve entrikaları 
Soru 2 
İslamiyet’ten önce, Arabistan Yarımadası’nda yaşayan Araplar,bir takım putlara tapıyorlardı. Aşağıdakilerden hangisi, bu putlardan biri değildir? 
A) Lat ve Uzza 
B) Menat 
C) Hübel 
D) Amon-Ra 
Soru 3 
Türk-İslam Edebiyatı’nın bilinen ilk eseri olan Kutat-gu Bilig, aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır? 
A) Edip Ahmet 
B) Yusuf Has Hacib 
C) Ahmet Yesevi 
D) Kaşgarlı Mahmut 
Soru 4 
Aşağıda İslam öncesi Türk Devletleri ve en ünlü hükümdarları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kutluk Devleti-Bilge Kağan 
B) Asya Hun Devleti-Mete Han 
C) Avrupa Hun Devleti-Atilla 
D) Uygur Devleti-Balamir 
Soru 5 
Karahanlılar’la ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) 840-1211 yılları arasında,Türkistan’da egemenlik kurmuş İlk Müslüman Türk Devleti’dir. 
B) Hindistan’da İslamiyet’in kalıcı olmasını sağlayan devlettir, 
C) Dünya’da resmi dili Türkçe olan ilk devlettir, 
D) Yüzyıl’da iç savaşlar yüzünden doğu ve batı diye ikiye ayrıldıktan sonra, Doğu Karahanlılar, Karahitaylar; Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar Devleti tarafından ortadan kaldırılmıştır, 
Soru 6 
İslamiyet’ten önce, Arabistan Yarımadası’nda yaşayan Araplar, kabileler halinde yaşarlardı. Ve sürekli kabileler arası, savaşlar olurdu. Yılda bir kez, bir aylık süre içinde, birbirleri ile savaşmazlar ve Mekke yakınlarında kurulan panayırlarda eğlenceler düzenlerler ve çok çeşitli yarışmalar yaparlardı. Yukarıda açıklanan bu panayırlara ne ad verilirdi? 
A) Yuğ 
B) Kurultay 
C) Kıraat 
D) Suku-Ukaz 
Soru 7 
Moğol İmparatorluğu kurulduktan sonra, başta Uygurlar olmak üzere, Türk kültüründen büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Devlet idaresi, yazı, Askeri teşkilat gibi bir çok alanda Türkleri örnek almışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkiye örnek gösterilemez? 
A) Hayvancılıkla uğraşmaları 
B) Askerlikte Türk onluk sistemini kullanmaları 
C) Ülkenin haneden üyeleri arasında paylaştırılarak yönetilmesi 
D) Uygur alfabesini kullanmaları 
Soru 8 
İslamiyet’ten önce, Arapların taptıkları en önemli put, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Uzza 
B) Menat 
C) Lat 
D) Hübel 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisinin kendilerine ait alfabesi yoktur? 
A) Türgişler 
B) Göktürkler 
C) Uygurlar 
D) Sibirler 
Soru 10 
Müslümanların kutsal yerlerinden biri olan Kabe, aşağıdaki peygamberlerden hangisinin zamanında yapılmıştır? 
A) Hazreti Muhammed 
B) Hazreti İbrahim 
C) Hazreti Musa 
D) Hazreti Adem 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti’nin son zamanlarında kurulan devletlerden birisi değildir? 
A) Endülüs Emevi Devleti 
B) Büveyhoğulları Devleti 
C) Tolunoğulları Devleti 
D) Gazneliler Devleti 
Soru 12 
Hz. Muhammed’in son seferi olan Tebük Seferi, aşağıdaki devletlerden hangisinin üzerine yapılmıştır? 
A) Bizans 
B) Göktürk 
C) İran 
D) Habeşistan 
Soru 13 
Mekke ile Medine Şehirleri,aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer alır? 
A) Yemen 
B) Umman 
C) Necit 
D) Hicaz 
Soru 14 
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşının sonuçlarından değildir? 
A) Savaş sonunda Hudeybiye Barışı yapıldı 
B) Müslümanlar ilk zaferlerini kazandı. 
C) Müslümanlar güçlenmiş ve kendilerine güvenleri artmıştır. 
D) Müslümanlar büyük ganimetler elde etti. 
Soru 15 
Hazreti Muhammed, aşağıdaki yerlerden hangisinde doğmuştur? 
A) Mekke 
B) Küfe 
C) Cidde 
D) Medine 
Soru 16 
Aşağıdakilerden hangisi Türk kavimlerini toplayıp imparatorluk halinde birleştiren ilk büyük Hun hükümdarıdır? 
A) Arslan 
B) Teoman 
C) Oğuz Kağan 
D) Mete 
Soru 17 
Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ”Divan-ı Lügat-ı Türk”adlı eserin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
A) İlk Türçe Sözlük özelliğini taşıması, 
B) Araplara karşı, Türkçe’nin üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla yazılan bir eser olması, 
C) Karahanlılar Dönemi’nde yazılmış olması, 
D) Çağatay Edebiyatı’nın en önemli eseri olması, 
Soru 18 
*Bilinen ilk Türk Devletidir. *Orta Asya’da kurulmuştur. *Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır. Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir? 
A) Göktürkler 
B) Uygurlar 
C) Hunlar 
D) Kutluklar 
Soru 19 
“Adalet, mülkün temelidir” sözü,aşağıdaki halifelerden hangisine aittir? 
A) Hazreti Ali 
B) Hazreti Ebu-Bekir 
C) Hazreti Osman 
D) Hazreti Ömer 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ali zamanında yapılmış bir iç savaştır? 
A) Nihavend 
B) Sıffın 
C) Hendek 
D) Kadisiye