Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Türkçe 3. Tema Bilim Ve Teknoloji Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Nisan 2016 Cumartesi 19:29
Güncellenme tarihi
17 Kasım 2019 Pazar 20:30
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8914
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
“konmak” fiiline aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir fiil ortaya çıkar? 
A -ak 
B -an 
C -dur 
D -uk 
Soru 2 
Aşağıdaki isimlerden hangisi yönelme durum eki almıştır? 
A Evini 
B Masada 
C Bahçeye 
D Yazdan 
Soru 3 
Aşağıdakilerin hangisinde birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerin her ikisi de anlam kaybı na uğramıştır? 
A kargaburun 
B kan bankası 
C karadut 
D kara borsa 
Soru 4 
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır? 
A Dışarıdan 
B İşimiz 
C Bahçeden 
D Karşıdaki 
Soru 5 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır? 
A Çocuklar bahçede sek sek oynuyorlar. 
B Engebeli yollardan geçerek kasabaya ulaştık. 
C Atatürk, “ Türk milleti zeki ve çalışkandır.” demiştir. 
D Ankara’da hava sıcaklığı bugün artacak. 
Soru 6 
“Kır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerleriyle sesteştir? 
A Kırlarda koşup oynamak istiyordu. 
B Yolumuzun üstünde küçük, sevimli bir kır kahvesi vardı. 
C Gözlerinden, kırları artan sakallarına bir iki damla yaş düştü. 
D Ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu. 
Soru 7 
Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir? 
A Vatan 
B Türkçe 
C Karadeniz 
D Mardin 
Soru 8 
Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 
Yemek verdi ekmek verdi et verdi 
Kazma ile dövmeyince kıt verdi 
Benim sadık yârim kara topraktır. 
Âşık Veysel 
Dostlar Beni Hatırlasın. 
Şiirde, şair toprakla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? 
A Satın almak gerektiğine 
B Bereketli olduğuna 
C İşlemek gerektiğine 
D Dost olduğuna 
Soru 9 
Aşağıdakilerden hangisi bir masal metninden alınmıştır? 
A Toprağını bulmuş gürbüz fidanlar gibi ruhumuzun da birden yeşerip filizlenmesini istiyorsak kitapların ruh doyurucu zevkinden kendimizi yoksun bırakmamalıyız. 
B Üç limonu da koparıp geriye dönmüş. Tam bahçenin kapısına yaklaştığı zaman, dev, bahçesinden limonların koparıldığının farkına vararak yeri göğü inleten sesiyle bağırmış. 
C Konuşmanızın zevkle dinlenmesini istiyorsanı z, kalbinizin sesine dikkat ediniz; zekânız kendisine dikkat etmeyi bilir. Konuşma sanatı, bir anlamda, zevk verme sanatıdır. 
D Nizam Dede, adamın sırtını sıvazladı. Giray adamın üzüntüsünü fark etmişti. İçinde bir eziklik, bir burukluk duydu. Babası kesesini çıkartmış paraları sayıyordu. 
Soru 10 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 
A Ayşe, kitapları bana getirecekti. 
B Bugün Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrendik. 
C 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. 
D Kedim minnoş çok sevimlidir. 
Soru 11 
“Birkaç gün arayla binbaşı haber yolladı.” cümlesindeki kelimeleri yapıları bakımından incelediğinizde sıralama nasıl olur? 
A türemiş - bileşik - basit – basit - türemiş - basit 
B basit - bileşik – türemiş - basit - basit - bileşik 
C bileşik - basit – basit - bileşik - basit - türemiş 
D bileşik - basit –türemiş - bileşik - basit - türemiş 
Soru 12 
Bu gök, bu toprak, bu deniz, 
Nerde var bu güneşli iz? 
Hiç bir şey yok senden aziz, 
Sana bin canla kurbanım! 
Halide Nusret ZORLUTUNA 
Ellerim Bomboş, Şiirler. 
Dörtlükte özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir? 
A Sevgili 
B Gurbet 
C Vatan 
D Aile 
Soru 13 
Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapı m eki hem çekim eki almıştır? 
A ölümsüz 
B dostluk 
C sevgilim 
D bereketli 
Soru 14 
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım kurallarına uygun yazılmıştır? 
A Beni gördüğüne o kadar sevindiki anlatamam. 
B Hüseyin beyin de geldiğini görmüş. 
C İstanbul’dan Konya’ya trenle gitmek için Eskişehir’den geçmelisiniz. 
Soru 15 
“Güzel şiir okumak için…” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? 
A Tonlamaları ve vurguları nerede yapacağımızı bilmeliyiz. 
B Şiire hakim olan duyguyu kavramalıyız. 
C Önce şiirde ne anlatıldığını anlamalıyız. 
D Şiirin kaç dize olduğunu saymalıyız. 
Soru 16 
Konfiçyus’a sordular: “Bir memleketi yönetmeye çağrılsanız yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Büyük filozof şöyle cevap verdi: “Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.” Dinleyenlerin şaşkın bakışları arasında sözlerine devam etti:” (1) Dil kusurlu olursa kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. (2) Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. (3) Vazifeler gereği gibi yapılamazsa töre ve kültür bozulur. (4) Düşünce iyi anlatı lmazsa yapılması gereken şeyler doğru anlatılamaz. (5) Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar.  Yukarıdaki paragrafta numara verilmiş cümleler nasıl sıralanırsa paragraf anlamlı hâle gelir? 
A 4, 1, 3, 5, 2 
B 1, 4, 3, 5, 2 
C 1, 5, 4, 3, 2 
D 1, 3, 2, 4, 5 
Soru 17 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 
A Ablam 23 Eylül 1973’ te Ankara’da doğmuş. 
B Bu güzele de güzel demek söz mü ki. 
C Seni buraya getiren nedeni öğrene bilirmiyim? 
D Samsun’dan Ankara’ya otobüsle mi gittiniz? 
Soru 18 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır? 
A Anlattıklarımı uzun uzun düşündü. 
B Ara sıra bu tarafa bakıyordu. 
C Küçücük ellerinde kuşu tutuyordu. 
D Sevinçten gözlerinin içi pırıl pırıldı. 
Soru 19 
Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir? 
A Sürü 
B Halk 
C Ordu 
D Orman 
Soru 20 
“Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur,ne gümrük duvarları, ne de üniforması.” cümlesinde kaç tane isim vardır? 
A 5 
B 7 
C 4 
D 6