Test Çöz,3.Tema Sevgi Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Türkçe 3.Tema Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Mart 2015 Pazar 08:27
Güncellenme tarihi
11 Kasım 2019 Pazartesi 19:44
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
8324
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“konmak” fiiline aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse yeni bir fiil ortaya çıkar?

 • A-ak
 • B-dur
 • C-an
 • D-uk


1.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hem yapı m eki hem çekim eki almıştır?

 • A

sevgilim

 • Bölümsüz
 • Cdostluk
 • Dbereketli

2.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde birleşik kelimeyi oluşturan kelimelerin her ikisi de anlam kaybı na uğramıştır?

 • A

kan bankası

 • Bkargaburun
 • Ckara borsa
 • Dkaradut

3.Soru

“Birkaç gün arayla binbaşı haber yolladı.” cümlesindeki kelimeleri yapıları bakımından incelediğinizde sıralama nasıl olur?

 • A

bileşik - basit – basit - bileşik - basit - türemiş

 • Bbileşik - basit –türemiş  - bileşik - basit - türemiş
 • Cbasit - bileşik – türemiş - basit - basit - bileşik
 • Dtüremiş - bileşik - basit – basit - türemiş - basit

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir masal metninden alınmıştır?

 • ANizam Dede, adamın sırtını sıvazladı. Giray adamın üzüntüsünü fark etmişti. İçinde bir eziklik, bir burukluk duydu. Babası kesesini çıkartmış paraları sayıyordu.
 • BKonuşmanızın zevkle dinlenmesini istiyorsanı z, kalbinizin sesine dikkat ediniz; zekânız kendisine dikkat etmeyi bilir. Konuşma sanatı, bir anlamda, zevk verme sanatıdır.
 • CToprağını bulmuş gürbüz fidanlar gibi ruhumuzun da birden yeşerip filizlenmesini istiyorsak kitapların ruh doyurucu zevkinden kendimizi yoksun bırakmamalıyız.
 • DÜç limonu da koparıp geriye dönmüş. Tam bahçenin kapısına yaklaştığı zaman, dev, bahçesinden limonların koparıldığının farkına vararak yeri göğü inleten sesiyle bağırmış.

5.Soru

Konfiçyus’a sordular:

“Bir memleketi yönetmeye çağrılsanız yapacağınız ilk iş ne olurdu?”

Büyük filozof şöyle cevap verdi: “Hiç şüphesiz dili gözden geçirmekle işe başlardım.”

Dinleyenlerin şaşkın bakışları arasında sözlerine devam etti:” (1) Dil kusurlu olursa kelimeler düşünceyi iyi anlatamaz. (2) Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk

ne yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. (3) Vazifeler gereği gibi yapılamazsa töre ve kültür bozulur. (4) Düşünce iyi anlatı lmazsa yapılması gereken şeyler doğru anlatılamaz. (5) Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar.

Yukarıdaki paragrafta numara verilmiş cümleler nasıl sıralanırsa paragraf anlamlı hâle gelir?

 • A

1, 5, 4, 3, 2

 • B1, 3, 2, 4, 5
 • C1, 4, 3, 5, 2
 • D4, 1, 3, 5, 2

6.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?

 • A

Sevinçten gözlerinin içi pırıl pırıldı.

 • BAnlattıklarımı uzun uzun düşündü.
 • CAra sıra bu tarafa bakıyordu.
 • DKüçücük ellerinde kuşu tutuyordu.

7.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yazım kurallarına uygun yazılmıştır?

 • A

Hüseyin beyin de geldiğini görmüş.

 • Bİstanbul’dan Konya’ya trenle gitmek için Eskişehir’den geçmelisiniz.
 • CBeni gördüğüne o kadar sevindiki anlatamam.
 • DRamazan Bayramı bizimkiler içinde bir sevinç kaynağı olmuştu.

8.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • A

Ablam 23 Eylül 1973’ te Ankara’da doğmuş. 

 • BŞu güzele de güzel demek söz mü ki.
 • CSeni buraya getiren nedeni öğrene bilirmiyim?
 • DSamsun’dan Ankara’ya otobüsle mi gittiniz?

9.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?

 • A

Ankara’da hava sıcaklığı bugün artacak.

 • BAtatürk, “ Türk milleti zeki ve çalışkandır.”demiştir.
 • CÇocuklar bahçede sek sek oynuyorlar.
 • DEngebeli yollardan geçerek kasabaya ulaştık.

10.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A

Ayşe, kitapları bana getirecekti.

 • BKedim minnoş çok sevimlidir.
 • C23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
 • DBugün Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrendik.

11.Soru

Aşağıdaki isimlerden hangisi yönelme durum eki almıştır?

 • A

Bahçeye

 • BEvini
 • CMasada
 • DYazdan

12.Soru

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile dövmeyince kıt verdi

Benim sadık yârim kara topraktır.

Âşık Veysel

Dostlar Beni Hatırlasın.

Şiirde, şair toprakla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

 • A

İşlemek gerektiğine

 • BBereketli olduğuna
 • CSatın almak gerektiğine
 • DDost olduğuna

13.Soru

Bu gök, bu toprak, bu deniz,

Nerde var bu güneşli iz?

Hiç bir şey yok senden aziz,

Sana bin canla kurbanım!

Halide Nusret ZORLUTUNA

Ellerim Bomboş, Şiirler.

Dörtlükte özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir?

 • A

Aile

 • BSevgili
 • CGurbet
 • DVatan

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismi değildir?

 • A

Ordu

 • BOrman
 • CSürü
 • DHalk

15.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?

 • A

Dışarıdan

 • BKarşıdaki
 • Cİşimiz
 • DBahçeden

16.Soru

“Kır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerleriyle sesteştir?

 • A

Kırlarda koşup oynamak istiyordu.

 • BGözlerinden, kırları artan sakallarına bir iki damla yaş düştü.
 • CAra sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu.
 • DYolumuzun üstünde küçük, sevimli bir kır kahvesi vardı.

17.Soru

“Güzel şiir okumak için…”cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

 • A

Önce şiirde ne anlatıldığını anlamalıyız.

 • BŞiire hakim olan duyguyu kavramalıyız.
 • CŞiirin kaç dize olduğunu saymalıyız.
 • DTonlamaları ve vurguları nerede yapacağımızı bilmeliyiz.

18.Soru

“Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur,ne gümrük duvarları, ne de üniforması.” cümlesinde kaç tane isim vardır?

 • A

7

 • B6
 • C5
 • D4

19.Soru


 

Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir?

 • A

Vatan

 • BKaradeniz
 • CMardin
 • DTürkçe

20.Soru