Test Çöz,Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Konu Değerlendirme Testi, Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Kazanım Testi, Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Süreç Değerlendirme Testi, Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Süreç Testi,

6. Sınıf Din Kültürü 3.Ünite Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Agustos 2015 Carsamba 23:18
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
27946
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Peygamber Efendimiz kaç yılında ve hangi şehire hicret etmiştir?

 • A620 yılında Medine'ye
 • B622 yılında Mekke'ye
 • C620 yılında Taif'e
 • D622 yılında Medine'ye

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hicretin İslam tarihindeki sonuçlarından değildir?

 • AMüslümanlar Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuşlardır.
 • BYesrib şehrinin adı "Medine" olarak değişmiştir.
 • CPeygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi başlamıştır.
 • DKabe putlardan temizlenmiştir.

2.Soru

Mekke'den Medine'ye göç (hicret) eden Müslümanlara ne ad verilir?

 • AMuhacir
 • BHalife
 • CVahiy katibi
 • DEnsar

3.Soru

Mekke'den göç eden Müslümanları karşılayan Medine'li Müslümanlara ne ad verilir?

 • AMuhacir
 • BEnsar
 • CVahiy katibi
 • DHalife

4.Soru

Hicret, hangi halife zamanında hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir?

 • AHz. Ebu Bekir
 • BHz. Ali
 • CHz. Ömer
 • DHz. Osman

5.Soru

Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra burada yaptırdığı mescide ne adı nedir?

 • AMescid-i Aksa
 • BKuba mescidi
 • CMescid-i Nebi
 • DMescid-i Haram

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Suffe"  ile ilgili değildir?

 • AMescid-i Nebi'nin bitişiğinde yer alan odalardır
 • BBurada yetimler, kimsesizler yoksullar barınmıştır
 • CPeygamberimiz burada kalanlara öğretmenlik yapmıştır
 • DSuffe odaları Mekke şehrinde yapılmıştır

7.Soru

Peygamber Efendimizin Medine'de Medine'yi savunmak için aşağıdaki anlaşmalardan hangisini yapmıştır?

 • AMedine sözleşmesi
 • BVeda hutbesi
 • CHudeybiye anlaşması
 • DAkabe biatları

8.Soru

Bedir savaşı kaç yılında olmuştur?

 • A622
 • B624
 • C625
 • D630

9.Soru

Peygamber Efendimizin Bedir savaşında esir alınan müşriklerle ilgili yaptığı uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMüşrikleri cezalandırmıştır
 • BMüşrikleri, her biri on Müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakmıştır
 • CMüşrikleri fidye karşılığı serbest bırakmıştır
 • DMüşrik esirleri, Mekke'de bulunan Müslüman esirlerle değiştirmiştir

10.Soru

Uhud savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AMüslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 625 yılında gerçekleşmiştir
 • BPeygamberimizin amcası Hz. Hamza bu savaşta şehit olmuştur
 • CMüslümanlar bu savaşta Peygamberimizin sözüne uymanın ne kadar önemli olduğunu kavramışlardır
 • DBu savaş sonrası Mekke fethedilmiş, Kabe putlardan temizlenmiştir

11.Soru

Hicretin altıncı yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır. Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk anlaşmadır. Bu anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMedine sözleşmesi
 • BAkabe biatları
 • CHudeybiye anlaşması
 • DVeda hutbesi

12.Soru

Mekke'nin fethiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • AMüslümanlar tarafından 627 yılında fethedilmiştir
 • BMüslümanların on bin kişilik ordusuna müşrikler karşı koymamış, önemli bir çatışma olmadan Mekke fethedilmiştir
 • CKabe putlardan temizlenmiştir
 • DPeygamberimiz genel af ilan edince Mekkelilerin büyük çoğunluğu İslam'ı kabul etmiştir

13.Soru

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefat tarihi tam ve doğru olarak aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

 • A12 Nisan 632
 • B8 Haziran 632
 • C8 Nisan 630
 • D12 Haziran 630

14.Soru

Peygamber Efendimizin mübarek kabirlerinin ismi ve bulunduğu şehir, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • ACennetül Bakî-Mekke
 • BCennetül Bakî-Medine
 • CRavza-i Mutahhara-Mekke
 • DRavza-i Mutahhara-Medine

15.Soru

Peygamber Efendimizin 620 yılında İslam'ı tebliğ etmek amacıyla gittiği, ancak halkı tarafından taşlanarak kovulduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • AŞam
 • BBasra
 • CTaif
 • DMedine

16.Soru

Peygamberliğin onuncu yılına "Hüzün yılı" adı verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • APeygamberimizin amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice'nin vefat etmesi
 • BPeygamberimizin amcası Hamza ile eşi Hz. Hatice'nin vefat etmesi
 • CMüslümanların Mekke'den göç etmek zorunda kalmaları
 • DHz. Hamza'nın şehit edilmesi

17.Soru

Peygamberliğin on birinci yılında Akabe'de Peygamberimize biat eden altı kişilik grup, hangi şehir halkındandır?

 • AMedine
 • BMekke
 • CTaif
 • DYemen

18.Soru

Peygamberimizin 621 ve 622 yıllarında Medineliler'le yaptığı ve İslam dininin Medine'de hızla yayılmasını sağlayan görüşmelere ne ad verilir?

 • AVeda Hutbesi
 • BMedine Sözleşmesi
 • CHılful Fudul
 • DAkabe Biatları

19.Soru


 

Müşriklerin Peygamber Efendimize suikast girişimleri sırasında müşrikleri oyalamak, hicreti kolaylaştırmak amacıyla bütün tehlikeleri göze alarak Peygamberimizin yerine O'nun yatağına yatan kişi kimdir?

 • AHz. Ebu Bekir
 • BHz. Ali
 • CHz. Osman
 • DHz. Bilal

20.Soru