Test Çöz,2.Ünite Kuvvet ve Hareket Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Kuvvet ve Hareket Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Nisan 2015 Cumartesi 21:17
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
13220
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

I. Ağırlık maddenin bulunduğu yere göre değeri değişmeyen bir özelliği olup daima sabittir.

II. Ağırlık; yer çekimi kuvveti olduğundan cisimlerin sadece Dünya üzerinde iken bir ağırlıkları vardır.

III. Maddelerin kütlelerine etki eden çekim kuvveti bulunulan gezegenin kütlesi ile doğrudan ilgilidir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

 • A

Yalnız I

 • BI ve II
 • CII ve III
 • DI ve III

1.Soru

Kütlesi 60 kg olan bir katı cisim uzaya götürüldüğünde aşağıda verilen hangi özelliğinde mutlaka bir değişme olur?

 • A

Kütlesi

 • BKokusu
 • CAğırlığı
 • DRengi

2.Soru

Bir cisim üzerine 6 N ve 5 N değerinde iki kuvvet aynı yönde, 15 N’luk üçüncü bir kuvvet ise bu iki kuvvete zıt yönde etki etmektedir. Cisim üzerindeki bileşke (net) kuvvetin değeri aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir?

 • A

4 N

 • B14 N
 • C16 N
 • D26 N

3.Soru

Bir nehrin üzerinde hareketsiz olarak durmakta olan bir ağaç kütüğünün bu durumu için aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez?

 • A

Kütüğün ağırlığına eşit fakat zıt yönde bir kuvvet etki etmektedir.

 • BNehir suyunun yoğunluğu kütüğün yoğunluğundan büyüktür.
 • CKütük, dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır.
 • DNehir üzerinde olduğundan kütüğe yer çekimi kuvveti etki etmemektedir.

4.Soru

Sürati 30 m / s olan bir motorsikletlinin sürati kaç km / h’tir?

 • A

108

 • B100
 • C90
 • D60

5.Soru

60 km / h sabit süratle giden bir otomobil saat 13.00’A ilçesinden yola çıkıyor. Saat 13.30’da B ilçesinden, saat 14.30’da ise C’den geçiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A

A ilçesi ile B ilçesi arası 30 km’dir.

 • BAracın sürati 90 km / h olsaydı A’dan C’ye 1 saatte ulaşırdı.
 • CB ilçesinin C’ye uzaklığı 80 km’dir.
 • DA ilçesi ile C arası 90 km’dir.

6.Soru

Aşağıdaki durumların hangisinde dengelenmiş kuvvetlerin etkisi yoktur?

 • A

Halteri kaldırmış sporcu

 • BSabit süratle ilerleyen kamyon
 • CYokuş aşağı yuvarlanan top
 • DDuvarda asılı tablo

7.Soru

Aşağıda kütle ve ağırlık kavramlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen kütle ve ağırlık kavramları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A

Farklı gezegenlerde cismin ağırlığı aynıdır.

 • BGezegenlerdeki kütlemiz Dünya’daki kütlemizden daha büyüktür.
 • CBir cisme etki eden kütle çekim kuvveti Ay’da Dünya’dakine göre daha azdır.
 • DTopu Dünya’da ve Ay’da aynı kuvvetle yukarı doğru fırlattığımızda aynı yüksekliğe çıkar.

8.Soru

Bir araç 60km’lik yolu 3 saat, daha sonra 40 km’lik yolu 2 saatte almaktadır. Buna göre aracın ortalama hızı kaç km/sa’dir?

 • A

20

 • B40
 • C80
 • D120

9.Soru

I. Yerde yuvarlanan bilye

II. Hareket halindeki araba

III. Zeminde durmakta olan top

Yukarıdaki ifadelerde verilen cisimlerden hangileri hareket enerjisine sahiptir?

 • A

Yalnız II

 • BI ve II
 • CI ve III
 • DII ve III

10.Soru

I. Kuvvet hareketli bir cismi durdurur

II.Kuvvet birimi Newton’dur

III. Kuvvetin döndürme etkisi vardır.

IV. Kuvvet dinamometre ile ölçülür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A

I , IV

 • BI , II, IV
 • CI , II , III , IV
 • DI , III , IV

11.Soru

10 kg kütleli tahta sandık Dünya'dan Ay'a götürülüyor. Sandığın aşağıdaki niceliklerinden hangisi değişir?

 • A

hacim

 • Bağırlık
 • Ckütle
 • Dözkütle

12.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi kuvvet etkisiyle gerçekleşmez?

 • A

Bir futbolcunun duran topa vurması

 • BHareket eden bir aracın yön değiştirmesi
 • CYüksekten bırakılan cismin düşmesi
 • DKatı haldeki maddenin erimesi

13.Soru

Birbirini dengeleyen iki kuvvetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri aynıdır?

I.Doğrultuları

II.Yönleri

III.Büyüklükleri (şiddetleri)

IV.Uygulama noktaları

 • A

I-III

 • BI-III-IV
 • CI-II-III
 • DI-II-III-IV

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir?

 • A

m/s

 • Bkm/h
 • Cmxs
 • Dcm/dk

15.Soru

Üzerine kuvvet uygulanan bir cisim için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A

Hareket yönü değişebilir

 • BSürati artabilir
 • C   Sabit süratle hareket edebilir
 • DSıvı halden gaz haline geçebilir

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sabit süratli harekete örnektir?

 • A

Elmanın ağaçtan düşmesi

 • BUçağın yere inmesi
 • CKırmızı ışığa yaklaşan aracın hareketi
 • DKronometre ibresinin dönmesi

17.Soru

'Dünya'nın üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine 'ağırlık' denir.''

Ege, kitabında yukarıdaki bilgiyi okumuştur. Okuduğu bilgi ile ilgili yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır?

 • A

Her maddenin bir ağırlığı vardır.

 • BDünya üzerinde cismin bulunduğu yer değişirse ağırlığı değişir.
 • CAğırlık birimi kilogramdır.
 • DYerçekiminin olmadığı yerde ağırlık da yoktur.

18.Soru

Büyüklükleri 20N ve 30N olan iki kuvvetin bileşkesi en az ve en çok kaç sırayla N olabilir?

 • A

10N-50N

 • B0-50N
 • C  25N-40N
 • D10N-60N

19.Soru


 

720 km lik yolu 5 saatte alan bir arcın süratikaç m/s`dir?

 • A40
 • B45
 • C60
 • D144

20.Soru