Test Çöz,Din ve Güzel Ahlak Konu Değerlendirme Testi, Din ve Güzel Ahlak Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Din ve Güzel Ahlak Kazanım Testi, Din ve Güzel Ahlak Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, Din ve Güzel Ahlak Süreç Değerlendirme Testi, Din ve Güzel Ahlak Süreç Testi,

6. Sınıf Din Kültürü 5.Ünite Din ve Güzel Ahlak Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Agustos 2015 Carsamba 20:13
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
26678
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Allah, adaletli olmanızı, iyi davranmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder…

O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”(Nahl suresi 90. ayet.)

“Ey iman edenler, kendiniz, anne-babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa,

Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir

olsun; çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın.

Eğer dilinizi eğip büker (sözü geveler) ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah, Yaptıklarınızdan haberi olandır.” (Nisâ suresi 135. ayet.)

Yukarıda verilen ayet meallerinin ana konusu nedir?

 • ADoğruluk
 • Bİyilik yapmak
 • CYardımseverlik
 • DMerhamet


1.Soru

Aşağıdaki ayet meallerinin hangisi cömertlikle ilgilidir?

 • A

“Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve doğrularla beraber olun.”(Tevbe suresi 119. ayet.)

 • B

“Rabb’in yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana babanıza da iyi davranmanızı emretmiştir...”(İsrâ suresi 23. ayet.)

 • C“Ey iman edenler, hepiniz topluca barışa girin…”(Bakara suresi 208. ayet.)
 • D“Elinde bulunandan verenin, Allah’a karşı gelmekten sakınan en güzel sözü (Allah’ın birliğini) doğrulayanın işlerini kolaylaştırırız.”(Leyl suresi 5-7. ayetler.)

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki görevlerimiz arasında sayılamaz?

 • AAna babaya iyi davranmak
 • Bİnsanlarla iyi geçinmek
 • CKomşularımıza yardım etmek
 • DNamaz kılmak

3.Soru

Birkimsenin sözleriyle ve davranışlarıyla başkalarını aldatmasına denir?

 • Aİftira atmak
 • BGıybet etmek
 • CYalan söylemek
 • DHile yapmak

4.Soru

Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhâlde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada kimse bulamadınızsa, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size ”Geri dönün!” denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızıbilir.”(Nur suresi 27-28. ayetler.)

Yukarıdaki ayet mealinin konusu nedir?

 • AB aşkalarıyla alay etmek
 • BÖzel hayatın gizliliği
 • CGıybet etmek
 • DKibirlenmek

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, hoşlanmayacağı şekilde bir kimsenin arkasından konuşmasına verilen addır?

 • AKıskançlık
 • BHırsızlık
 • CGıybet
 • DHaset

6.Soru

Bir insanın kendisini diğer insanlardan üstün görmesine ne denir?

 • AHaset
 • BGıybet
 • CKibir
 • DKıskançlık

7.Soru

Bir suçu veya kötü bir davranışı bilerekbir başkasına yüklemeye ne denir?

 • AGıybet
 • Bİftira
 • CHaset
 • DBüyüklenmek

8.Soru

“Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme... “(İsrâ suresi, 36. ayet.) ayetiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 • AKötü zanda bulunulmamalıdır.
 • BAldatmamak Kur’an’ın bir emridir.
 • CDoğruluk İslam dininin bir gereğidir.
 • DKesin bilgi sahibi olmadığımız konuları araştırmamalıyız.

9.Soru

"Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline!" (Hümeze suresi, 1. ayet) buyurmaktadır."

Bu ayete göre aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durmamız istenmektedir?

 • AHile yapmak
 • BHaset
 • CHırsızlık
 • DGıybet

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalancı şahitlik yapanlar hakkında  söylenemez?

 • AÇok büyük günah kazanırlar.
 • BHaklı kişiyi haksız duruma düşürürler.
 • Cİnsanları yanıltırlar.
 • DHakkı ve adaleti yerine getirmiş olurlar.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalancılığın çok olduğu toplumlarda ortaya çıkan durumlardan değildir?

 • ABarış ve huzur ortamı
 • BGüvensizlik
 • CDolandırıcılık
 • Dİnsan ilişkilerinin bozulması

12.Soru

Aşağıdaki hadislerden hangisi yalan ve hileden uzak durmamızı öğütler?

 • AHer işittiğini başkalarına söylemek kişiye günah olarak yeter.(Hz. Muhammed s.a.v.)
 • BSizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir.(Hz. Muhammed s.a.v.)
 • CZandan çok sakınınız... Ayıp araştırmayınız, kusur gözetmeyiniz....(Hz. Muhammed s.a.v.)
 • DBizi aldatan bizden değildir.(Hz. Muhammed s.a.v.)

13.Soru

 Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline!" (Hümeze suresi, 1. ayet)buyurmaktadır. Bu ayete göre aşağıdaki davranışların hangisinden uzak durmamız istenmektedir?

 • AHile yapmak
 • BHırsızlık
 • CGıybet
 • DHaset

14.Soru

Bir kişinin söylemediği sözü söylediğini, yapmadığı davranışı yaptığını iddia etmek, aşağıdaki kötü davranışlardan hangisidir?

 • AKibir
 • Bİftira
 • CHoşgörü
 • DHırsızlık

15.Soru

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi iftira ile ilgilidir?

 • ABana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
 • BYalancının mumu yatsıya kadar yanar
 • CGülme komşuna, gelir başına
 • DÇamur at, izi kalsın

16.Soru

Hırsızlık yapan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • AKul hakkı yemiştir
 • BÇalışıp emek harcamıştır
 • CTembellik etmiştir
 • DHaksızlık yapmıştır

17.Soru

Bir kişinin başarısını çekememek, onu kıskanmak ....................., bir kişinin başarısına özenmek ve onun gibi başarılı olmaya çalışmak ise .........................  olarak adlandırılır.
Cümledeki boş yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır?

 • AHaset - Gıpta etmek
 • BHaset - Kıskanmak
 • Cİftira - Gıpta etmek
 • DGıybet - Hırsızlık

18.Soru

Varlıklar içerisinde ilk kibirlenen ve bu davranışıyla Allah'a isyan eden kimdir?

 • Aİlk insan Hz. Adem
 • BHayvanlar
 • Cİblis (şeytan)
 • DMelekler

19.Soru


 

"Müslümanların kusurlarını örten kimsenin Allah da dünya ve ahirette ayıplarını örter." (Hz. Muhammed s.a.v.) 
Peygamberimizin yukarıdaki hadisi, aşağıdaki kötü davranışlardan hangisi ile ilgili bir uyarı niteliği taşımaktadır?

 • AHile yapmak
 • BHırsızlık yapmak
 • CKibirlenmek
 • DBaşkalarının kusurlarını araştırmak

20.Soru