Test Çöz,6.sınıf ışık ve ses konu anlatımı, ışık ve ses 6.sınıf test, 6 sınıf ışık ve ses test, 6. sınıf ışık ve ses konu anlatımı, fen bilimleri ışık ve ses 6. sınıf, ışık ve ses 6. sınıf konu anlatımı, 6. sınıf ışık konu anlatımı, 6.sınıf ışığın kırılması,

6. Sınıf Fen Bilimleri 5.Ünite Ses Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
06 Nisan 2016 Carsamba 15:21
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
17005
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Ses maddesel ortamlarda yayılmaz 
Ses bir titreşim sonucudur 
Ses bir enerji çeşidi değildir 
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? 
A) 1 - 2 
B) 1 - 2 - 3 
C) 1 - 3 
D) 2 - 3 
Soru 2 
Uzaktan gelen ışık ışınlarının aynada yansıdıktan sonra toplandığı nokta neresidir? 
A) Merkez 
B) Odak 
C) Yüzey normali 
D) Yansıma noktası 
Soru 3 
“Gündüz yanan bir mumu seyrediyorum. Bu mumun yaydığı ışık, ....................” cümlesini tamamlayan doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
A) saydam olmayan herhangi bir cisme çarpıncaya kadar ilerler. 
B) bana kadar gelir, daha fazla ileriye gitmez. 
C) mumun üzerinde kalır. 
D) mumla aramızdaki uzaklığın yarısına kadar gelir. 
Soru 4 
Ses maddesel ortamlarda yayılır 
Ses bir titreşim sonucudur 
Ses bir enerji çeşididir 
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
A) 1 - 3 
B) 2 - 3 
C) 1 - 2 - 3 
D) 1 - 2 
Soru 5 
Ezgi derin bir vadide bağırdığında kendi sesinin ardından dağlardan yansıyarak oluşan yankıyı duymaktadır. Aynı olay Ay’daki bir vadide oluşmaz. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sıcaklığın çok düşük olması 
B) Dağların sesi yansıtamaması 
C) Çekim kuvvetinin çok düşük olması 
D) Sesin yayılmasını sağlayacak havanın bulunmaması 
Soru 6 
“MURAT” kelimesini oluşturan harflerden hangisinin dikey durumda bulunan düz aynadaki görüntüsü harfi n kendisiyle aynı olmaz? 
A) U 
B) R 
C) M 
D) T 
Soru 7 
Işığın hangi özelliği sonucunda aynalarda görüntü oluşur? 
A) Düzgün yansıması 
B) Camdan geçmesi 
C) Dağınık yansıması 
D) Bir enerji çeşidi olması 
Soru 8 
Dört öğrenci grubu sesin madde ile etkileşimi konusunda aşağıdaki görüşleri ileri sürüyor. Hangi grubun görüşü doğrudur? 
Grup: Bir kaynaktan yayılan ses, doğrular hâlinde yayılır. 
Grup: Sesi sadece yumuşak maddeler soğurur. 
Grup: Ses, sadece katı maddeler tarafından yansıtılır. 
Grup: Sesi bir madde hem iletip hem soğurup hem de yansıtabilir. 
A) 3. Grup 
B) 1. Grup 
C) 4. Grup 
D) 2. Grup 
Soru 9 
Doktorlar ultrason adı verilen cihaz ile iç organların görüntüsünü ekrana aktarır. Görüntünün oluşabilmesi için ilgili organa işitemediğimiz ses dalgaları gönderilir. Aşağıdakilerden hangisi ses dalgaları yardımıyla görüntü oluşumunu en iyi açıklar? 
A) Ses farklı maddeler tarafından farklı oranlarda kırılır. 
B) Ses maddesel ortamlarda yavaş yayılır. 
C) Sesin sürati sıcaklık değişiminden etkilenir. 
D) Ses farklı maddeler tarafından farklı oranlarda yansıtılır. 
Soru 10 
Bir cismin yüzeyine gönderilen ışık ışınları düzgün yansıyorsa aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Cisim mat görünür. 
B) Yüzey pürüzlüdür. 
C) Herhangi bir yorum yapılamaz. 
D) Cisim parlak görünür. 
Soru 11 
Bir tümsek aynaya bakan bir çocuğun aynadaki görüntüsü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Kendi ile aynı boyda ve terstir. 
B) Kendinden küçük ve düzdür. 
C) Kendinden büyük ve düzdür. 
D) Kendinden büyük ve terstir. 
Soru 12 
Düzlem bir aynanın 1 m önünde durduğumuzda görüntümüz bizden ne kadar uzaklıkta oluşur? 
A) 1 m 
B) 1 m’den az 
C) 2 m’den çok 
D) 2 m 
Soru 13 
1.Gelen ışın yansıyan ışın ve yüzey normali aynı düzlemdedir 
Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir. 
Yansıyan ışınlar birbirine paralelse yüzey pürüzlüdür. 
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 
A) 1 ve 3 
B) 1, 2 ve 3 
C) 1 ve 2 
D) Yalnız 1 
Soru 14 
Işık, madde ile karşılaştığında yansıyabilir. 
Bir kaynaktan çıkan ışık doğrusal olarak yayılır. 
Yalnızca düz yüzeyler ışığı yansıtır. 
Işığın yansıması ve yayılması ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
A) Yalnız 1 
B) 1 ve 2 
C) 1, 2 ve 3 
D) 1 ve 3 
Soru 15 
Hangi yüzeyler sesi daha fazla yansıtır? 
A) Sert ve pürüzlü yüzeyler 
B) Sert ve pürüzsüz yüzeyler 
C) Yumuşak ve sert yüzeyler 
D) Yumuşak ve pürüzlü yüzeyler 
Soru 16 
1.Işık kaynağı 
Yansıma 
Sağlıklı göz 
Cisimleri görebilmemiz için yukarıdakilerden hangisi yada hangilerinin olması yeterlidir? 
A) 1-3 
B) Yalnız 1 
C) 1-2 
D) 1-2-3 
Soru 17 
Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir 
Yansıma açısı gelme açısından büyüktür 
Yansıma açısı gelme açısından küçüktür. 
Düzlem aynada yansıma ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
A) 1, 2 ve 3 
B) 1 ve 2 
C) Yalnız 1 
D) 1 ve 3 
Soru 18 
Aşağıda verilen sesle ilgili bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur? 
Ses soğurulunca şiddeti azalır. 
Sesi yalıtmak için keçe, yün, pamuk gibi sesi iyi soğuran maddeler kullanılır. 
Akustik uygulamaların yapıldığı binalarda sesi iyi yansıtan malzemeler kullanılır. 
A) 1 -2 ve 3 
B) Yalnız 1 
C) 1 ve 2 
D) Yalnız 2 
Soru 19 
Tümsek aynanın verdiği görüntünün özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
A) Ters, küçük 
B) Ters, büyük 
C) Düz, büyük 
D) Düz, küçük 
Soru 20 
1.Ses boşlukta yayılmaz 
Ses hızı, ışık hızından küçüktür. 
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi söylenebilir? 
A) Yalnız 2. Doğrudur 
B) Her ikisi de doğrudur 
C) Yalnız 1. doğrudur 
D) Her ikisi de yanlıştır