Test Çöz,Ünite Değerlendirme Testi, Ünite Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Ünite Kazanımları, Ünite Kazanım Testi, Ünite Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Türkçe 6.Tema Milli Kültürümüz Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Nisan 2016 Cumartesi 19:27
Güncellenme tarihi
17 Kasım 2019 Pazar 21:01
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
6600
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Şimdi İstanbul’un merkezinde pek çok ailenin yazlık köşkleri varmış. Her köşkün arazisi içinde bağları ve bahçeleri varmış. Erenköy’de böyle geniş bir köşkü varmış. Bahçesindeki çam fidanlarıyla tanınırmış. Köşkün sahibi bahçenin köşesine bir bina yaptırmaya karar vermiş. Bunun için keresteyi sonbaharda tomruk hâline getirtip duvar dibine istifletmiş. O vakitlerin binaları ahşaptan yapılır ve çam, gürgen, meşe, ceviz gibi ağaç çeşitleri kullanılırmış. Yaz mevsimi bitince köşk halkı Bayezit’teki konakları na taşınmışlar. Efendi, giderken köşkü bekleyecek uşağa bir hızarcı bulup ağaçları n arasındaki çamları biçtirmesini, tahta ve kalas yaparak sundurmanın arasına istiflemesini söylemiş. Saf uşak denileni yapmakta gecikmemiş. Ne var ki istiflenmiş çam tomruklarını biçtireceğine bahçenin güzellik sembolü çam ağaçlarını kestirmiş. İri çamlar diğer ağaçların üzerine devrilirken de hızarcı ya efendisinin cimriliği tuttuğunu söyleyerek dert yanarmış. Haberi efendiye yetiştirenler, uşağın çamları devirdiğini, bahçenin elden gittiğini söylemişti. 1 ve 2. soruları metne göre cevaplayınız. Bu metin aşağıdaki deyimlerden hangisinin hikâyesidir? 
A Çam devirmek 
B Elden gitmek 
C Kaş yaparken göz çıkarmak 
D Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak 
Soru 2 
Öyküsü verilen deyim hangi durumlarda kullanılmaktadır? 
A Boşa gitmek, harcanmak. 
B Bir işi düzelteyim derken tamamen bozmak. 
C Kötü sonuçlar doğuracak sözler söylemek. 
D Bir şeyleri kaybetmek. 
Soru 3 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? 
A 2009’ un Kâtip Çelebi yılı olması nedeniyle PTT anma pulu bastırmıştı. 
B Süleymaniye Camisi’nin bir kemerinde Mimar Sinan’ın mektubu bulunmuş. 
C ÇEVKO’nun “Gelecek İçin Geri Dönüşüm Projesi” düzenlenen bir seminerde tanıtıldı. 
D Nasrettin Hoca Fıkralarının İngiliz’ce, Fransız’ca ve Alman’ca baskıları yapıldı. 
Soru 4 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır? 
A Doğadaki birçok hayvan türü tükenmektedir. 
B Bazı insanların dikkatsizliği yüzünden orman yangınları çıkıyor. 
C Birçoğu tohum saçma kampanyasına katılıyor. 
D Ağaçlandırma seferberliği nedeniyle birkaç fidan diktik. 
Soru 5 
“Beni duymuyor musun?” cümlesindeki fiilin zamanı ve kişisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A Şimdiki zaman, olumsuz 
B Şimdiki zaman, 2. tekil kişi 
C Şimdiki zaman, soru 
D Şimdiki zaman, olumlu 
Soru 6 
Aşağıdaki fiillerden hangisi gelecek zamana göre çekimlenmiştir? 
A Göreceğiz 
B Yazmış 
C Yaptılar 
D Gidersin 
Soru 7 
Aşağıdaki fiillerden hangisinin kişisi farklıdır? 
A Bilirsiniz 
B Bakarsınız 
C Yaparlar 
D Seversiniz 
Soru 8 
(1) Çocukta filizlenir, sonra alışkanlığın kucağında, alabildiğine büyüyüp gelişirler. (2) Kimi baba da oğlunun müdafaasız bir köylüyü, bir uşağı öldüresiye dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca aldattığını gördüğü zaman, bunu yiğitlik belirtisi sayarak sevinir. (3) Bence en büyük kötülüklerimiz, küçük yaşımızda belirmeye başlar ve asıl eğitimimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir. (4) Oysa bunlar zalimliğin, zorbalığın asıl tohumları, kökleridir. (5) Çocuk, bir tavuğun boynunu sıkar; kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde bırakır; anası da ona bakıp eğlenir. Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? 
A 4 – 1 – 5 – 3 – 2 
B 3 – 5 – 2 – 4 – 1 
C 1 – 5 – 4 – 3 – 2 
D 2 – 3 – 5 – 4 – 1 
Soru 9 
Denizi kirletmemek duygusuna yükselmek için, yurdun her köşesini kendi evi ve kendi evindeki her şey gibi benimsemek gerekir, esasen yurt daha geniş bir ev olarak tanınmalıdır. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A Yurt sevgisi 
B Evimiz 
C Deniz kirliliği 
D Çevre kirliliği 
Soru 10 
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil dilek-şart kipinde çekimlenmiştir? 
A Bu sınavdan iyi not almalıyım. 
B Bu sınavdan iyi not alsam. 
C Yarın mutlaka al. 
D Bir kitap alayım. 
Soru 11 
Bir insan hasta olduğu zaman aşağıdakilerden hangisi söylenir? 
A Hayırlı olsun. 
B Bir yastıkta kocayın. 
C Geçmiş olsun. 
D Afiyet olsun. 
Soru 12 
1. bir danayı 
2. kucağına alıp sevmiş 
3. bunu âdet edinmiş 
4. doğar doğmaz 
5. bir köylü kadın 
6. sonra da 
Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? 
A 4 – 5 – 1 – 3 – 6 – 2 
B 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 
C 1 – 2 – 4 – 5 – 3 – 6 
D 5 – 1 – 4 – 2 – 6 – 3 
Soru 13 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) konulmalıdır? 
A Niye uğramamış acaba 
B Hep isterdim ki 
C Bir gün elbet buluşuruz 
D Bazen de anlamak zor oluyor insanları 
Soru 14 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf vardır? 
A Bizim yanımıza koşarak geldi. 
B Bu meyveleri kendi bahçesinde yetiştiriyor. 
C Bizden sonra eve geldiler. 
D Beni her gün arıyor. 
Soru 15 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır? 
A Her gün danayı kucağına alır taşırmış. 
B Önce şu bakımdan ki çocukta tabiat hakimdir. 
C Çocuk, bir tavuğun boynunu sıkar. 
D Kendimize gözlerimizi bile kaldırmaya izin vermez. 
Soru 16 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış noktalama işareti kullanılmıştır? 
A Şu kitabı kim okuyacak? 
B Şimdi kitapları çıkarın. 
C Sen de gelecek misin? 
D Aman Allah’ım; 
Soru 17 
“Beni görünce başlardı ağlamaya, sesi yeri göğü tutarak.” Cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılır? 
A Her gün ağladığı için sesi her yerden duyulurdu. 
B Sürekli ağlardı. 
C Bağıra bağıra ağlardı. 
D Çok üzülür, sessiz sessiz ağlardı. 
Soru 18 
“Şimdi gelirim yanına ha!” cümlesinde ünlem olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 
A şimdi 
B yanına 
C gelirim 
D ha 
Soru 19 
“Yazmamışsınız” fiili için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A 2. çoğul kişi eki almıştır. 
B Belirsiz geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiştir. 
C Olumsuzdur. 
D Soru eki almıştır. 
Soru 20 
Bir konuşma yapmak için aşağıdaki hazırlıklardan hangisine gerek yoktur? 
A Konu seçilir ve sınırlanır. 
B Konuyla ilgili bilgi toplanır. 
C Konuşma süresi kısıtlanmaz. 
D Konuşmanın amacı belirlenir.