Test Çöz,Kültürümüz ve Din Konu Değerlendirme Testi, Kültürümüz ve Din Konu Testi, Konu Testi, Konu Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kültürümüz ve Din Kazanım Testi, Kültürümüz ve Din Konu Kazanımları, Konu Kazanım Testi, Konu Kazanım Değerlendirme, Süreç Değerlendirme, Kültürümüz ve Din Süreç Değerlendirme Testi, Kültürümüz ve Din Süreç Testi,

6. Sınıf Din Kültürü 6.Ünite Kültürümüz ve Din Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
19 Agustos 2015 Carsamba 20:11
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
10238
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları hangi İslam halifesi zamanında gerçekleşti?

 • AHz. Ebu Bekir
 • BHz. Ömer
 • CHz. Osman
 • DHz. Ali


1.Soru

Türklerin Araplarla iyi ilişkiler kurmaya başlaması ve İslam dinine geçişlerinin hızlanması hangi İslam devleti zamanında olmuştur?

 • AAbbasiler
 • BFatımiler
 • CEndülüs Emevileri
 • DEmeviler

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi M.S. 751 yılında Abbasiler ile Çinliler arasında gerçekleşen Talas Savaşı'nın sonuçlarından değildir?

 • ATürkler bu savaşta Abbasiler'e büyük askeri destek verdiler
 • BBu savaşta Türklerin gösterdiği askeri başarılar neticesinde Abbasilerle Türkler arasında yakınlaşma oldu
 • CBu savaştan sonra Türkler gruplar halinde İslam dinine girmeye başladılar
 • DTalas Savaşı sonucunda Çin'de İslam dini hızla yayılmaya başladı

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde etkili olan unsurlardan değildir?

 • ATürklerin hayat tarzının ve ahlak anlayışının İslam dinine yakın olması.
 • BArapların Türk bölgelerine yaptığı fetihler ve İslam'ı yayma çabaları.
 • CTürklerin önceki inancı olan Göktanrı inancı ile İslam dini arasında birçok benzer özellik bulunması.
 • DEmevilerin 8. yüzyılda İspanya'yı fethedip Endülüs Emevi Devletini kurmaları.

4.Soru

10. Yüzyılda İslam dinini devlet olarak kabul eden ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • AUygurlar
 • BSelçuklular
 • CKarahanlılar
 • DGazneliler

5.Soru

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Horasan'dan ailesiyle birlikte göç ederek gelip yerleştiği, hayatının geri kalan kısmını yaşadığı, 66 yaşında iken vefat ettiği ve Mevlana denince akla gelen şehrimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİstanbul
 • BKonya
 • CDenizli
 • DAydın

6.Soru

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 1244 yılında tanıştığı, onunla yaptığı sohbetlerle medrese hocalığını bırakıp tasavvufi hayata yöneldiği ve Mevlana'nın hayatında büyük bir değişime sebep olan derviş aşağıdakilerden hangisidir?

 • AAhmet Yesevi
 • Bİmam-ı Azam Ebu Hanife
 • CSultan Bahaeddin Veled
 • DŞems-i Tebrizi

7.Soru

Mevlana'nın tasavvuf düşüncesini anlattığı ve Türk-İslam kültürünün en önemli eserleri arasında yer alan dünyaca ünlü kitabının adı nedir?

 • AMesnevi
 • BMüsned
 • CFıkhul Ekber
 • DDivan

8.Soru

"İslam dünyasının en önemli fıkıh (hukuk) alimlerinin başında gelir. 699 yılında Küfe'de doğdu, 767 yılında Bağdat'ta vefat etti. Küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberledi ve çok iyi bir öğrenim gördü. Zamanla kendisini fıkıh alanında geliştirdi. Görüşleri İslam dünyasındaki en yaygın mezhep olan Hanefi mezhebinin temelini oluşturdu."
Paragrafta hakkında bilgi verilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMevlana Celaleddin
 • BAhmet Yesevi
 • CRumiİmam-ı Azam Ebu Hanife
 • DMaturidi

9.Soru

"1093 yılında Türkistan'ın Yesi kentinin Sayram kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini Yesi şehrinde babasından aldı. Sonra da dönemin önemli ilim merkezlerinden Buhara'ya gitti ve orada Yusuf Hemedani'den ilim tahsil etti. 1140 yılından sonra memleketi Yesi'ye dönüp ders vermeye başladı. Birçok öğrenci yetiştirdi. İslam'ın ilkelerini anlatırken "hikmet" adı verilen şiirlerini kullandı. Bu şiirlerinin toplandığı kitabının adı "Divan-ı hikmet" tir."
Paragrafta hakkında bilgi verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • AMevlana Celaleddin Rumi
 • BAhmet Yesevi
 • Cİmam-ı Azam Ebu Hanife
 • DAli er-Rıza

10.Soru

Hoca Ahmet Yesevi insanlara İslam dinini anlatırken şiirlerini kullandı. Sade, akıcı ve anlaşılır bir Türkçe ile yazdığı bu şiirleri, Türk halkının İslam'ı anlayıp öğrenmesinde çok etkili oldu. Ahmet Yesevi'nin bu şiirlerinin genel adı nedir?

 • AMesnevi
 • BMevlid
 • CHikmet
 • DDivan

11.Soru

"12. Yüzyılda Kırşehir'de kurduğu "Ahilik" teşkilatıyla esnafın, tüccarın, sanatkarların ahlaki olarak eğitilmesini, kaliteli mal üretmelerini ve dayanışma içinde olmalarını amaçlamıştır. Bu teşkilat zamanla tüm meslek sahiplerinin bağlı olduğu manevi bir merkez haline gelmiş ve 20. yüzyıl başlarına kadar etkisi sürmüştür."
Ahilik teşkilatının kurucusu olan Müslüman Türk bilgininin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • AYunus Emre
 • BAhi Evran
 • CYusuf Has Hacib
 • DMusa Harezmi

12.Soru

1240 yıllarında Eskişehir-Sivrihisar yakınlarındaki Sarıköy'de doğduğu, 1320 yılında vefat ettiği kabul edilir. Günümüzde bile net bir şekilde anlaşılabilen sade, akıcı ve öz Türkçe ile yazdığı çok güzel şiirleriyle İslam dininin, güzel ahlakın, Allah sevgisinin, Peygamber sevgisinin Anadolu'da yayılmasında çok etkili olmuştur. Asırlar boyunca dillerden düşmeyen, hatta bestelenip ilahilerle söylenen bu şiirlerin sahibi ünlü şairimizin adı nedir?

 • AFarabi
 • BYunus Emre
 • CAhi Evran
 • DMimar Sinan

13.Soru

"Ehl-i beyt" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aİlk Müslüman Türk devletleri
 • BHadis ilminde çalışmalar yapan Müslüman alimler
 • CPeygamberimiz ile ilgili şiir yazan şairler
 • DPeygamber Efendimizin ev halkı

14.Soru

Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere ne ad verilir?

 • ASeyyid
 • BŞerif
 • CAlim
 • DMutasavvıf

15.Soru

Peygamber Efendimizin mübarek sözlerini derlediği "Sahih-i Buhari" isimli eserin sahibi olan İmam-ı Buhari hazretleri, hangi dinî ilim dalında yaptığı çalışmalarla İslam medeniyetine katkıda bulunmuştur?

 • ATefsir
 • BFıkıh
 • CHadis
 • DTasavvuf

16.Soru

Aşağıdaki Müslüman alimlerden hangisinin tasavvuf ilminde çalışmaları yoktur?

 • AYunus Emre
 • BMevlana
 • CAhmet Yesevi
 • DFarabi

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi musiki dalındaki eserleriyle İslam medeniyetine katkısı olan bir sanatkârdır?

 • AMimar Sinan
 • BHafız Osman
 • CDede Efendi
 • DKaşgarlı Mahmut

18.Soru

Müslüman Türk mimarların İslam medeniyetine kazandırdıkları ve isimleri aşağıda yer alan eserlerin hangisi Türkiye dışındadır?

 • ATac Mahal
 • BGök Medrese
 • CSelimiye Camii
 • DSultanahmet Camii

19.Soru


 

T uuml;rk-İslam medeniyetinde ışık, gölge ve derinliği yansıtmayan, daha çok eski el yazması kitaplarda kullanılan küçük ve renkli resim sanatına ne ad verilir?
Kaynak:Hikmet Uluğbay

 • AHat
 • BTezhip
 • CMinyatür
 • DEbru

20.Soru