Test Çöz,ortaokul 6.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Anlam Bilgisi, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 6.Sınıf Anlam Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Anlam Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Anlam Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği ara, 6.Sınıf Anlam Bilgisi etkinliği bul, Anlam Bilgisi tanıtma anlatma etkinliği çöz,

6. Sınıf Türkçe Anlam Bilgisi Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
22 Eylul 2013 Pazar 23:26
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
37826
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

  1.  

I. Oyunu nasıl buldunuz?
II. Aranan kişi bulundu.
III. Bu gidişle akşamı buluruz.
IV. Çantanı nerede buldun.
"Bulmak" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaçdeğişik anlamda kullanılmıştır?
A)1   B)2   C)3   D) 4

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) O olaydan sonra onu bir kalemde silmişti.
B) Kısa boylu, yaşlı adamda ruh yok gibiydi. 
C)Bolu bizim komşu şehirlerimizden biridir. 
D) Ailesi çocuğu açmak için çabalıyor.

3. "Geldi geleli onu görmedim."
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlamaşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Durup durup aynı konuları açıyor.
B) Ağlaya ağlaya gitti, ben ne yapayım.
C) Benimle, işi bittiğinden beri konuşmuyor.
D) Gelip gelip bana çatıyor, moralim bozuluyor.

4. "Söylediklerimi eninde sonunda kabul edecek". cümlesine altı çizili kısmın kattığı anlam aşa-ğıdakilerin hangisinde vardır?
A) Denizi boydan boya yüzerek geçti.
B) Bu hasret er geç bitecek.
C) Aşağı yukarı bir ay sonra varırız.
D) Arada bir aramanız yeterli olur.

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi de¬yim olarak kullanılmamıştır?
A) Onu yola getirmek için çok uğraştık. 
B)Tembel arkadaşları çocuğu yoldan çıkardı. 
C)Yolu biliyorum, yine de evin yolunu şaşırdım. 
D) Bir volunu bulup kitapları almalıyız.

6. "Düşüncelerimizin en iyi aynası yaşamlarımızın akışıdır."
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleye anlamca en yakındır?
A) İnsan düşüncesini en iyi yansıtan unsur, onun hayat sahneleridir.
B) İnsan, rolleri belli olan bir sahnede oynamaktadır.
C) Bazen yaşadıklarımız düşündüklerimizi yansıtmayabilir.
D) Düşüncelerimiz tutarlı olmalı ki hayatta başarılı olalım.

7. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin eş anlamlısı vardır?
A) Kolye            
B) Orman
C) Berrak          
D) Koltuk

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tutmak" sözcüğü "Bu laf ötekini tutmuyor." cümlesinde-kiyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Şişli'de güzel bir kat tutuyor.
B) Dergideki yazınız iki sütun tutuyor.
C) Burayı özellikle rüzgâr tutuyor.
D) Çantaların renkleri birbirini tutuyor.

9. "Derin" sözcüğü aşağıdakilerdenhangisinde
gerçek anlamda kullanılmıştır? 
A) Babamın uykusu çok derindir.
B) Çok derin bir bilgiye sahip olduğu söyleniyor 
C)Bu konuda derin araştırmalar yapıldı. 
D) Vücudundaki bıçak izi çok derindi.

10.

1.   yerde
2. duygunun
3. aklın
4. duyulur
5. sesi
6. sustuğu
Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A) 4-6-3-2-1-5
B) 3-5-2-6-4-1 
C)2-6-1-4-5-3 
D) 3-6-1-2-5-4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" yapılmıştır?
A) Mizah, edebiyatın, resmin, tiyatronun beğenilen yönüdür.
B) İnsanın ne kadar okuduğu önemli değil; okuduğundan ne anladığı önemlidir.
C) Peyami Safa nasıl başarılı bir yazarsa, öbürü de korkak bir eleştirmendir.
D) insanlar güzellikleri ve irkinlikleriyle sevebilmeyi öğrenmeliyiz artık.

12. "Hayatlarımızı biçimlendiren ara sıra yaptıklarımız değil, sürekli olarak yaptığımız şeylerdir."
Cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Hayatta en mükemmel davranışı yakalamak gerekir.
B)Ara sıra yaptıklarımız bizde kalıcı davranış oluşturabilir.
C)Yaşamımız sürekli tekrarladığımız davranışların ürünüdür.
D) Yaşamı şekillendiren arada bir yapılan şeyler de olabilir.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi kurulabilir?
A) Doğru, doğrunun peşinden ayrılmaz.
B) Garip kuşun yuvasını Allah yapar. 
C)Ateş olmayan yerden duman tütmez. 
D) Akıllı bir insan ne yaptığını bilir.

14. Aşağıdaki atasözleri nden hangisi,  konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Akılsız başa devlet konmaz. 
B)Akıl, kişiye sermayedir.
C) Anlayana bir söz yetişir.
D) Sen doğru ol, eğri belasını bulur.

15. "Arkadaşını yalnızken eleştir, " cümlesi nasıl tamamlanırsa anlamlı bir cümle olur?
A) başkalarının yanında döv.
B) başkalarının yanında öv. 
C)başka zaman bulamazsın. 
D) ya da arkadaş olma.

insan çok söz söylemekle değil söylediği sözlerin yerinde ve faydalı olmasıyla kıymetini yükseltir. İnsan, sözüyle kendini gösterir ve davranışlarıyla kendi ruh yüceliğini aksettirir. Değerli söz, en kestirme yoldan muhatabın kafasını karıştırmadan ona birşey anlatan sözdür. Her yerde ağzını açıp saçma sapan söz söyleyenlerin kafa ve gönüllerinden daha büyük olan dilleri ihtimal ki onların mahvol¬malarına sebep olacaktır.
(16. ve 17. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.)

16. Parçadan aşağıdaki düşüncelerden hangisiçıkarılamaz?
A) Ulu orta konuşan kişi, değerini düşürmüş olur.
B) Söylenecek sözler kısa ve öz olmalıdır. 
C)Söz ve davranışlar, karakteri gösterir. 
D) Söylesen de gereksiz söylemesen de.

17. Aşağıdakilerden hangisi parçadan çıkarılacak en önemli sonuçtur?
A) Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.
B) Söyleyenden olma, dinleyenden ol. 
C)Söz torbaya girmez.
D) Söz sözü açar.

18. Ben, Batı'dan teknik araçlar almayalım demiyorum. Alalım; hem de öylesine alalım ki, herkes bol bol yararlansın. Ama onunla birlikte, o araçları meydana getiren bilgiyi, bilgi yollarını da alalım diyorum. Paragrafta anlatılmak istenen nedir?
A) Uygar ülkelerin seviyesine çıkabilmek için Batı'dan gelen tüm yeniliklere açık olmak gerekir.
B) Çağdaş ülkeler, gelişmekte olan ülkeleri teknik açıdan daima desteklemelidirler.
C) Gelişmiş ülke olmanın temel şartı bilim ve teknik alanındaki ilerlemedir.
D) Batının hem tekniğini hem de teknik bilgisi beraber alınmalıdır.

19. Unuttuk sevgiyi, gönül yapmayı, insanı, çocukluğu, Unuttuk masumluğu hayatı. Mevsimleri, renkleri.
(19. ve 20. sorular parçaya göre cevaplandırılacaktır.)
Yukarıdaki şiirde hakim olan duygu nedir?
A) sevgi          
B) coşku
C) özlem  
D) üzüntü


 

20. Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerdenhangisidir?
A) Sevgisizlikten şikayet
B) Masumluğun unutulması
C) Gönül yapmayı bilmemek
D) İnsani özelliklerin unutulması