Test Çöz,ilkokul 6.Sınıf, 6.Sınıf Fen ve Teknoloji etkinlikleri, 6.Sınıf Fen ve Teknoloji öğretimi, 6.Sınıf Fen ve Teknoloji testleri, 6.Sınıf Fen ve Teknoloji çalışma sayfası, 6.Sınıf Fen ve Teknoloji eşleştirme, 6.Sınıf Fen ve Teknoloji online test, akıllı tahta uygulamaları, tablet çalışmaları, etkileşimli eğitim, 6.Sınıf Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme akıllı tahta etkinliği, 6.Sınıf Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme tablet uygulaması, 6.Sınıf Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme tanıtma anlatma etkinliği bul, 6.Sınıf Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme tanıtma anlatma etkinliği sunusu, 6.Sınıf Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme tanıtma anlatma etkinliği oku, 6.Sınıf Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme tanıtma anlatma etkinliği izle, 6.Sınıf Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme tanıtma anlatma etkinliği açıklaması indir,6.Sınıf Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme tanıtma anlatma etkinliği dosyasını indir,

6. Sınıf Fen Bilimleri Canlılarda Üreme Büyüme ve Gelişme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Ekim 2012 Cuma 23:36
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
58196
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdaki organellerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur?
A) Kloroplast 
B) Koful 
C) Sentrozom 
D) Lizozom

1. mitokondri a. artıkları depolar 
2. koful b. oksijenli solunum yapar
3. ribozom c. salgı yapar
4. sentrozom d. protein üretir
Yukarıda bazı organeller numaralar ile belirtilmiştir. Bu organelleri karşılarında verilen görevler ile eşleştirirsek aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olur?
A) 1 – b 
B) 3 – d 
C) 2 – a 
D) 4 – c

Aşağıda verilen özellikler hangisi hücre zarı ve çeperi için ortaktır?
A) Canlı olma 
B) Koruyucu olma 
C) Seçici olma 
D) Esnek ve ince olma

Canlıda aynı dokuda bulunan hücreler için, 
I. Şekil
II. Görev
III. Organel çeşidi
Özelliklerinden hangilerinin aynı olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Bir öğrenci soğan zarından aldığı parçayı ve kendi yanağın iç tarafından aldığı parçayı mikroskop altında sıra ile inceler ise, I. örnekte gördüğü yapılardan hangisini II. Örnekte göremez?
A) Hücre zarı 
B) Sitoplazma 
C) Çekirdek 
D) Hücre çeperi

Aşağıda verilen doku çeşitlerinden hangisinin görevi, bitkilerde madde taşınmasını sağlamak?
A) Destek doku 
B) Salgı doku 
C) İletim doku 
D) Sürgen doku

Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisinin sayıca çok olması beklenir?
A) Mitokondri 
B) Lizozom 
C) Ribozom 
D) Golgi aygıtı

Hücrenin tüm kalıtsal özelliğini içinde barındıran DNA molekülü, gelişmiş bitki ve hayvan hücrelerinde aşağıdaki yapılardan hangisinde yer alır?
A) Hücre zarı 
B) Hücre çeperi 
C) Çekirdek 
D) Sitoplazma

I. Yaprak
II. Gövde
III. Kök ucu
Bitkilerde boyuna büyümeyi sağlayan doku(sürgen doku) yukarıdaki yapılardan hangilerinde bulunur?
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) II ve III 
D) I, II ve III

- Organ
- Hücre
- Sistem
- Doku
Organizmayı (canlıyı) meydana getiren yapıları küçükten büyüğe doğru sıralarsak aşağıdakilerden hangisi bu sıralamada üçüncü sırada yer alır?
A) Hücre 
B) Doku 
C) Organ 
D) Sistem

Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarının görevlerinden biri değildir?
A) Hücreyi dış etkilerden korumak 
B) Hücreye belirli bir şekil kazandırmak 
C) Hücreyi dış ortamdan ayırmak 
D) Hücrenin kalıtsal özelliklerini belirlemek

Aşağıda verilen organel ve görevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Lökoplast → Fotosentez yapma 
B) Ribozom → Protein sentezi 
C) Golgi aygıtı → Salgı yapmak 
D) Endoplazmik Retikulum → Madde Taşımak

Canlı hücreler tüm maddeleri içerisine almaz. Ancak belli maddeleri alabilir. Bunun temel sebebi hücre zarının aşağıdaki özelliklerinden hangisidir?
A) İnce olması 
B) Canlı olması 
C) Esnek olması 
D) Seçici geçirgen olması

Hücre çeperi taşıyan, kloroplast bulunduran köşeli bir hücre için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sentrozom bulundurur 
B) Fotosentez yapar 
C) Bitkisel bir hücredir 
D) Lizozom organeli bulundurmaz.

- Yalnız hayvan hücresinde bulunur ve hücre içi sindirimin yapıldığı yerdir. 
- Tüm canlı hücrelerde bulunur ve proteinlerin üretildiği organeldir. 
- Canlının ATP (enerji) kaynağıdır ve hücrenin oksijenli solunum yapmasını sağlar. 
- Renkli ve renksiz çeşitleri vardır ve yalnız bitki hücrelerinde bulunurlar.
Yukarıda özelliği verilmeyen organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ribozom 
B) Golgi Aygıtı 
C) Mitokondri 
D) Plastid

I. Hücre
II. Organ
III. Sistem
Çok hücreli canlıların yapısını oluşturan dokular yukarıda verilenlerden hangilerini kapsar?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III

I. Hücre çeperi
II. Organel Çeşitleri
III. Hücre şekli
Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklılıklardandır?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve III 
D) I, II ve III

Tüm canlılara ait hücreler için, aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
A) Kalıtsal bilgiyi çekirdeğin içinde taşıma 
B) Koruyucu özellik çeper bulundurma 
C) Canlı ve seçici geçirgen zara sahip olma 
D) Kloroplast ve mitokondri organelini bir arada bulundurma

Hücrede belli görevler için özelleşmiş yapılara ………… adı verilir. 
Yukarıdaki tanımda boşluklu yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?
A) Organizma 
B) Organ 
C) Organel 
D) Sitoplâzma

Canlının tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı birimi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Doku 
B) Sistem 
C) Organ 
D) Hücre