Test Çöz,6 sınıf sosyal 2 dönem 2 yazılı online test, 6 sınıf sosyal bilgiler 4 ünite ülkemizin kaynakları testleri, 6 sınıf sosyal bilgiler 7 ünite testi çöz, 6 sınıf sosyal bilgiler demokrasinin serüveni testleri indir, 6.sınıf sosyal bilgiler test çöz, 6.sınıf sosyal bilgiler ülkemizin kaynakları soru cevap, 6.sınıf sosyal bilgiler ülkemizin kaynakları test, 6.sınıf ülkemin zenginlikleri haritada testi

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Farklı İklimler Farklı Yaşamlar Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Subat 2020 Carsamba 19:26
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1804
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler­deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır? 
A) Ege Bölgesi 
B) Marmara Bölgesi 
C) Akdeniz Bölgesi 
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
Soru 2 
“Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.” Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir? 
A) Akdeniz iklimi 
B) Ekvatoral iklim 
C) Kutup iklimi 
D) Muson iklimi 
Soru 3 
“Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür? 
A) Bozkır iklimi 
B) Muson iklimi 
C) Ekvator iklimi 
D) Kutup iklimi 
Soru 4 
Hangi iklimin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü yoktur. Aynı zamanda tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık insanların önemli geçim kaynağıdır? 
A) Muson iklimi 
B) Kutup iklimi 
C) Çöl iklimi 
D) Bozkır iklimi 
Soru 5 
“Muson iklimi pirinç üretimini kolaylaştırır. Pirinç su dolu tarlalarda yetişir. Bu bölgede geçmişten günümüze kadar tarımın yaygın olması nüfusun yoğunlaşmasında etkili olmuştur.” Yukarıdaki anlatımda Muson ikliminin hangi özelliği vurgulanmıştır? 
A) Yağış 
B) Toprak yapısı 
C) Rüzgar 
D) Sıcaklık 
Soru 6 
Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır. 
Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir. 
Çok hızlı ve ani olarak gelişir. 
Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir. 
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir? 
A) Deprem 
B) Erozyon 
C) Çığ 
D) Toprak Kayması 
Soru 7 
İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur? 
A) Zengin bitki örtüsünün 
B) Gelişmiş ulaşım sistemlerinin 
C) Uygun iklim şartlarının 
D) Yoğun sanayi kuruluşlarının 
Soru 8 
Kanada’nın kuzeyi, Alaska, Grönland ve Sibirya’nın doğusunda yaşayan yerli halka ne denir? 
A) Buz adam 
B) Kutuplu 
C) Aborjin 
D) Eskimo 
Soru 9 
“Toros Dağları’nda geçimini hayvancılıkla sağlayan yörük adı verilen konargöçer bir topluluk yaşamaktadır. En büyük geçim kaynakları hayvancılıktır. Yazın hayvanlarını otlatmak için yaylalara giderek çadırlarda kalırlar. Sonbahar olunca da sahile inerek maki alanlarında hayvanlarını otlatırlar.” Bu paragrafa göre Yörüklerin yaşamını aşağıdakilerden hangisi etkilemektedir? 
A) Tarım faaliyetleri 
B) Turizm 
C) İklim 
D) Bitki örtüsü 
Soru 10 
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel­liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur? 
A) Heyelan olaylarının sık yaşanmasında 
B) Taşkömürü yataklarının yer almasında 
C) Çay üretilen tek bölge olmasında 
D) Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında 
Soru 11 
İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir? 
A) Bitki örtüsü 
B) Ekonomik faaliyetleri 
C) Tarım ürünleri 
D) İklim özellikleri 
Soru 12 
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır? 
A) Konya 
B) Zonguldak 
C) Edirne 
D) Adana 
Soru 13 
Aşağıdakilerden hangi bölgeler diğerlerine göre daha tenhadır? 
A) Ovalar ve tarım alanları 
B) Deniz ve göl kıyıları 
C) Kuzey ve Güney kutup bölgeleri 
D) Çok yağış alan bölgeler. 
Soru 14 
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür? 
A) İç Anadolu Bölgesi 
B) Akdeniz Bölgesi 
C) Karadeniz Bölgesi 
D) Doğu Anadolu Bölgesi 
Soru 15 
Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür? 
A) Bozkır iklimi 
B) Çöl iklimi 
C) Muson iklimi 
D) Kutup iklimi 
Soru 16 
Hangi iklimin görüldüğü yerlerde yaz sıcaklığının fazla olması yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Kış mevsiminin ılık geçmesi seracılık yapılmasına imkan sağlar. Turunçgiller, zeytin, incir, pamuk, yer fıstığı önemli tarım ürünleridir? 
A) Bozkır iklimi 
B) Akdeniz iklimi 
C) Muson iklimi 
D) Çöl iklimi 
Soru 17 
” ABD, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Yağışlar en fazla kış mevsiminde olur. Yıllık ortalama sıcaklık 15 °C – 20 °C arasındadır. Kışın sıcaklık 0 °C’nin altına nadiren düşer. Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanabilen bodur çalılardan oluşan makidir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen iklim çeşidi hangisidir? 
A) Akdeniz iklimi 
B) Tundra iklimi 
C) Kutup iklimi 
D) Muson iklimi 
Soru 18 
Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur? 
A) Kuraklık 
B) Deprem 
C) Çığ 
D) Heyelan 
Soru 19 
İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir? 
A) Yeryüzü şekilleri 
B) Ekonomik faaliyetler 
C) İklim 
D) Bitki örtüsü 
Soru 20 
Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti. 

Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir? 
A) Büyükbaş hayvancılığa önem vermek 
B) Sağlam konutlar yapmak 
C) Su kaynaklarını aşırı kullanmak 
D) Ağaçlandırma çalışmaları