Test Çöz,Ortaokul 6.Sınıf Türkçe, Online, İnteraktif, Deyimler ve Atasözleri, etkinlikleri yap, öğretimi, testi, çalışma sayfası, test çöz, testçöz, online test çöz, doğru yanlış etkinliği, 6.Sınıf Deyimler ve Atasözleri tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Deyimler ve Atasözleri tanıtma anlatma etkinliği, 6.Sınıf Deyimler ve Atasözleri tanıtma anlatma etkinliği ara, 6.Sınıf Deyimler ve Atasözleri etkinliği bul, Deyimler ve Atasözleri tanıtma anlatma etkinliği çöz,

6. Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
10 Nisan 2014 Persembe 14:13
Güncellenme tarihi
17 Kasım 2019 Pazar 20:45
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
75211
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

“Yaş kesen baş keser.” Atasözünü en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ağaç kesenin başı kesilir. 
B) Yaş ağacı kesmek bir insanı öldürmek gibidir. 
C) Ağaç yaşken eğilir. 
D) Ormanı sev; yeşili koru.

“Elinden iş gelmez sandığımız kişi kendisinden umulmayan önemli işler yapabilir.” Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ummadığın taş baş yarar. 
B) Terzi kendi söküğünü dikemez. 
C) Gülü seven dikenine katlanır. 
D) Çivi çıkar ama yeri kalır.

“Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz.” Atasözünde altı çizili sözcüklerde hangi ses olayı vardır? 
A) Hece düşmesi - hece düşmesi 
B) Kaynaşma – yumuşama 
C) Hece düşmesi – yumuşama 
D) Hece düşmesi – kaynaşma

“Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer” atasözündeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? 
A) Ünsüz yumuşaması- ünsüz türemesi 
B) Ünsüz benzeşmesi- ünsüz yumuşaması 
C) Ünsüz türemesi- ünlü düşmesi 
D) Ünlü türemesi- ünsüz benzeşmesi

"Selcan, arkadaşının kalemine göz dikti." cümlesinde altı çizili söz grubunun adı nedir? 
A) Şiir 
B) Fıkra 
C) Deyim 
D) Atasözü

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yapılan iyilikler, aradan uzun yıllar geçse de unutulmaz. 
B) Kahve ikram etmekle herkesin gönlünü alabilirsiniz. 
C) Dostluklarımızı bir fincan kahveyle pekiştirmesini bilmeliyiz. 
D) İnsanlar birbirlerine iyilikte bulunmalıdır.

“ Yanlış hesap Bağdat’tan döner.” atasözünde görülen ses olayı aşağıdaki atasözlerinin hangisinde vardır? 
A) Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz 
B) Sora sora Bağdat bulunur. 
C) Balık baştan kokar. 
D) Araba devrilince yol gösteren çok olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birisinden bilgi almaya çalışmak”anlamında bir deyim kullanılmıştır? 
A) Onun ağzında bakla ıslanmaz,dikkat et! 
B) Sen onun bir ağzını ara,bakalım neler biliyor? 
C) Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? 
D) Ağız ağıza vermişler,yine birşeyler konuşuyorlar.

Aşağıdaki cümlelerden altı ç izili deyimlerden hangisi “söylemek istediğini bir türlü söyleyememek” anlamını içeren bir deyimdir? 
A) Bu kadar dillerde dolaştığın yeter. 
B) Dilimin ucunda ama, bir türlü söyleyemiyorum. 
C) Şu garibin bir dili olsa da söylese. 
D) Beni bu kadar diline doladığın yeter.

“Çenesi düşük” deyiminin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir. 
A) Gereksiz konuşan 
B) Çok aceleci 
C) Anlayışsız 
D) Konuşmasını bilen

Aşağıdaki deyimlerden hangisinin karşısında verilen açıklaması yanlıştır? 
A) Açık kapı bırakmak: Gerçeği çekinmeden söylemek 
B) Açıkta kalmak: İş ve görev bulamamak 
C) Açığa alınmak: Görevine son verilmek 
D) Açığa çıkmak: Belli olmak, anlaşılmak

Aşağıdaki deyimlerden hangisinde kaynaşma sesi kullanılmamıştır? 
A) köşeye sıkışmak 
B) uykusu kaçmak 
C) gözüne kestirmek 
D) oyuna gelmek

‘Dilini yutmak’ deyiminin anlamı hangi seçenekte verilmiştir? 
A) Ne söyleyeceğini bilememek. 
B) Sevinç, korku gibi sebeplerle konuşamamak. 
C) Suçluluktan dolayı konuşmamak. 
D) Konuşma yeteneğini kaybetmek.

“Gözünü budaktan esirgeme¬mek” deyimi kimler için kullanılır? 
A) Çok cesur olanlar İçin 
B) Ormanda yaşamayı bilenler için 
C) Marangozlar için 
D) Gözlerine değer vermeyenler için

Aşağıdakilerin hangisinde deyim yoktur? 
A) Canını dişine takmış,çalışıyordu. 
B) Gözünü dört aç ,beni izle. 
C) Senin bu yaptığın düpedüz yüzsüzlük 
D) Artık eski çamlar bardak oldu.

Hangisi deyim değildir? 
A) Karşı gelmek 
B) Yemek pişirmek 
C) Yol vermek 
D) El uzatmak

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapı” kelimesiyle yapılmış bir deyim yoktur? 
A) Kapı gibi adam üstümüze yürüyünce korktuk. 
B) Amcam ve oğulları yıllarca el kapılarında çalıştılar. 
C) Alacaklılar akşam vakti kapıya dayandı. 
D) Fazla zorlayınca kapının kilidini bozmuş.

Aşağıdaki deyimlerden hangisi farklı bir anlamda kullanılmıştır? 
A) Çocuğun o halini görünce içi sızladı. 
B) Arkadaşımın söyledikleri içime dert oldu. 
C) İçi kan ağlayarak ayrıldı bu şehirden. 
D) Bugün geleceğin sanki içine doğmuştu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır? 
A) Son gönlerde çenesi düşmüş, susmak nedir bilmiyordu. 
B) Yazılıdan yüksek not alınca öğretmenin gözüne girdi. 
C) Elinden tutan olmayınca batıp gitti. 
D) Yarışmayı kazanınca çileden çıktı, çok mutluydu.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘korkmak,rahatsız olmak’ anlamında bir deyim vardır? 
A) Sevinçten etekleri zil çalıyordu. 
B) Para kazanmak için gurbete çıktı. 
C) O kadar yoğundu ki, işi başından aşkındı. 
D) Gece üst daireden gelen gürültü beni tedirgin etti.