Test Çöz,6. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Testi, 6.sınıf din kültürü 1.ünite test, 6.sınıf din kültürü kazanım testleri, 6.sınıf din kültürü yaprak testleri indir, 6.sınıf din kültürü test, 6 sınıf din kültürü yazılı soruları, 6 sınıf din kültürü 2 dönem testleri, 6. sınıf din kültürü 3. ünite testleri, 6 sınıf din kültürü 2 ünite test çöz,

6. Sınıf Sınavlar Din Kültürü 1. Dönem 1. Değerlendirme Sınavı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
24 Aralık 2019 Salı 18:58
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
931
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim (a.s.) hangi özelliği ile bize örnek gösterilmiştir?     
A) Güzelliği ve iffeti ile. 
B) Sabrı ve çalışkanlığı ile. 
C) Güvenirliği ile. 
D) Teslimiyeti ve tevhid mücadelesi ile. 
Soru 2 
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış veya eksik vermiştir? 
A) Allah (c.c.) bazı toplumlara peygamber göndererek onlara yol göstermiştir. 
B) Peygamberler doğru, güvenilir, zeki, günahsız ve Allah’ın (c.c.) mesajlarını ileten elçilerdir. 
C) Allah (c.c.) bazı peygamberlere ilahi kitap göndermiştir. 
D) Peygamberler de bizim gibi insandır, ancak onlara Allah'tan (c.c.) vahiy gelmiştir. 
Soru 3 
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?   
A) Hz. Muhammed’e (s.a.v.)- ) Kur’an-I Kerim 
B) Davud’a (a.s.)- Tevrat 
C) Musa’ya (a.s.)- İncil 
D) İsa’ya (a.s.)- Zebur 
Soru 4 
Peygamberlerin özelliklerinden bir de fetanet. Aşağıda verilenlerden hangisi fetanet anlamına gelmektedir?     
A) Doğru Sözlü Olmak 
B) Akıllı ve Zeki Olmak 
C) Günah İşlemekten Korunmuş Olmak 
D) Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek 
Soru 5 
Yüce Allah, peygamberleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Her peygamberin bütün kişiliğiyle örnek bir şahsiyet olmasının yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de öne çıkartılan üstün bir özelliği vardır. Aşağıdakilerden hangisi iffeti ve güzel ahlakıyla tanınmış bir peygamberdir?     
A) Hz. Yusuf (a.s.) 
B) Adem (a.s.) 
C) İbrahim (a.s.) 
D) Eyüp (a.s.) 
Soru 6 
Allah (c.c.) tarafından, insanları doğru yola ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ne ad verilir?     
A) Sahabe 
B) Peygamber 
C) Halife 
D) Melek 
Soru 7 
Kur’an-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) Kur’an-ı Kerim’de; inanç, ibadet, ahlak ve muamelat (sosyal ilişkiler) konularında bilgi verilir. 
B) Kur’an-ı Kerim’de; Allah (c.c.) tarafından günümüze kadar değişikliğe uğrayarak gelmiştir. 
C) Kur’an-ı Kerim’de; Doğru ve yanlış davranışlar bildirilir, ahiretten haber verilir. 
D) Kur’an-ı Kerim’de; Peygamberlerin hayatlarından örneklerin yer aldığı kıssalar anlatılır. 
Soru 8 
Bir ayette Allah (c.c.), şöyle buyurmaktadır: “Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese (asla haksızlığa uğratılmaksızın) kazandığı tastamam verilir.” Bu ayette peygamberlerin hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?     
A) Tebliğ 
B) Emanet 
C) Sıdk 
D) İsmet 
Soru 9 
Yüce Allah, peygamberlerin asıl görevini Kur’an-ı Kerim’de bizlere şöyle bildirmektedir: “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.” Bu ayette peygamberlerin hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?     
A) Doğru Sözlü Olmak 
B) Günah İşlemekten Korunmuş Olmak 
C) Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek 
D) Akıllı ve Zeki Olmak 
Soru 10 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” Bu ayette peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?     
A) Sıdk 
B) Tebliğ 
C) İsmet 
D) Emanet 
Soru 11 
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin asıl görevidir?     
A) Tebliğ 
B) Emanet 
C) İsmet 
D) Sıdk 
Soru 12 
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?   
A) Son peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). 
B) Tebliğ, peygamberlerin doğru olmasıdır. 
C) Allah (c.c.) her topluma peygamber göndermiştir. 
D) İlk peygamber ve ilk insan Hz. Âdem’dir (a.s.). 
Soru 13 
Peygamberlerin özelliklerinden bir de ismettir. Aşağıda verilenlerden hangisi ismet anlamına gelmektedir?     
A) Doğru Sözlü Olmak 
B) Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek 
C) Günah İşlemekten Korunmuş Olmak 
D) Akıllı ve Zeki Olmak 
Soru 14 
Yüce Allah, kullarına bildirmek istediği her şeyi peygamberlere hangi yolla bildirmiştir?   
A) Tebliğ 
B) Vahiy 
C) Nebi 
D) Vaha 
Soru 15 
Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir?   
A) Ticaretle uğraşmak 
B) Doğru ve dürüst olmak 
C) Güvenilir olmak 
D) Akıllı ve zeki olmak 
Soru 16 
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) Kur’an-ı Kerim Ebu Bekir'in (r.a.) halifeliği zamanında kitap (Mushaf) haline getirimiştir. 
B) Kur’an-ı Kerim Hz. Ali (r.a.) zamanında ise çoğaltılmıştır. 
C) Kur’an-ı Kerim’i okumak ve hayata geçirmek ibadettir. 
D) Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e indirilirken vahiy kâtipleri tarafından yazıya geçirilmiş ve sahabenin birçoğu tarafından da ezberlenmiştir. 
Soru 17 
Aşağıdakilerden hangisi fetanet anlamına gelmektedir?     
A) Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek 
B) Doğru Sözlü Olmak 
C) Akıllı ve Zeki Olmak 
D) Günah İşlemekten Korunmuş Olmak 
Soru 18 
Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın Hz. İsa’ya (a.s.) gönderdiği kitabın adıdır?   
A) Kur’an-I Kerim 
B) Zebur 
C) İncil 
D) Tevrat 
Soru 19 
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?   
A) Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) İncil’i göndermiştir. 
B) Peygamberler dışında bazı insanlar da mucize gerçekleştirebilir. 
C) Kur’an’da 30 peygamber adı geçmektedir. 
D) Kur’an-ı Kerim Allah’ın (c.c.) gönderdiği son ilahi kitaptır. 
Soru 20 
İlk ve son peygamber hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?   
A) Hz. Âdem (a.s.) -- Hz. Muhammed (s.a.v.) 
B) Hz. Âdem (a.s.) -- Hz. İsa (a.s.) 
C) Hz. Nuh (a.s.)-- Hz. Muhammed (s.a.v.) 
D) Hz. Nuh (a.s.) -- Hz. Musa (a.s.)