Test Çöz,Ortaokul 2.Dönem 2.Değerlendirme, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

6. Sınıf Din Kültürü Din Kültürü 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
22 Subat 2020 Cumartesi 10:15
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
32878
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında


 

I- Ülkemizde Hz. Muhammed’in doğumunun miladi yıldönümü “Kutlu Doğum Haftası” adı altında çeşitli etkinliklerle kutlanır. 
II- Halkımız Hz. Muhammed’den söz ederken “Hazreti”, “Aleyhisselam” gibi saygı ifadelerini kullanır. 
III- “Muhammed (s.a.v.)” yazılı levhalarla cami ve evlerimiz süslenir. 
Yukarıda verilen bilgilerin tümünden çıkartılacak ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kültürümüzde peygamber sevgisinin önemli bir yeri vardır. 
B) Atalarımız, başta şiir olmak üzere sanata büyük önem vermişlerdir. 
C) Son peygamber Hz. Muhammed’in yolu izlenmelidir. 
D) Müslümanların kültür ve sanat tarihine çok önemli katkıları olmuştur.

Hacı Bektaş Veli’nin hikmetli sözlerinin manzum olarak söylendiği eseri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Mesnevi 
B) Makâlât 
C) Divan-ı Hikmet 
D) er-Risale

Türkler ve Müslümanlar arasındaki ilk yakınlaşma aşağıdaki hangi olaydan sonra başlamıştır? 
A) Malazgirt Savaşı 
B) Talas Savaşı 
C) Selçuklu Devleti’nin kurulması 
D) Emevilerin Azerbaycan’ı ele geçirmesi

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Yesevî’ye aittir? 
A) Divan-ı Hikmet 
B) Fıkhu’l-Ekber 
C) Vesiletü’n-Necât 
D) Kitabü’l-Makâlât

• Özbekistan’ın Semerkant şehrinde doğmuştur. • Kitabu’t-Tevhid ve Tevilatü’l-Kur’an, eserlerinden bazılarıdır. • İslam dininin inanç esasları alanında kurduğu mezhep Türkler arasında yaygındır. Hakkında bilgi verilen ilim adamı ve mezhep kurucusu kimdir? 
A) İmam Ebu Hanife 
B) İmam Maturidî 
C) İmam Şafiî 
D) İmam Eşarî

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi İslam’ı kabul eden devletler arasında yer almaz? 
A) Göktürkler 
B) Karahanlılar 
C) İtil Volga Bulgar Devleti 
D) Büyük Selçuklu Devleti

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de geçen bir kıssa değildir? 
A) Ashab-ı Kehf 
B) Ashab-ı Uhdud 
C) Babil Sürgünü 
D) Zülkarneyn

Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek, boyun eğmek ve kulluk etmek anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ahlak 
B) İnanç 
C) İbadet 
D) İslam

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da geçen konulardan biri değildir? 
A) İman 
B) İbadet 
C) Ahlak 
D) Bilimsel teoriler

VEDA HUTBESİ
• Ey insanlar! Sizin kadınlarınız üzerinde kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. 
• Kanlarınız ve mallarınız, Allah’a kavuşacağınız güne kadar dokunulmazdır. 
• Rabb’iniz birdir, babanız birdir... Hiç kimsenin başkaları üzerinde soy sop üstünlüğü yoktur. 
Veda Hutbesi’nde yer alan bu ifadelerde aşağıdaki evrensel ilkelerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Can ve mal güvenliği 
B) Kadın hakları 
C) Eşitlik 
D) Din ve vicdan özgürlüğü

Mescid-i Nebevi’nin yanında inşa edilen ve İslamın ilk eğitim-öğretim merkezi olarak kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Darü’-l Erkam 
B) Suffe 
C) Hicr 
D) Hatim

Mescid-i Nebi’nin Peygamberimiz (s.a.v.) dönemindeki işlevi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) İbadet yeridir. 
B) Toplumsal sorunların görüşüldüğü yerdir. 
C) Yabancı konuk ve elçilerin ağırlandığı yerdir. 
D) Kıble olarak yönelinen yerdir.

Namaz vaktini bildiren ezanın dışında, iç ezanın okunduğu namaz aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bayram namazı 
B) Teravih namazı 
C) Cuma namazı 
D) Cenaze namazı

Bayram namazının ikinci rekâtında, ayakta iken ilk olarak ne okunur? 
A) Sübhaneke 
B) Zammı sure 
C) Fatiha 
D) Üç defa tekbir

Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdıklarından biridir? 
A) Başka inanç sahiplerine hoşgörülü olmak 
B) İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmak 
C) Yoksulları gözetmek 
D) Yaratanla ilişkiyi güçlendirmek

Aşağıda verilen “kutsal kitap-peygamber” eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? 
A) İncil - Hz. İsa 
B) Tevrat - Hz. Musa 
C) Zebur - Hz. İbrahim 
D) Kur’an - Hz. Muhammed

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir? 
A) Akıllı ve zeki olmak 
B) Günah işlemekten kaçınmak 
C) Tebliğ görevini eksiksiz yapmak 
D) Gelen vahiyleri kitap hâline getirmek

Aşağıdakilerden hangisi “Allah niçin vahiy göndermiştir?” sorusuna cevap oluşturmaz? 
A) İnsanlarla iletişim kurmak için 
B) Yaratılışın amacını bildirmek için 
C) Ahiret hayatı hakkında bilgi vermek için 
D) Evrenin yasalarını açıklamak için

“İnsanlara hidayet (Kur’an) geldikten sonra onların iman etmelerine ancak Allah, bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi? demeleri engel olmuştur. Şunu söyle: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik. ...” (İsra suresi, 94-95. ayetler) 
Bu ayetlerde vurgulanmak istenen asıl husus aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kimi insanların iman etmedikleri 
B) Peygamberlerin insanlardan seçildiği 
C) Allah’ın peygamberlere vahiy gönderdiği 
D) İnsanların peygamberlerden mucize bekledikleri

“Onlar sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar...” (Bakara suresi, 4. ayet) 
Bu ayet aşağıdakilerden hangisine inanmayı zorunlu kılar? 
A) Bütün ilahi kitapların Allah’tan geldiğine 
B) Peygamberlerin üstün özelliklere sahip olduğuna 
C) Hz. Muhammed’in bütün peygamberlerden üstün olduğuna 
D) İlahi kitapların asıllarının korunduğuna