Test Çöz,Dünya Alarm Veriyor Değerlendirme Testi, Dünya Alarm Veriyor Testi, Dünya Alarm Veriyor Testi, Dünya Alarm Veriyor Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Dünya Alarm Veriyor Kazanımları, Dünya Alarm Veriyor Kazanım Testi, Dünya Alarm Veriyor Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dünyamıza Sahip Çıkalım Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Temmuz 2015 Pazar 09:03
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7391
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak ayrılmaktadır. Fosil yakıt olmayan enerji kaynakları çevre dostudur.
Buna göre aşağıdakişlerden hangisi diğerlerine göre farklı bir enerji kaynağıdır?

 • ADoğal gaz
 • BTaş kömürü
 • CPetrol
 • DRüzgar enerjisi

1.Soru

Dağlık ve engebelik arazilerde kurulan santrallerden elektrik elde etme işine hidroelektrik enerji denilmektedir.
Hidroelektrik enerjisi ile ilgili bu bilgilere bakarak ve Ülkemizin yeryüz şekillerinide düşünerek hidroelektrik enerji potansiyelinin en çok olduğu yer olarak hangisini söyleyebiliriz?

 • ADoğu Anadolu Bölgesi
 • BMarmara Bölgesi
 • Cİç Anadolu Bölgesi
 • DGüneydoğu Anadolu Bölgesi

2.Soru

Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostudur.
Yenilenebilir enerji kaynaklarından hangisi iklim şartlarından en az etkilenir?

 • AGüneş enerjisi
 • BRüzgâr enerjisi
 • CJeotermal enerji
 • DHidroelektrik enerji

3.Soru

Fabrika, ev ve arabalarda petrol ve kömür gibi yakıtların kullanımının artması atmosferdeki gazların oranlarında değişimlere neden olmaktadır. Buna bağlı olarak dünya genelinde iklim özelliklerinde önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. İklim değişiklikleri bu şekilde devam ederse bir çok bitki ve hayvan türü buna uyum sağlayamayacak ve yok olacaktır.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu önlemeye yönelik bir uygulama olamaz?

 • AEnerji kullanımında tasarrufa yönelmek.
 • BPetrol ve kömür tüketimini arttırmak.
 • CFabrikalarda arıtma tesislerini yaygınlaştırmak.
 • DDoğal çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarına yönelmek.

4.Soru

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi çevre dostu enerji kaynakları arasında gösterilemez?

 • ANükleer enerji
 • BRüzgar enerjisi
 • CGüneş enerjisi
 • DJeotermal enerji

5.Soru

Doğal kaynakların tükenmemesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun olmaz?

 • ADiş fırçalarken çeşmesi sürekli açık bırakmamak
 • BBulaşıkları biriktirerek yıkamak
 • CÇevremizi kirletmemek
 • DÇiftçiye destek için tarla orman alanlarından açmak

6.Soru

Ülkemizde sanayinin gelişmesi ile birlikte enerjiye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak için alınacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi, ekonomik dış bağımlılığı arttırıcı yöndedir?

 • AYerli kömürle çalışan termik santralleri yaygınlaştırmak
 • BYenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek
 • CGüneşlenme süresi fazla olan yerlerde, güneş enerjisinden elektrik üreten santraller kurmak
 • DDoğalgaz ve petrol İle çalışan termik santralleri yaygınlaştırmak

7.Soru

Enerji kaynaklarının coğrafi dağılışında iklim, yer şekilleri, jeolojik yapı gibi faktörler etkili olmaktadır.
Buna göre,
I. Jeotermal enerji
II. Güneş enerjisi
III. Doğalgaz enerjisi
IV. Rüzgar enerjisi
gibi enerji kaynaklarından hangilerinin dağılışında jeolojik yapının etkili olduğu savunulamaz?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DII ve IV

8.Soru

Türkiye’de sanayileşme ve kentleşme ile birlikte enerji ihtiyacı artmıştır. Türkiye’de enerji ihtiyacını kapatabilmek için aşağıdaki projelerden hangisi, Türkiye’nin gerçekleri ile çelişir?
 

 • APetrol arama çalışmalarını çoğaltmak
 • BJeotermal tesisleri ve rüzgar enerjisini kullanmak
 • CDoğal gaza dayalı termik santraller kurmak
 • DGüneş enerjisinden faydalanmayı teşvik etmek

9.Soru


 

Ülkemizde bulunan bazı canlı türlerinin yok olmaması için aşağıdakilerde hangisini yapılmamalıdır?

 • ADevlet bu türleri koruma altına almalıdır.
 • BBu canlı türlerinden koleksiyon yapılmalıdır.
 • CBasın ve yayın yoluyla halk bu konuda bilinçlendirilmelidir.
 • DÖzel yerlerde bu türler çoğaltılmalıdır.

10.Soru