Test Çöz,6 sınıf sosyal bilgiler etkin vatandaşlık testi, 6 sınıf sosyal bilgiler etkin vatandaşlık testi çöz, 6 sınıf etkin vatandaşlık test, 6 sınıf etkin vatandaşlık testleri indir, 6 sınıf sosyal bilgiler etkin vatandaşlık konu anlatımı, 6 sınıf sosyal bilgiler testi ve cevap anahtarı, 6. sınıf sosyal bilgiler etkin vatandaşlık test indir, 6. sınıf sosyal bilgiler testi, 6.sınıf sosyal bilgiler testi indir

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yönetime Katılıyorum Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Temmuz 2018 Pazar 04:39
Güncellenme tarihi
18 Kasım 2019 Pazartesi 11:09
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
5129
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Toplumsal sorunların çözümünün hak, sorum­luluk ve özgürlükler temelinde olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A) Kanunlar

B) Gelenek ve görenekleri

C) Örf ve adetlere

D) Gizliliğe

 

2. Tüketici Hakların Koruma Yasası'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tüketici bir ay içerisin­de itiraz edebilir.

B) Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir.

C) Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve il­çelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır.

D) Üretici; hakem heyetinin kararından memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.

 

3. Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanana ne denir?

A) Aracı

B) Üretici

C) Tüketici

D) Tüccar

 

4. Tüketici haklarını korumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden birisidir?

A) Üretilen malın kaliteli, sağlığa uygun ve ucuz olmasını sağlamak.

B) Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zarar­larını giderici, önlemler almak,

C) Üretilen malın tüketiciye ulaşmasını sağlamak.

D) Hakem heyeti kararlarının yasalara uygunluğunu sağlamak.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?

A) Belediyeler,

B) Tüketici Hakları Derneği,

C) Sağlık Bakanlığı

D) Tüketici Haklan Merkezi,

 

6. Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir?

A) Tüketici Mahkemesi,

B) Reklam Kurulu,

C) Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti,

D) Bölge İdare Mahkemesi,

 

7. Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir?

A) Belediyeler,

B) Kaymakamlıklar,

C) Defterdarlık

D) Muhtarlıklar,

 

8. Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir?

A) Dilekçe verme hakkı,

B) Vergi verme hakkı,

C) İtiraz etme hakkı,

D) Tüketici Hakları Hakem Heyeti,

 

9. Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir.

B) Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır.

C) Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so­runlarının çözümünde empati kurmalıdır.

D) Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar.

 

·         Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.

·         Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy­gusunu artırır.

·         Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an­laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş­mesini sağlar.

·         Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.

·         Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.

·         Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı­zı sağlar.

·         Demokratik yaşam kurallarını öğretir.

·         Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar­dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.

·         İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.

·         Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha­yatı üzerindeki etkilerini öğretir.

10. Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Bilgiler Dersi öğrenmenin bize sağladığı faydalardandır?

A) 7

B) 8

C) 9

D) 10