Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Yap,

6. Sınıf Fen Bilimleri Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Aralık 2013 Pazar 13:57
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
77623
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Tabloda solunum sistemindeki yapı ve organlarımız numaralandırılarak verilmiştir. Solunumda aldığımız hava hangi sırayla bu yapı ve organlardan geçerek alveollere ulaşır? 
A) 1 - 3 - 2 - 6 - 5 - 4 
B) 2 - 3 - 1 - 6 - 5 - 4 
C) 4 - 5 - 6 - 1 - 2 - 3 
D) 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Sevim gerektiğinde Nurcan, Ebru ve Murat’a kan verebilir. Ancak onlardan kan alamaz. Nurcan, Ebru ve Murat’ın kan grupları birbirinden farklı olduğuna göre Sevim’in kan grubu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) A 
B) B 
C) AB 
D) 0

Şekilde vücudumuzdaki eklemlerden biri verilmiştir. Bu eklem aşağıdaki vücut kısımlarının hangisinde yer alır? 
A) Dirsekte 
B) Omurgada 
C) Kafatasında 
D) Çenede

Bir çiftçi laboratuvarda topraklarını incelettiriyor. Ziraat görevlileri, inceleme sonucuna göre gübre kullanmasına gerek olmadığını söylüyorlar. Buna göre çiftçinin toprağında aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda vardır? 
A) Kimyasal zirai ilaçlar 
B) Madensel maddeler 
C) Canlı varlıklar 
D) Su

Şekilde çiçekli bir bitkinin hayat döngüsü verilmiştir. Bu döngüde kaç numaralı şekiller yer değiştirirse döngü doğru olur? 
A) 1 ve 3 
B) 1 ve 4 
C) 2 ve 3 
D) 3 ve 4

Aşağıdakilerden hangisi alabalıktaki üreme ve gelişme özelliklerindendir? 
A) Oluşan yumurtaların tamamının döllenerek ergin birey haline gelmesi 
B) Embriyonun ana canlı vücudunda gelişimini tamamlaması 
C) Üreme hücrelerinin ana canlının vücudunda birleşmesi 
D) Bir defada çok sayıda yumurta hücresinin Döllenebilmesi

Hücrelerimiz bulunduğu dokunun çeşidine, yaptığı göreve göre şekil ve büyüklük yönünden farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye uygun bir örnek değildir? 
A) Yumurta hücresinin yuvarlak olması 
B) Alyuvarların ancak mikroskopla görülmesi 
C) Ağız içi epitel hücresinin çekirdekli olması 
D) Sinir hücrelerinin bir metreden uzun olabilmesi

Aynı ortamda bulunan kaplara, aynı sıcaklıkta ve miktarda su konulup iki saat bekletiliyor.
 


İki saat sonra 2. kaptaki suyun daha sıcak olduğu tespit ediliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 
A) 2. kap daha yalıtkandır. 
B) 1. kap daha yalıtkandır. 
C) 2. kap iletken maddeden yapılmıştır. 
D) 1. ve 2. kap aynı maddeden yapılmıştır.

Isı ile ilgili; 
I- Bir enerji türüdür. 
II- Isının akış yönü sıcaktan soğuğa doğrudur. 
III- Katı maddelerde ışıma yoluyla yayılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) II ve III

Maddelerin fiziksel hâlleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Gazların belirli bir hacmi ve şekli yoktur. 
B) Sıvıların belirli bir hacmi ve şekli vardır. 
C) Katı hâl, maddenin en düzenli hâlidir. 
D) Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar.

Tanecik modeli verilen madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Moleküler yapılı bileşiktir. 
B) Moleküler yapılı elementtir. 
C) Atomik yapılı elementtir. 
D) Atomik yapılı bileşiktir.

Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişimdir? 
A) Buzun erimesi 
B) Suyun kaynaması 
C) Yaprağın düşmesi 
D) Peynirin küflenmesi

Ağır, ince taneli, su tutan, zor işlenen ve kiremit, tuğla, seramik alanında kullanılan toprak çeşitinin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 
A) Killi 
B) Kireçli 
C) Humuslu 
D) Kumlu

I- Sünger taşı 
II- Granit 
III- Mermer 
Yukarıdaki kayaçlardan hangileri magmatik kayaçtır? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Düzlem bir aynanın 0,5 m önünde duran Ali görüntüsünü kendisinden kaç metre uzakta görür? 
A) 2 
B) 1,5 
C) 1 
D) 0,5

Aşağıdaki cümlelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğuna karar vererek ok yönünde ilerleyiniz. 
 


Hangi doğru sonuca ulaştınız? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4

Elektrik devrelerinde kullanılan reostanın görevi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 
A) Elektrik akımını ölçer. 
B) Elektrik akımını azaltır ya da çoğaltır. 
C) Elektrik devresindeki gerilimi ölçer. 
D) Elektrik devresindeki direnci ölçer.

K, L ve M cisimlerine ait elektrik, iletkenlik ve yalıtkanlıkları tabloda verilmiştir. 
 


Buna göre, bu cisimler aşağıdakilerden hangileri olabilir? 
.......K ................L..................... M 
A) Bakır tel Porselen bardak Demir çivi 
B) Bakır tel Demir çivi Porselen bardak 
C) Porselen bardak Bakır tel Demir çivi 
D) Porselen bardak Demir çivi Bakır tel

72 km/h kaç m/s’dir? 
A) 40 
B) 30 
C) 20 
D) 10

Burak, 100 m uzunluğundaki okul bahçesini bir baştan diğer başa 20 saniyede koşmaktadır. Buna göre, Burak’ın sürati kaç m/s’dir? 
A) 20 
B) 15 
C) 10 
D) 5