Test Çöz,Ortaokul 2.Dönem 2.Değerlendirme, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

6. Sınıf Fen Bilimleri Fen ve Teknoloji 2.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mayıs 2014 Cuma 21:04
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
34049
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Aşağıdakilerden hangisi lenf dolaşımının görevlerinden değildir? 
A) Vücudu hastalıklara karşı korumak. 
B) Sindirilmiş yağların ince bağırsaktan emilip kana taşınmasını sağlamak. 
C) Kandaki karbondioksitin alınan havadaki oksijenle yer değiştirmesini sağlamak. 
D) Kandan hücreler arasına sızan maddeleri toplayarak yeniden kana karıştırmak.

Kan grubu A olan bir kişi aşağıdakilerin hangisinde belirtilen kan gruplarının her ikisine kan verebilir? 
A) AB - 0 
B) A - AB 
C) A - 0 
D) B - A

Vücudumuzdaki çizgili kaslar, çalışması hızlı ancak kısa süreli ve çabuk yorulur özelliktedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin yapısında çizgili kaslar bulunur? 
A) Mide 
B) Bağırsak 
C) Kan damarları 
D) Kol ve bacak

Aşağıda verilen çiçekte tozlaşma olayı, kaç numaralı kısımlar arasında gerçekleşir? 
 


A) 1 - 2 
B) 2 - 3 
C) 3 - 4 
D) 1 - 4

Üreme, büyüme ve gelişme bakımından aşağıdakilerden hangisi, tavuk ile kedinin ortak özelliklerindendir? 
A) Doğumla meydana gelen yavruların ana canlıya benzemesi 
B) Döllenmenin ana canlının vücudunda gerçekleşmesi 
C) Yavrunun sert kabuklu yumurta içinde gelişmesi 
D) Ana canlının belirli bir süre kuluçkaya yatması

Şekilde, insanın hayat döngüsündeki bir olay anlatılmaktadır: 1, 2 ve 3 ile gösterilen yapılar hangisinde doğru verilmiştir? 
1 2 3 
A) Sperm Yumurta Zigot 
B) Yumurta Sperm Zigot 
C) Zigot Yumurta Sperm 
D) Yumurta Zigot Sperm


Yukarıdaki bitki hücresini tahtaya çizen Mehmet, hücre organellerinden birini “?” ile gösteriyor. Görevi, hücre için fazla olan maddeleri depolamak olan bu organel aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Koful 
B) Golgi 
C) Mitokondri 
D) Ribozom

Bir madde ısıtıldığında; 
I- Sıcaklık
II- Tanecik sayısı
III- Tanecikleri arası mesafe
niceliklerinden hangileri artar? 
A) Yalnız II 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) I, II ve III

Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişimdir? 
A) Saçın kesilmesi 
B) Demirin paslanması 
C) Ekmeğin küflenmesi 
D) Yumurtanın haşlanması

Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere ne denir? 
A) Saf madde 
B) Karışım 
C) Bileşik 
D) Element

Şekilde verilen tanecik modelinde toplam kaç atom vardır? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4


Şekilde verilen model aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir? 
A) Molekülü 
B) Bileşiği 
C) Elementi 
D) Karışımı

Çeşitli etkilerle doğal süreçlerde oluşan anıtlara, doğal anıtlar denir. Buna göre; 
I- Peri bacaları
II- Damlataş mağarası
III- Pamukkale travertenleri
anıtlarından hangileri doğal anıtlara örnek olabilir? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım kayaçlarına örnek olabilir? 
A) Kireç taşı 
B) Mermerler 
C) Sünger taşı 
D) Çakıl taşı

İki aynadan birincisi, üzerine paralel gönderilen ışık demetlerini bir noktada toplayarak dağıtıyor. İkincisi ise paralel gönderilen ışık demetlerini kendi üzerinden geri gönderiyor. Buna göre, birinci ve ikinci aynanın adları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Birinci ayna İkinci ayna 
A) Çukur Düz 
B) Çukur Tümsek 
C) Düz Çukur 
D) Düz Tümsek


Işının üç farklı düzlem aynadaki gelme ve yansıma durumları aşağıda çizilmiştir. Buna göre, hangi aynalardaki çizimler doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) I ve II 
C) II ve III 
D) I, II ve III


Şekildeki aynı cins iletken tellerden I. telin boyu III. telin boyuna, II. telin boyu IV. telin boyuna eşittir. Buna göre, hangi iletken telin direnci en küçüktür? 
A) I. 
B) II. 
C) III. 
D) IV.

Çalışan basit bir elektrik devresindeki kablo bir yerinden kesilerek iki uç elde edildi. Bu iki uç birleştirilmeden K ve L sıvıları içine daldırıldığında ampulün ışık verip vermediği aşağıdaki tabloya kaydedildi: 
 

Bir cisim üzerine etki eden kuvvetler dengelenmiş ise; 
I- Cisim durmaya devam eder. 
II- Cisim hareketli ise sahip olduğu hızı ve yönünü değiştirmeden hareketine devam eder. 
III- Cisim duruyorsa harekete başlar. 
ifadelerinden hangileri doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) II ve III

Ağırlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Eşit kollu terazi ile ölçülür. 
B) Dinamometre ile ölçülür. 
C) Birimi kilogramdır. 
D) Dünya üzerinde her yerde aynıdır, değişmez.