Test Çöz,Geçmişten Günümüze Yerleşme Değerlendirme Testi, Geçmişten Günümüze Yerleşme Testi, Geçmişten Günümüze Yerleşme Testi, Geçmişten Günümüze Yerleşme Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Geçmişten Günümüze Yerleşme Kazanımları, Geçmişten Günümüze Yerleşme Kazanım Testi, Geçmişten Günümüze Yerleşme Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Yerleşme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Temmuz 2015 Pazar 09:12
Güncellenme tarihi
22 Kasım 2019 Cuma 01:03
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
25952
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Tarih, çağlara ve dönemlere ayrılarak incelenir
Bu durum;
I. Tarih öğrenimini kolaylaştırmak
II. Araştırma faaliyetlerini kolaylaştırmak
III. Geçmişteki olayların günümüzdeki olaylarla karşılaştırmak gibi yargılardan hangileriyle açıklanabilir?

 • AYalnız I
 • BYalnız III
 • CI ve II
 • DI ve III

1.Soru

Aşağıda verilen tarihlerden hangisi günümüze en uzak zamanı ifade eder?

 • A1453
 • BMÖ 200
 • CMÖ 8.yy
 • Dİlkçağ

2.Soru

MÖ 209 tarihi ile ilgili olarak
I. Yazının icadından öncedir
II. MÖ 3 yüzyıldadır
III. İlk çağdadır
Bilgilerinden hangisi söylenemez?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CI ve III
 • DYalnız III

3.Soru

Yontmataş Devri’nde taşları yontarak şekillendirdik. Ilkel el baltaları yaptık, mağara duvarlarına av sahneleri Dönemin sonlarına doğru ateşi kullanmaya başladık.
Bu bilgilerden hareketle, Yontma Taş Devri’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğunu gösteren bir kanıt yoktur?

 • Aİnsanların mağaralarda yaşadıklarını
 • BAvlanmak için ilkel aletlerin yapıldığını
 • CYerleşik hayata geçildiğini
 • DSanatsal faaliyetlerde bulunulduğunu çizdik

4.Soru

I. Mağaralarda yaşanması
II. Köylerin kurulması
III. Tarımsal etkinliklerin başlaması
Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri yerleşik yaşama geçildiğinin kanıtı olarak gösterilebilir?

 • AII ve III
 • BI ve II
 • CYalnız I
 • DYalnız II

5.Soru

- Frigler, Sakarya Nehri civarında
- Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes Nehirleri civarında
- İyonlar, İzmir ve Büyük Menderes Nehri arasındaki kıyı şeridine yerleşmişlerdir.
Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim birimlerinin seçilmesinde etkili olduğu savunulabilir?

 • ADini ihtiyaçları
 • BBilimsel çalışmaya uygunluğu
 • CGüvenlik ihtiyaçları
 • DGeçimlerini sağlama çabaları

6.Soru

İnsanlar tarih boyunca beslenme, barınma ve savunma ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşamayacakları bölgelere yerleşmişlerdir.
Buna göre insanların yerleşim yerlerini seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • ABilimsel çalışmalar yapma
 • BHayatlarını kolaylaştırma
 • CDünya hakimiyetini sağlama
 • DGüçlü devletler kurma

7.Soru

Tarih Öncesi Çağlar'da insanlar;
-Yontma Taş Devri'nde mağaralarda,
-Cilalı Taş Devri'nde köylerde,
-Maden Devri'nde kentlerde yaşamışlardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • AEkonomik faaliyetlerin gerilediğine
 • BYaşam biçimlerinin zamanla geliştiğine
 • Cİlk yerleşik hayatın Anadolu'da başladığına
 • DYontma Taş Devri'nin diğerlerine göre daha uzun sürdüğüne

8.Soru

Tarih boyunca Anadolu;
I Coğrafi konumu
II. Elverişli iklim
III. Zengin doğal kaynakları
IV: Tarım imkanları gibi durumları bakımından insanlar için tercih edilen özellikleriydi.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?

 • ATicaretin gelişmesine
 • Bİlk yerleşim yerlerinin kurulmasına
 • CTek tanrılı dine inanılmasına
 • DSık sık istilaya uğraması

9.Soru


 

Eski çağlarda yaşamış insanların sosyal yaşa­mını ve temel geçim kaynaklarını göz önüne aldığımızda Anadolu'nun önemli bir merkez olduğunu görürüz. Çünkü..
Öğrencinin cümlesine;
I. Anadolu iklimi yaşam için elverişlidir
II. Anadolu'da ve­rimli ve bereketli ovalar çoktur
III. Bor mineralllerinin p Anadolu’dadır
yargılarından hangisi ile tamamlarsak yanlış bir yorum yapmış oluruz?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CYalnız II
 • DYalnız III

10.Soru