Test Çöz,6.Sınıf İpek Yolunda Türkler, ipek yolunda türkler test, ipek yolunda türkler, ipek yolunda türkler 6.sınıf slayt, ipek yolunda türkler kısa bilgi, ipek yolunda türkler hakkında bilgi, ipek yolunda türkler performans ödevi, ipek yolunda türkler haritası, 6.sınıf sosyal bilgiler islamiyet ve türkler test,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türklerin Anayurdu Orta Asya Kazanım Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Temmuz 2017 Persembe 06:41
Güncellenme tarihi
15 Kasım 2019 Cuma 10:19
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
16645
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Türk devletlerinde devleti yönetme yetkisinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hükümdarın tanrıdan kut alması 
B) Hükümdarı kurultay üyelerinin seçmesi 
C) Devlet yönetiminde hükümdarın törelere uymak zorunda olması 
D) Devlet ileri gelenlerinin onay vermesi 
Soru 2 
Türk Devletleri’nde kadının toplumda önemli bir yeri vardır. Türkler tarih boyunca kadına değer vermişler ve onu yüceltmişlerdir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt gösterilemez? 
A) Hükümdar ülke dışında iken hatun yabancı elçilerle görüşürdü 
B) Ailede mal ve mülk tamamiyle ortaktı. 
C) Harp ve sulh meclislerinde hatun da bulunurdu. 
D) Kadınlar ata binip silah kullanabilirlerdi. 
Soru 3 
Orta Asya; 
1. Türklerin tarih sahnesine çıktığı yerdir. 
2. Türkler dünyanın birçok yerine buradan yayıldılar. 
3. Türklerin ilk anayurdudur. 
4. Türkler buraya Avrupa kıtasından gelip yerleşmişlerdir. 
verilenlerden hangisi doğru değildir? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
Soru 4 
Orta Asya Türk kavimleri çadırlarda hayatını sürdürüp, yazın yaylalarda kışın da kışlaklarda yaşamışlardır. 
Bu yaşam biçiminin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnançlarının gereğini yerine getirmek istemeleri 
B) Boy ve kabilelerin birbirleri ile olan mücadeleler 
C) Hayvancılık için elverişli ortam bulmak istemeleri 
D) Çin saldırılarına karşı yanıltma politikası uygulamaları 
Soru 5 
Türk isminin geçtiği ilk Türkçe kitabe olan Orhun Kitabeleri, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi adına yazılmamıştır? 
A) Mete Han 
B) Vezir Tonyukuk 
C) Bilge kağan 
D) Kültigin 
Soru 6 
Mete Han Asya Hun devletinin başında iken, Çin’deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin’i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmiştir. 
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Asya Hunları ekonomik güce ulaşmışlardır. 
B) Asya Hun Devleti Çin’e siyasi üstünlüğünü kabul ettirmiştir 
C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişlerdir 
D) Mete Han Çin’in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır. 
Soru 7 
• Dinlerini değiştirmişlerdir. 
• Yerleşik hayata ilk geçen Türk devletidir. 
• Başkentleri Karabalgasun’dur. 
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki hangi devlete aittir? 
A) Uygurlar 
B) Göktürkler 
C) Asya Hun Devleti 
D) Kırgızlar 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi kurultayın özelliklerinden biri değildir? 
A) Siyasi, askeri ve ekonomik kararlar alınırdı 
B) Devlet yönetiminde önemli bir meclistir. 
C) Kurultaya boy beyleri ve hatun da katılardı. 
D) Hükümdarın seçiminde yetkilidir. 
Soru 9 
Abbasi ve Emevi Devletleri’nin uygulamalarında benzer özelliklerinin yanı sıra bazı farklılıklar da görülmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi Abbasi Devleti’nin farklılıklarından biridir? 
A) İslam devletidirler 
B) Fetih hareketlerinde bulunmuşlardır 
C) Devlet hizmetinde Türkler’e görev vermişlerdir. 
D) İslamiyet’i geniş sınırlara yaymak istemişlerdir. 
Soru 10 
İlk Müslüman Türk Devletlerinde; 
I. Bir çok şehirde medreseler kurulmuştur 
II. Devletin önemli işleri divanda görüşülür 
III. Yollar üzerinde Kervansaraylar kurulmuştur 
Yukarıdaki Türk-İslam devletleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ticari hayatı canlandırmaya yöneliktir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve II 
D) I ve III 
Soru 11 
Mete Döneminde; 
I. Orduda onlu sistemi uygulandı. 
II. Askerler ok ve yay gibi silahlarla donatıldı 
III. Kadın, erkek, yaşlı, genç vatanı birlikte savunurdu. 
IV. Boylar bir araya getirilerek devlet haline gelirdi. 
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Türklerin “Ordu-millet’’ anlayışına sahip olduğunun bir kanıtıdır? 
A) Yalnız 1 
B) Yalnız 3 
C) 1 ve 2 
D) 3 ve 4 
Soru 12 
Aşağıdakilerden hangisi tarihi İpek Yolu için söylenemez? 
A) İpek Yolu Çin’den başlayıp Avrupa’ya uzanan ticaret yoludur 
B) İpek Yolu yalnızca ipekli kumaşların taşındığı ticaret yoludur. 
C) Türk Çin mücadelesinin nedenlerinden biridir 
D) Doğu ile batı arasında bir kültür köprüsü olmuştur.