Test Çöz,6.Sınıf İpek Yolunda Türkler, ipek yolunda türkler test, ipek yolunda türkler, ipek yolunda türkler 6.sınıf slayt, ipek yolunda türkler kısa bilgi, ipek yolunda türkler hakkında bilgi, ipek yolunda türkler performans ödevi, ipek yolunda türkler haritası, 6.sınıf sosyal bilgiler islamiyet ve türkler test,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Türklerin Anayurdu Orta Asya Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
13 Temmuz 2017 Persembe 06:41
Güncellenme tarihi
13 Kasım 2019 Carsamba 22:19
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
11256
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Orta Asya Türk Devletleri’nin kısa sürede yıkılmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı 
B) En yakın komşuları Çin’in kuvvetli olması 
C) Yerleşik hayata geçememiş olmaları 
D) Askerlerin sadece ok, yay ve mızrak kullanmaları 
Soru 2 
Çinliler komşuları Türklerin akınlarını durdurabilmek için Çin Seddi’ni inşa etmişler ancak sonuç alamamışlardır. Türk devletlerinin taht kavgalarından yararlanmışlar. Ayrıca Türklerdekine benzer atlı asker den oluşan disiplinli bir ordu meydana getirmişlerdir. 
Yukarıdaki bilgiye bakılarak Çin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Korunma amaçlı ordularında atlı askerlere de yer vermişlerdir 
B) Türklerin iç karışıklıklarından yararlanmışlardır 
C) Çin Seddi’ni yapmalarındaki sebep sanata önem vermeleridir 
D) Ordu düzenlerinde Türklerden etkilenmişlerdir. 
Soru 3 
Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin görevlerini daha kapsamlı ve doğru açıklamaktadır? 
A) Türk vatanını iç tehditlere karşı korumaktır 
B) Vatanı ve cumhuriyeti iç ve dış tehditlere karşı korur. 
C) Yurdumuzun huzurunu sağlar 
D) Yurdumuzu dış saldırılara karşı korur. 
Soru 4 
Orta Asya’da yaşayan Türkler’in farklı zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerine göç etmelerinin nedenlerinde bazıları; 
I. İklim değişikliği 
II. Nüfusun artması 
III. Dış baskılar 
IV. Salgın hastalıklar 
buna göre hangileri bağımsızlık duygusu ile ilişkilidir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I ve III 
D) III ve IV 
Soru 5 
İpek Yolu doğuda Çin’i, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa’ya bağlayan tarihi kervan yoludur. Çoğunlukla ipek ve ipekli kumaş taşındığı için 1870 yılında bu yola ‘’İpek Yolu” adı konulmuştur. İpek Yolu toplumlar arası etkileşimlere neden olmuş bir ticaret yoludur. 
Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz? 
A) Bu yol ne zaman kullanılmaya başlanmıştır? 
B) İpek Yolu’nda daha çok hangi ürün taşınmaktadır? 
C) İpek Yolu nerede başlayıp nerede bitmiştir? 
D) Bu yola İpek Yolu denilmesinin sebebi nedir? 
Soru 6 
Tarih boyunca İpek Yolu için birçok devlet mücadele etmiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu mücadelenin nedenleri arasında gösterilemez? 
A) Askeri üstünlük sağlama 
B) Dini yönden etkili olma 
C) Ekonomik güç elde etme 
D) Kültürel açıdan zenginleşme 
Soru 7 
Hz. Muhammed’in ölümünden sonra devletin başına geçen yöneticilere ‘’Halife’’ denilmektedir. 
Halifenin yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) İslam ordusuna komutanlık etmek 
B) İhtiyaçlar için yeni kurumlar oluşturmak 
C) Zekat ve vergileri toplatmak 
D) Dini kuralları değiştirmek 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi’nin özelliklerinden biri değildir? 
A) Halifeler seçim yoluyla belirlendi 
B) Devlet örgütlenmesi tamamlandı 
C) Bütün müslümanlar eşit kabul edildi 
D) Devlete ait resmi para kullanıldı 
Soru 9 
Hz. Muhammed’in vefatından sonra ileri gelen Müslümanların seçtikleri yöneticiler ile dört halife dönemi başladı. 
Dört Halife Dönemi’nin ilki ve son halifesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? 
A) Hz. Ebubekir Hz. Ali 
B) Hz. Osman Hz. Ömer 
C) Hz. Ebubekir Hz. Osman 
D) Hz. Ali Hz. Ebubekir 
Soru 10 
Dört Halife Devrine “Cumhuriyet Dönemi”de denilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fetihlerin Arap Yarımadası dışına taşması 
B) İslam dinine inananların çoğalması 
C) Halifelerin bu dönemde seçimle iş başına gelmesi 
D) Arap kabileleri arasında siyasi birliğin sağlanması 
Soru 11 
Abbasiler döneminde, Araplar ile diğer Müslümanlar eşit görülmüştür. Zamanın eğitim kurumları olan medreselerin de açılması ile İslam uygarlığı başka kültürlerlerden yararlanmış ve gelişmiştir. 
Yukarıdaki bilgilere dayanarak; 
I. Yönetimde Arap üstünlüğü ön plana çıkarılmıştır. 
II. Düzenli bir eğitim sisteminin temelleri atılmıştır. 
III. Müslümanlar arasında ayrım yapılmamıştır. 
Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve III 
D) III ve IV 
Soru 12 
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) Hz. Ali Dönemi –––– Müslümanlar arasında ayrılıklar başladı 
B) Hz. Osman Dönemi –––– Kuran-ı Kerim çoğaltıldı 
C) Hz. Ömer Dönemi –––– Sasani Devleti’ne son verildi 
D) Hz. Ebubekir Dönemi –––– Kıbrıs Bizans’tan alındı