Test Çöz,6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz anlama testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz anlatımı testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz bilgi testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz bilgisi testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz çalışma testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz değerlendirme testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz etkinlik testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz kavrama testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz kazanım testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz konu testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz öğrenme testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz öğretimi testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz ölçme testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz ön bilgi testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz pekiştirme testi, 6.Sınıf Kültürümüzle Yaşıyor Ve Gelişiyoruz sonuç değerlendirme t

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Bizi Biz Yapanlar Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
02 Ocak 2019 Carsamba 23:59
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
1905
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur? 
A) Bilim 
B) Gelenek 
C) Edebiyat 
D) Dil 
Soru 2 
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? 
A) Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür. 
B) Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur. 
C) Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar. 
D) Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır. 
Soru 3 
“Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” 

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır? 
A) Gelenk ve görenekler 
B) Örf ve adetler 
C) Kültür 
D) Tarih 
Soru 4 
Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor. 
B) Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür. 
C) Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır. 
D) Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir. 
Soru 5 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kıyafetlerimiz de yöreler arasında farklılık gösterir. 
B) Denize yakın yerlerde kıyafetler açık renklidir. 
C) Düğünler, bayramlar ve özel günlerde yöresel kıyafetler giyilir. 
D) Kıyafetler iklimlerden etkilenmez. 
Soru 6 
“Doğdukları yerin özelliklerini taşırlar.  Halkın kültürünü anlatır, yaşayışını aktarır. Sevinçler, üzüntüler, istekler müziğe dönüşür. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır ve halka mal olur.” Yukarıda anlatılan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Fıkralar 
B) Müzik aletleri 
C) Türküler 
D) Masallar 
Soru 7 
“Elazığ yöresinde oynanan,  Her iki elde mumlu bir tabakla yürütülen zarif bir gösteridir.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur? 
A) Hora 
B) Horon 
C) Halay 
D) Çayda çıra 
Soru 8 
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur? 
A) Toplumu 
B) Sanatı 
C) İletişimi 
D) Kültürü 
Soru 9 
Kültürel özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Kültürel özellikler birbirinden etkilenebilir. 
B) Giyim tarzı, mimari, yemek çeşitleri kültürün parçalarıdır. 
C) Bölgeden bölgeye farklılık gösterir. 
D) Kültürel özellikler hiçbir zaman değişmezler. 
Soru 10 
“Ele ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynanır. Baştan ayağa dalgalanma figürleri ile fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan halk oyunudur? 
A) Halay 
B) Hora 
C) Horon 
D) Çayda çıra