Test Çöz,Kültürümüzün Yaşayan Değerleri Değerlendirme Testi, Kültürümüzün Yaşayan Değerleri Testi, Kültürümüzün Yaşayan Değerleri Testi, Kültürümüzün Yaşayan Değerleri Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Kültürümüzün Yaşayan Değerleri Kazanımları, Kültürümüzün Yaşayan Değerleri Kazanım Testi, Kültürümüzün Yaşayan Değerleri Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kültürümüzün Yaşayan Değerleri Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Temmuz 2015 Pazar 12:09
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
7710
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Karahanlılar Devleti İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen? Türkçeyi her alanda kullanmışlar,
ülkeyi eski Türk geleneklerine göre yönetmişlerdir.
Bu durum?
I. Türk kültüründen kopmadıkları
II. Milli benliklerine sahip çıkmadıkları
III. İslamiyet'i tam olarak kabul etmedikleri 
yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir?

 • AYalnız I
 • BI ve II
 • CI ve III
 • DII ve III

1.Soru

İlk Müslüman Türk Devletlerinden olan Karahanlıların, başta Türkçeyi resmi dil olarak sürdürmeleri olmak üzere geleneksel değerlerinin büyük bir bölümüne bağlı kalmaları aşağıdakilerden hangisine yönelik politikadır?

 • AOrta Asya Türk boylarıyla kolay ilişki kurmaya
 • BTürk kültürünü koruma ve geliştirmeye
 • CEmevilerin baskıcı politikalarına tepki gösterme
 • DGaznelilere karşı güç birliği oluşturmaya

2.Soru

-Giderini gelirine göre ayarla.
-Ağzından yalan söz çıkarma? yalan söz ile insan kendi itibarını düşürür.
-Mal seni kullanacağına sen onu kullan.
-Tuzu ekmeği bol tut, başkalarına ikram et.
Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eserindeki bu öğütlerine dayanarak aşağıdakilerden hangisini ilişkilendiremeyiz?

 • AYarımsever ve cömert olmalıyız
 • BBencil olmalıyız
 • CTasarruflu hareket etmeliyiz
 • DDürüst olmalıyız

3.Soru

Divanü Lügati't Türk'te Türk dilinin: grameri, yanında, Türk yer adları, Türk damgaları ve
Türk toplulukları: hakkında bilgiler yer almaktadır.
Buna göre Divanü Lügati't Türk ile ilgli olarak?
I. Türk kültür tarihine ışık tutabileceği
II. Türk dili ile ilgili çalış malara kaynaklık edebileceği
III. Türklerin kurduğu devletler hakkında bilgi edinilebileceği gibi yargılardan hangileri söylenebilir?

 • AI ve II
 • BI ve III
 • CII ve III
 • DI, II ve III

4.Soru

Türk ­ İslam dünyasında ilk yazılı eser Karahanlılar döneminde ortaya çıkmıştır. Kaşgarlı Mahmut Divan­ı Lügat'it Türk adlı eseri, Ahmet Yesevi'de Divan­ı Hikmet'i yazmıştır.
Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşamayız?

 • ADivan­ı Lügat'it Türk’ü kim yazdı?
 • BAhmet Yesevi hangi eseri yazmıştır?
 • CKaşgarlı Mahmut eserinde nelerden bahsetmektedir?
 • DTürk­İslam dünyasının ilk yazılı eserler hangi devlet döneminde ortaya çıkmıştır?

5.Soru

Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han, eski Türk geleneklerine uyarak ölmeden önce ülkeyi onbir oğlu arasında paylaştırmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

 • AÜlkenin hanedanın ortak malı olduğu anlayışının devam ettirildiği
 • BDevlet yönetiminde merkezileşmenin esas alındığı
 • CHalkın yönetime katılımının hedeflendiği
 • DÜlkenin güçlü hale getirilmeye çalışıldığı

6.Soru

Gazneliler güçlü ordularıyla geniş toprakları fethetti ve düzenli bir şekilde yönetti. Çin'den Hindistan ve Avrupa'ya kadar uzanan bölgeler arasındaki ticaret Gazneliler Devleti ve halkı için büyük kazanç getiriyordu.
Bu bilgiye bakılarak, Gazneliler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 • ASınırların genişlediği
 • BOrduya önem verildiği
 • CTarımsal üretimin arttığı
 • DTicaretin geliştirildiği

7.Soru

10. yüzyıla kadar Türk devletlerinde hükümdarlar daha çok Han, Hakan ve Kağan unvanlarını kullanırlarken bu yüzyıldan itibaren çoğunlukla "Sultan" şeklinde kullanılmaya başladılar.
Bu durumun ortaya çıkmasında?
I. Milli benliği korumak düşüncesi
II. Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi
III.Devlet yönetiminde geleneksel değerlere geri dönülmesi gelişmelerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CYalnız III
 • DII ve III

8.Soru

Gazneliler, genişleme ve cihat anlayışı doğrultusunda Hindistan'a yönelmişler ve bunun sonucunda 17 sefer yaparak İslamiyet'i Hindistan'da yaymışlardır.
Buna göre?
I. Gaznelilerin, Türk Dünyası'na hakim oldukları
II. Gaznelilerin, halifeliği ele geçirdikleri
III.Gaznelilerin, İslamiyet'i yayma politikasında başarılı oldukları yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 • AYalnız I
 • BYalnız II
 • CYalnız III
 • DI ve II

9.Soru


 

İslamiyet’i kabul eden Türkler? Kuran'ı öğrenmek için Arapça’yı ve hakimiyeti altına aldıkları İran bölgesindeki halka yakın olmak için Farsça’yı kullanmaya başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun sonuçlarından biri değildir?

 • ATürk bilim adamlarının Arapça ve Farsça eserler yazması
 • BTürkçe’nin yabancı dillerin etkisi altına girmesi
 • CTürkçe’nin etkinliğini kaybetmeye başlaması
 • DTürk toplumlarının yerleşik yaşam biçimini benimsemesi

10.Soru