Test Çöz,6 sınıf sosyal bilgiler küresel bağlantılar konu anlatımı, 6. sınıf sosyal bilgiler küresel bağlantılar testi çöz, 6. sınıf sosyal bilgiler testi, 6.sınıf küresel bağlantılar test, 6.sınıf sosyal bilgiler küresel bağlantılar testi, küresel bağlantılar 6 sınıf test çöz, küresel bağlantılar 6. sınıf

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Uluslararası İlişkilerimiz Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
29 Temmuz 2018 Pazar 04:38
Güncellenme tarihi
15 Kasım 2019 Cuma 10:59
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2264
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.

B) Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını

değiştirirler.

C) Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız.

D) Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.

 

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır.

B) Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.

C) Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez.

D) Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır.

 

3. “Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ………… adı verilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) İhracat

B) İthalat

C) Takas

D) Etkileşim

 

4. “İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Turizm

B) Ticaret

C) Seyahat

D) Ulaşım

 

5.”………  dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) NATO

B) BM

C) UNESCO

D) UNİCEF

 

6. ………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) NATO

B) BM

C) UNESCO

D) UNİCEF

 

7. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına……………… …denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) İhracat

B) İthalat

C) Takas

D) Etkileşim

 

 

8. ‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?

A) Ticaretin kolaylaşmasını sağlar

B) malların kolay taşınmasını sağlar

C) üretimin yavaşlamasını sağlar

D) kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar

 

9. Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?

A) Bilim

B) Sanat

C) Edebiyat

D) Müzik

 

10. Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticaretle uğraşanların artması

B) Ulaşım araçlarının artması

C) Ülkeler arası dostluğun gelişmesi

D) Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması

 

11. İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?

A) Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.

B) İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.

C) İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.

D) İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.

 

12. Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır,

karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;

I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması

II. Ön yargıların ortadan kalkması

III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I,II ve III

 

13. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?

A) İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.

B) İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.

C) İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.

D) İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.

 

14. Dünya kültür mirası listesinde bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi ülkemizdedir?

A) Mostar Köprüsü

B) Piramitler

C) Özgürlük Anıtı

D) Kapadokya

 

15. Mısır Piramitlerinin yapılış amacı hangisidir?

A) "Firavun" adı verilen kralları için mezar olarak yapılmıştır.

B) Mısır hazinelerini saklamak için yapılmıştır.

C) Yapıldıkları dönemde otel olarak kullanılmak amacıyla yapılmıştır.

D) Firavunlar için konut olarak yapılmıştır.

 

16. Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı İnsanların hayatlarını devam ettirmeler için gereksinim duydukları ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bu ihtiyaçların bir kısmını iç ticaret ile kendi ülkelerinde üretilen ürünlerden karşılayan insanlar, bir kısmını da farklı ülkelerde üretilen ürünlerle karşılamışlardır. Böylece farklı ülkelerden ihtiyaçların karşılanmasıyla ülkeler arası ticaret doğmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanların ihtiyaçlarının tamamen birbirine benzediği

B) Ülkelerin birbirinden farklı ürünler ürettiği

C) Ticaretin hem ülke içinde hem ülke dışında yapıldığı

D) Ticaretin insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıktığı

 

17. Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İletişim araçlarının insanların hayatına kolaylıklar sağladığı

B) Ticarette yaşanan gelişmelerin iletişim ile paralel olduğu

C) İletişim sorunlarının tamamıyla çözüme kavuştuğu

D) İnsanların ürün ya da hizmete ulaşmasının iletişim araçlarıyla kolaylaştığı

 

18. Ortak miras, bütün insanlık tarihin ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerler bütünüdür İnsanlığın Ortak Mirası . Tek bir ulusa at olmayan ortak mirasın bütün insanlığa at olduğu kabul edilmektedir. Bu bilgiye göre ortak miras ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yüzyıllar boyu süren birikimlerin sonucunda oluştuğu

B) Tüm insanlığın ortak ürünü olduğu

C) Bütün insanların ortak mirastan yararlanamadığı

D) Maddi ve manevi ögeleri içinde barındırdığı

 

19. Dünya ortak miras eserlerinden biri olan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisinin İnsanlığın Ortak Mirası sınırları içerisinde yer almaktadır?

A) Mısır

B) Suriye

C) Çin

D) Hindistan

 

20. Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülkelere sağladığı faydalar arasında Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor değerlendirilemez?

A) Ülkelerin ekonomisini geliştirir.

B) Kültürel alışveriş yaşanır.

C) Devletler arası ilişkiler artar.

D) Tüm toplumları birbirine yakınlaştırır.