Test Çöz,6.Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Değerlendirme Testi, 6 sınıf matematik genel değerlendirme testi, 6.sınıf matematik 2.dönem genel değerlendirme testi, 6 sınıf matematik genel tekrar testi, 6 sınıf matematik 1 dönem genel tekrar testi, 6 sınıflar matematik dersi 1 dönem genel değerlendirme soruları, 6. sınıf genel tekrar testi matematik cevapları, 6 sınıf matematik deneme sınavı, 6 sınıf 2 dönem matematik testleri,

6. Sınıf Sınavlar Matematik 1. Dönem 1. Değerlendirme Sınavı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
24 Aralık 2019 Salı 18:38
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2567
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
24 say›s›n›n çarpanlar› ve bölenleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?     
A) 1, 2, 3, 5, 6, 9, 12 ve 24 
B) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 ve 24 
C) 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12 ve 24 
D) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 
Soru 2 
630 sayısının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 22 . 3 . 52 
B) 23 . 3 . 5 . 7 
C) 22 . 32 . 5 
D) 2 . 32 . 5 . 7 
Soru 3 
(3 x 5 – 2) + 6 – (9 – 4 ÷ 2) =? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?     
A) 14 
B) 12 
C) 18 
D) 16 
Soru 4 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?       
A) -6,+1,-10 sayılarından en büyük olanı +1 dir. 
B) -6 ile +3 arasında 8 tane tam sayı vardır. 
C) I-2I,+3,I-6I sayılarından en büyük olan I-6I dır. 
D) -13,-9,-20 sayılarından en büyük olanı -20 dir. 
Soru 5 
Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 2 ile kalansız bölünemez?     
A) 1773 
B) 230 
C) 3006 
D) 1658 
Soru 6 
165÷(31-26) x3=? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?     
A) 99 
B) 129 
C) 89 
D) 119 
Soru 7 
A= {4, 5, 6} , B = {3, 5, 6, 7} ve C = {3, 4} olduğuna göre, A (B C) kümesi kaç elemanlıdır?   
A) 5 
B) 7 
C) 6 
D) 10 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi 12’nin 100’den küçük katlarından biri değildir?     
A) 96 
B) 60 
C) 80 
D) 72 
Soru 9 
106 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?     
A) 1 000 000 
B) 1 000 
C) 1 0 000 
D) 1 00 000 
Soru 10 
2 73■ sayısının 6’ya bölünebilmesi için ■ yerine hangi rakamlar yazılabilir?     
A) 0,6 
B) 6,9 
C) 3,6 
D) 5,6 
Soru 11 
Bir sepetteki portakallar dörder, beşer ve altışar sayıldığında her seferinde 2 portakal artıyor. Bu sepette en az kaç tane portakal vardır?     
A) 60 
B) 62 
C) 64 
D) 58 
Soru 12 
A ve B iki küme olmak üzere, A \ B = {2, 3, 4} ve A B = { 2, 3, 4, 5, 6, 7} ise B kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisidir?     
A) {5, 6, 7} 
B) {2, 3} 
C) {6, 7} 
D) {4, 5, 6} 
Soru 13 
Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 3 hem de 5 ile kalansız bölünebilir?     
A) 8210 
B) 8304 
C) 8052 
D) 8460 
Soru 14 
|-7|, |-4|, |+3|, |+13| mutlak değerleri verilen sayıları büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisidir? 
A) |+13| > |-7| > |+3| > |-4| 
B) |+13| > |+3| > |-7| > |-4| 
C) |+13| > |-7| > |-4|> |+3| 
D) |-7| > |-4|>|+13| >|+3| 
Soru 15 
913A sayısının 4’e kalansız bölünebilmesi için –A- yerine hangi rakamlar yazılabilir?     
A) 4 
B) 6 
C) 7 
D) 8 
Soru 16 
Aynı anda aynı yerden hareket eden üç gemiden birincisi 5 gün, ikincisi 7 gün, üçüncüsü 9 günde bir sefere çıkıyor. Bu gemiler kaç gün sonra hep birlikte sefere çıkarlar?     
A) 145 
B) 35 
C) 63 
D) 315 
Soru 17 
35 üslü sayısının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?     
A) 3 x 5 x 3 
B) 5 x 5 x 5 
C) 3 x 5 
D) 3 x 3 x 3 x 3 x 3 
Soru 18 
2, 3, 6, 8, 11, 15, 17, 21, 29 sayılarından kaç tanesi asal sayıdır?     
A) 4 
B) 6 
C) 5 
D) 3 
Soru 19 
A = { {a}, b, c, d, e} ve B = {a, b, c, 1, 2, 3} kümeleri veriliyor. A ∩ B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?     
A) {b, c} 
B) {a, b, c, 1} 
C) {a, b, c} 
D) {{a}, b, c} 
Soru 20 
Aşağıdakilerden hangisi 50 ile 60 arasındaki asal sayılardan birisidir?     
A) 53 
B) 59 
C) 51 
D) 57