Test Çöz,Doğu ile Batıyı Buluşturan Yol Değerlendirme Testi, Doğu ile Batıyı Buluşturan Yol Testi, Doğu ile Batıyı Buluşturan Yol Testi, Doğu ile Batıyı Buluşturan Yol Değerlendirme Testi, Kazanım Değerlendirme, Kazanım Değerlendirme Testi, Kazanım Testi, Doğu ile Batıyı Buluşturan Yol Kazanımları, Doğu ile Batıyı Buluşturan Yol Kazanım Testi, Doğu ile Batıyı Buluşturan Yol Kazanım Değerlendirme, Test, Değerlendirme, Değerlendirme Testi, Süreç Değerlendirme, Süreç Değerlendirme Testi, Süreç Testi,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Medeniyete Yön Veren Yollar Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
26 Temmuz 2015 Pazar 12:08
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
9258
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Oğuz Kağan Destanı, Orta Asya’daki İlk Tük devletleri döneminde yazılmıştır. Yüzyılla- boyunca sözlü olarak Türkler arasında söylenegelmiştir. Destandaki Oğuz Kağan karakteri, U- Türk Devletlerinden Hun Devleti’nin hükümdar Mete Han ile özdeşleştirilmiştir.Yukarıdaki metinde Hunlarla ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisine cevap buluna­maz? 

 • Aİlk Türk Devleti hangisidir?
 • BDestan hangi dönemde yazılmıştır?
 • COğuz Kağan’ın askeri başarıları nelerdir?
 • DOğuz Kağan Destanı nerede ortaya çıkmıştır?

1.Soru

Orta Asya Hun Türklerini araştıran bir tarihçi araştırmasında:
I.Mutfak eşyaları
II.Putlar
III.Tapınak kalıntıları
IV.Çeşitli silahlaryukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine ulaşmış olamaz?

 • AI ve II
 • BII ve IV
 • CII ve III
 • DIII ve IV

2.Soru

İpek Yolu; Çin’den başlayıp Kırgızjstan, Özbe­kistan, Türkmenistan ve İran’ı geçerek Anado­lu’ya ulaşan bir yoldur.yaşayanların,
I.Ekonomik
II.Siyasal
III.Sosyal
IV.Askerialanların hangilerinde birbirlerini etkiledikle­ri savunulabilir?

 • AIveII
 • BI ve III
 • CIII ve IV
 • DII ve IV

3.Soru

Tarihi İpek Yolu son yıllarda UNESCO tarafın­dan “Diyalog Yolu” olarak adlandırılmaktadır. 
Bu adlandırmada İpek Yolu’nun aşağıdaki özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

 • AZengin ülkelerden geçmesinin
 • BZengin ülkelerden geçmesinin
 • CTürklerin kontrolünde olan bir yol olmasının
 • DBir çok ülke arasında sosyal ve kültürel etkileşim sağlanmasının

4.Soru

Eski Türklerde siyasi, askeri ve ekonomik kararların alındığı bir meclis vardı. Bu meclise “Kurultay” denilmiştir.Kurultay’ın varlığı Türklerde aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

 • AKurultaya herkesin katılabildiğinin
 • BKurultayın son karar organı olduğunun
 • CTürklerde demokratik anlayışın olduğunun
 • DHükümdarın tek başına karar almada yetkisiz olduğunun.

5.Soru

Türkler bulundukları bölgenin özelliği nedeniyle göçebe yaşamışlardır. Kürkten elbiseler, kısa boyları, çekik gözleriyle hepsi birer asker gibi yaşıyor­lardı. Ticaret belli kentlerde yapılırdı. Halkın çoğunluğu ise hayvancılık ve avcılıkla uğraşırdı. Öğretmenin tahtaya yazdığı metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • ATürklerde Ekonomi
 • BTürklerde Askerlik
 • CTürklerde Sosyal Hayat
 • DTürklerde Sanat Anlayışı

6.Soru

Türklere ait en eski bilgilerin bir kısmı destanlar­dan elde edilmektedir. Destanlar yazılı olmayan sözlü kaynaklardır.Buna göre, Türk kabilelerinin ortaya çıkıdını ve adlarının yer aldığı en eski Hun destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • AOğuz Kağan
 • BGöç
 • CDede Korkut
 • DTüreyiş

7.Soru

Hunların dağılmasından sonra Avrupa’ya göç eden Türkler za­manla Hristiyanlaşmış ve Slavlar arasında eriyerek milli benliklerini kaybetmişlerdir.Ali’nin yukarıdaki verdiği bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • ATürklerde din değişikliği olmuştur.
 • BTürkler sadece Avrupa’ya göç etmiştir.
 • CTürkler değişik bölgelere göç etmişlerdir.
 • DGittikleri, yerin kültürünü benimsemişlerdir.

8.Soru

Türklerin ilk anayurdu, Orta Asya’dır. Tarihi bel­gelerden Türklerin ilk yaşadığı yerler hakkında bilgi edinmekteyiz.Orta Asya’nın sınırlarıyla ilgili verilen yargı­lardan hangisi yanlıştır?

 • ABatısında Hazar Denizi yer almaktadır.
 • BDoğusunda Kingan Dağları’yla çevrilidir.
 • CKuzeyi’nde.Hindistan ve Çin bulunmaktadır.
 • DGüneyde Karanlık ve Hindikuş Dağları yer almaktadır.

9.Soru


 

İlk Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında;I.Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı olma­sıII.Çin’in yıkıcı bir politika izlemesiIIIKurultay adı verilen mecliste ülke sorunları­nın görüşülmesiIV.Geçim kaynaklarının hayvancılık ve maden­cilik olmasıYukarıdaki durumlardan hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?

 • AI ve III
 • BII ve IV
 • CIII ve IV
 • DIV ve I

10.Soru