Test Çöz,Ortaokul 2.Dönem 2.Değerlendirme, 2.Dönem 3.Değerlendirme Testi, 2.Dönem 3.Değerlendirme Soruları, 2.Dönem 3.Değerlendirme Etkinliği, 2.Dönem 3.Değerlendirme Sınavı, 2.Dönem 3.Değerlendirme Çalışması, 2.Dönem 3.Değerlendirme Yap,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler 2.Dönem 3.Değerlendirme Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
09 Mayıs 2014 Cuma 20:45
Güncellenme tarihi
22 Kasım 2019 Cuma 20:33
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
29198
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Sağlıklı bir kişinin, bir defada verebileceği kan miktarı ne kadardır? 
A) 250 mililitre 
B) 300 mililitre 
C) 400 mililitre 
D) 500 mililitre

Kaynaklardan elde ettiğimiz notları, bilgileri, konularına göre sınıflandırıp sıraya koymalıyız. Konumuzla ilgili olmayan bilgileri ayırmalıyız. Bu aşama, bilimsel araştırma basamaklarından hangisine aittir? 
A) Araştırma konusunu seçme nedeni 
B) Araştırma konusunun belirlenmesi 
C) Toplanan verilerin değerlendirilmesi 
D) Metin düzenlemesi

Aşağıdaki ölçeklerden hangisinin kullanıldığı haritada, yerleşim yerleri daha ayrıntılı gösterilir? 
A) 1/40 000 
B) 1/90 000 
C) 1/170 000 
D) 1/1 100 000

Eskimolar, evlerinin yapımında buzlardan yararlanırlar. Buz bloklarını üst üste yığarak evlerini yaparlar. Buna göre, Eskimoların yaşadığı yerde, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülmektedir? 
A) Step 
B) Tundra 
C) Muson 
D) Tropikal

Ormanlar demir silah olsun, 
aslan su yerinde yürüsün, 
daha bol, daha zengin, 
gökyüzünde güneş bayrak olsun. 
Bu dörtlüğün alındığı kaynak, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Göç Destanı 
B) Yaradılış Destanı 
C) Oğuz Kağan Destanı 
D) Satuk Buğra Han Destanı

Aşağıda verilen “özellik-devlet” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
A) Parayı icat ettiler. - Lidyalılar 
B) Krallarına Midas unvanını verdiler. - Frigler 
C) Mısırlılarla Kadeş Barış Antlaşması’nı imzaladılar. - Hititler 
D) Tales, Pisagor, Herodot gibi bilim insanlarını yetiştirdiler. - Urartular

Kavimler Göçü’nün başlamasına neden olan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Uygurlar 
B) Moğollar 
C) Hunlar 
D) Kök Türkler

Türklerin ana yurdu olan Orta Asya, yüksek platolarla çevrili, su kaynaklarına sahip, yaylak ve kışlak alanlarının bulunduğu, uçsuz bucaksız bozkırlardır. Bu durum, Türkleri aşağıdaki uğraşlardan özellikle hangisine yönlendirmiştir? 
A) Hayvancılığa 
B) Ticarete 
C) Balıkçılığa 
D) Madenciliğe

Jandarma Genel Komutanlığının, barış zamanlarında bağlı olduğu bakanlık, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Adalet 
B) İçişleri 
C) Dışişleri 
D) Millî Savunma

Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etti. 
B) 571 yılında Mekke’de doğdu. 
C) 610 yılında peygamber oldu. 
D) 645 yılında vefat etti.

İnsan davranışlarını ve duygularını inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tarih 
B) Hukuk 
C) Psikoloji 
D) Sosyoloji

Türkiye’de ilk jeotermal enerji santrali, aşağıdaki illerin hangisinde kurulmuştur? 
A) Denizli 
B) Isparta 
C) Burdur 
D) Antalya

Aşağıdakilerden hangisi “yenilenemez” enerji kaynaklarına örnektir? 
A) Su 
B) Petrol 
C) Rüzgâr 
D) Güneş

1. Gıda zehirlenmesi
2. Toprak kayması
3. Sel felaketi
4. Trafik kazası
Yukarıdakilerden hangileri doğal afettir? 
A) 1 ve 2 
B) 3 ve 4 
C) 1 ve 4 
D) 2 ve 3

Dünya’da nüfus dağılışını etkileyen en önemli faktör, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Toprak 
B) Ulaşım 
C) İklim 
D) Yüzey şekilleri

Devlet memurlarının maaşlarından her ay belli miktarda alınan vergi türü, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Gelir Vergisi 
B) Kurumlar Vergisi 
C) Özel Tüketim Vergisi 
D) Katma Değer Vergisi

Vatikan, Suudi Arabistan ve İran’ın yönetim şekli, aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Oligarşi 
B) Teokrasi 
C) Cumhuriyet 
D) Monarşi

“Bir yerde kalan kişinin malı çalınırsa hırsızı, oradakiler bulmalıdır. Eğer bulamazlar ise o kişinin zararını karşılamak zorundadırlar.” gibi ceza hükümleri, aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? 
A) Kanunuesasi’de 
B) 1789 İnsan Hakları Bildirgesi’nde 
C) 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde 
D) Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi’nde

Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer’in halifeliği zamanında yapılmıştır? 
A) İlk donanmanın kurulması 
B) Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi 
C) Posta ve adliye teşkilatının kurulması 
D) İslam Devleti’nin başkentinin Şam’a taşınması

1. Doğruluğu kanıtlanamaz. 
2. Kişiden kişiye değişebilir. 
3. Herkes tarafından kabul edilmiştir. 
Yukarıdakilerden hangileri “olgu”nun özelliklerindendir? 
A) Yalnız 1 
B) Yalnız 3 
C) 2 ve 3 
D) 1 ve 2