Test Çöz,Sene Başı Düzey belirleme testi, Sene Başı Seviye belirleme testi, Sene Başı Dbs testi, Sene Başı Sbs testi, Sene Başı Başarı değerlendirme testi, Sene Başı Konu tarama testi, Sene Başı Başarı belirleme testi,

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Seviye Tespit Sınavı Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Eylul 2014 Pazartesi 22:15
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
49648
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.     Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

A) Haftanın en yoğun günü çarşambadır.
B) Öğrenilmesi en zor ders sosyal bilgilerdir.
C) Menteşe yöresi, Ege’nin en engebeli yöresidir.
D) Antalya, Akdeniz’in en güzel şehridir.

2.     ”Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir,yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadeleri ile tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi örtüşmez?

A) Belgelere dayanması
B) Objektif olması
C) Tarihin günümüzün koşullarına göre değerlendirilmesi.
D) Bilimsel olguları incelemesi

3.     “Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.”

Bu durum hangisini doğrular?

A) Görüşler kişiden kişiye değişir.
B) Ali Ahmet’ten daha zekidir.
C) Olguların ispatlanabileceğini.
D) Ahmet’in Ali’den daha zeki olduğunu.

4.     Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan değildir?         

A) Askerlik yapmak.
B) Vergi vermek.
C) Seyahat etmek
D) Oy vermek 

5.     Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümü için başvurmamız gereken yollardandır?

A) Sorunla ilgili kurumdaki yakınımızdan yardım istemek.
B) Sorunla ilgili torpil yapabilecek bir yetkiliyi aramak.
C) Dilekçe yazarak ilgili kuruma başvurmak.
D) Milletvekillerinden yardım istemek.

6.     Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması hangi alanda gelişme göstermemizde etkili olmuştur?

A) Siyasette 
B) Sosyal Bilimlerde 
C) Fen bilimlerinde 
D) Ekonomide

7.     I.  Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağıdır.

         II.  Çok gezen, çok okuyandan daha iyi bilir.

 III. Ülkemizde ilköğretim zorunlu ve devlet okullarında parasızdır.

 IV.  Uçak bir ulaşım aracıdır.

Yukarıdakilerden hangisi bir görüştür?

A) I  
B) II    
C) III  
D) IV

8.     Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Meridyenler arasındaki mesafe yalnızca Ekvator’da eşittir ve 111 km’dir.
B) Paraleller arası mesafe eşit değildir ve kutuplara gidildikçe bu mesafe kısalır.
C) 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.
D) Dünya üzerinde çizgisel hız Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.

9.     Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlardan biri değildir?

A) Savaş hali 
B) Kamu sağlığı ve güvenliği  
C) Nüfus sayımı   
D) Olağanüstü  hal

10.  Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olan etkenlerden biri değildir?

A) Verimli tarım alanları
B) Bitki örtüsünün gür olması
C) Endüstri kuruluşlarının yaygın olması
D) Uygun iklim şartları

11.  Coca Cola’nın üç kapağını toplayan bir kişi, coca cola firmasının hediye olarak sunduğu cam 

      bardağı almaya gittiğinde, market sahibi tarafından haksızlığa uğruyor ve bardağı verilmiyor.

       Bu durumda, haksızlığa uğrayan kişi, aşağıdakilerden hangisine başvurmalıdır?

A) Tüketici sorunları – hakem heyeti
B) İnsan hakları derneği
C) Anayasa mahkemesi
D) Emniyet

12.  Aşağıdakilerden hangisi haritanın ölçeği değiştiğinde haritada değişen özelliklerden  biri 

       değildir?

A) Coğrafi konum
B) Yüzey şekillerinin yansıtılmasındaki hata payı
C) Haritada gösterilen ayrıntı
D) Haritaların kapladıkları alan

13.  Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden birisidir?

A) 180 tane doğuda 180 tane batıda toplam 360 tane paralel vardır.
B) İki paralel arasındaki uzaklık birbirine eşittir.
C) Paralellerin boyları birbirine eşittir.
D) 180 tane kuzeyde 180 tane güneyde toplam 360 tane paralel vardır.

14.  Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.

Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur?

A) Sosyal bilgiler dersi çok zevklidir.,
B) Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.
C) Türkiye devletinin başkenti Ankara’dır.
D) Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.

15.  Bilimsel çalışma ile ilgili çeşitli kavramlar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlar arasında gösterilmez?

A) Hipotez
B) Dipnot
C) Empati
D) Katalog Taraması

16.  Paralel dairelerinin boylarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülmesinin ve kutuplarda nokta haline gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın uzay boşluğunda yer alması
B) Dünyanın şekli
C) Toplam 180 tane paralel dairesinin bulunması
D) Paraleller arası mesafenin 111 kilometre olması

17.  Haçlı Seferleri’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Coğrafi Keşifler üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir?

A) Barutun ateşli silahlarda kullanılması
B) Merkezi krallıkların güçlenmesi
C) Kağıt ve Matbaanın yaygınlaşması
D) Doğu- batı ticaretinin canlanması

18.  Furkan evlerinin yanında bulunan çocuk  parkının bakımsızlığından ve park içinde rahatça oynamalarını engelleyen dikenlerden şikayetçidir.Furkan rahatsızlığını dile getireceği   dilekçeyi hangi makama yazmalıdır?

A) Tüketici mahkemesine 
B) Muhtarlığa
C) Reklam kuruluna
D) Belediyeye

19.  Ülkemizin dünya üzerinde bulunan yedi kıtadan ikisi üzerinde toprakları vardır.Bu iki kıta aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Asya-Avrupa
B) Antartika-Asya
C) Avrupa –Afrika
D) Asya-Avustralya

20.  Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?

A) 10:48    
B) 11:12  
C) 11:22  
D) 10:38