Test Çöz,6.sınıf sosyal bilgiler öğreniyorum test indir, 6.Sınıf Toplumsal Bir Soruna Çözüm Arama Testi, hizmet aksamaları için, hizmet aksamaları için hangi kurumlara başvurabiliriz, hizmet aksamalarında başvurulabilecek kurumlar, sosyal bilgileri öğreniyorum 6. sınıf testleri, sosyal bilgilerin bireye kazandırdıkları, sosyal bilgilerin bireye olan katkıları, tüketici hakları ihlalinde başvurulacak yerler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sosyal Bilimler ve Toplum Test Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
04 Ocak 2019 Cuma 19:25
Güncellenme tarihi
15 Kasım 2019 Cuma 10:43
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
2315
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir? 
A) Bölge İdare Mahkemesi, 
B) Reklam Kurulu, 
C) Tüketici Mahkemesi, 
D) Tüketici Sorunları İl / İlçe Hakem Heyeti, 
Soru 2 
Toplumsal sorunların çözümünün hak, sorum­luluk ve özgürlükler temelinde olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 
A) Örf ve adetlere 
B) Gelenek ve görenekleri 
C) Gizliliğe 
D) Kanunlar 
Soru 3 
Tüketici Hakların Koruma Yasası'na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Tüketici bir ay içerisin­de itiraz edebilir. 
B) Üretici; hakem heyetinin kararından memnun olmazsa, Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir. 
C) Satıcıdan ödediği paranın iadesini, özürlü malın iadesini, malın değiştirilmesini ya da ücretsiz onarımını isteyebilir. 
D) Alıcının bu isteklerinden herhangi biri gerçekleşmediği zaman, il ve il­çelerde yasa ile kurulmuş olan hakem heyetlerine başvurma hakkı vardır. 
Soru 4 
Tüketici haklarını korumakla ilgili aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden birisidir? 
A) Üretilen malın tüketiciye ulaşmasını sağlamak. 
B) Hakem heyeti kararlarının yasalara uygunluğunu sağlamak. 
C) Üretilen malın kaliteli, sağlığa uygun ve ucuz olmasını sağlamak. 
D) Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zarar­larını giderici, önlemler almak, 
Soru 5 
Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar. 
Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duy­gusunu artırır. 
Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin an­laşılması ve bunların korunması bilincinin yerleş­mesini sağlar. 
Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı temel ilkeleri öğretir. 
Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar. 
Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamı­zı sağlar. 
Demokratik yaşam kurallarını öğretir. 
Beraber yaşama, sorumluluk alma, yar­dımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir. 
İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar. 
Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan ha­yatı üzerindeki etkilerini öğretir. 
Yukarıdakilerden kaç tanesi Sosyal Bilgiler Dersi öğrenmenin bize sağladığı faydalardandır? 
A) 7 
B) 8 
C) 10 
D) 9 
Soru 6 
Bir mal ya da hizmeti özel amaçlarda kullanana ne denir? 
A) Üretici 
B) Tüketici 
C) Aracı 
D) Tüccar 
Soru 7 
Dilekçe verme hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Dilekçe verme hakkı, temel hakların korunmasını sağlar. 
B) Kişiler, uğradıkları herhangi bir haksızlık sonucu veya belirli bir konuda bilgi vermek ama­cıyla dilekçe verme hakkına sahiptir. 
C) Dilekçe verme ve bilgi edinme hakkı ya­salarla güvence altına alınmıştır. 
D) Toplum içinde bireylerin birbiriyle olan bütün so­runlarının çözümünde empati kurmalıdır. 
Soru 8 
Aşağıdakilerden hangisi temel hakların korunmasında etkilidir? 
A) Dilekçe verme hakkı, 
B) Tüketici Hakları Hakem Heyeti, 
C) İtiraz etme hakkı, 
D) Vergi verme hakkı, 
Soru 9 
Bazı durumlarda devlet kuruluşları ile de sorunlar yaşanabilir. Örneğin yol çalışmaları son­rasında asfaltlama işleminin yapılmaması gibi hizmet aksamaları durumunda çeşitli devlet ku­rumlarına başvurulabilir. Aşağıdakilerden hangisi mahallemizde yaşadığımız genel sorunlarla ilgili başvuracağımız resmi kurumlardan birisi değildir? 
A) Defterdarlık 
B) Belediyeler, 
C) Muhtarlıklar, 
D) Kaymakamlıklar, 
Soru 10 
Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurula­bilecek yerlerden birisi değildir? 
A) Sağlık Bakanlığı 
B) Belediyeler, 
C) Tüketici Haklan Merkezi, 
D) Tüketici Hakları Derneği,