Test Çöz,1.Dönem 2.Değerlendirme, 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi, 1.Dönem 2.Değerlendirme Soruları, 1.Dönem 2.Değerlendirme Etkinliği, 1.Dönem 2.Değerlendirme Sınavı, 1.Dönem 2.Değerlendirme Çalışması, 1.Dönem 2.Değerlendirme Yap,

6. Sınıf Türkçe Türkçe 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
01 Aralık 2013 Pazar 18:01
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
46859
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

1.“Maddi - manevi” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? 
A) Ulus - millet 
B) Sözcük - kelime 
C) Kalın - ince 
D) Kent - şehir

2. “Soğuk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 
A) Bu el soğuktu ve titriyordu. 
B) Soğuk tavırla birbirlerini selamladılar. 
C) Soğuktan korunmak için sıkı giyinirdi. 
D) Rüzgârlı, soğuk bir günde yola çıktılar.

3. “Açılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sorunlarını birine söylemek’’ anlamında kullanılmıştır? 
A) Kapı aniden açıldı. 
B) Ali nihayet babasına açıldı. 
C) Araçlar arasındaki mesafe açıldı. 
D) Gemisiyle enginlere doğru açıldı.

4. “Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? 
A) Sahil kenarına yeni yol yapıldı. 
B) Onun tuttuğu yol doğrudur. 
C) Bizim yolumuz Atatürk yoludur. 
D) Bu soruyu çözmenin yolunu buldum.

5. Genellikle olağanüstü kişilere, olaylara, serüvenlere yer verilen ve ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa anlatılarak geçen hayal ürünü hikâyelere ne ad verilir? 
A) Söyleşi 
B) Deneme 
C) Masal 
D) Biyografi

6. “Sana ‘Gel!’ diye diye dilimizde tüy bitti.” cümlesinde “dilimizde tüy bitti” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çok konuşkan olmak 
B) Yanlışsız söyleyememek 
C) Çok konuşmaktan ağzı kurumak 
D) Tekrar tekrar söylemekten bıkmak

7. “Sevilmek, aranmak demek olduğundan, aranmayan insan kendini sevgisizliğin karanlık boşluğunda bulur ve ürperir. Bu ürperişle başını taştan taşa da vursa, elini uzattığı yerde bir dost, bir arkadaş bulamayacağı için iş işten geçmiştir. Dost, öyle istediğiniz anda bulunabilir olsaydı, alınan ve satılan bir eşya hâline de getirebilirdik.” Paragraftan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? 
A) Dostluk, kolay elde edilemez. 
B) Sevilen insan her yerde aranır. 
C) Sevgisiz insanın hiçbir dostu yoktur. 
D) İnsanlar isterse her yerde dost bulur.

8. Dostlar, tanışlar birbirlerinden ne denli uzak düşmüş olurlarsa olsunlar ve buluşmaları ne denli güçleşmiş bulunursa bulunsun günün birinde tekrar bir araya gelebilirler. Bu açıklama aşağıdaki atasözlerinden hangisine aittir? 
A) Dost başa bakar, düşman ayağa. 
B) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur. 
C) Bak bana bir gözle, bakayım sana iki gözle. 
D) Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.

9. Bu gök, bu toprak, bu deniz, Nerde var bu güneşli iz? Hiçbir şey yok senden aziz, Sana bin canla kurbanım! (Halide Nusret Zorlutuna) Dörtlükte özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Vatan 
B) Sevgili 
C) Gurbet 
D) Aile

10. Kentlerin akciğerleri olarak kabul edilen ormanlar, rahat soluk alınabilecek, doğa sevgisinin simgeleştiği bir yaşam alanıdır. Memleketimizin ormanını, ağacını, havasını, suyunu, toprağını ve insanını sevenlere selâm olsun!... (Nurten ÖZER) Parçaya göre, ormanların akciğerlere benzetilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ormanlık alanlarda suyun bol olması 
B) Değişik türden canlılara doğal barınak olması 
C) İç açıcı güzelliğinin insana yaşama sevinci vermesi 
D) Havayı temizleyerek soluk alıp vermeyi kolaylaştırması

11. Aşağıdaki isimlerden hangisi yönelme durum eki almıştır? 
A) Pencereye 
B) Masayı 
C) Odadan 
D) Bahçede

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır? 
A) Cebinde kaç lira var? 
B) Gelirken sana ne getirmiş? 
C) Çocuklar okuldan geldi mi? 
D) Siz hangi evde oturuyorsunuz?

13. “Onun boş oturduğunu hiç görmedim.” cümlesindeki zamirin (adılın) çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Soru zamiri 
B) Belgisiz zamir 
C) Kişi zamiri 
D) İşaret zamiri

14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi işaret sıfatıdır? 
A) Şu ayakkabıya bakmak istiyorum. 
B) İki arkadaş birbiriyle sohbet ediyordu. 
C) Bazı çocukları burada yeni görüyorum. 
D) Onlar konuyla ilgili konuşuyordu.

15. Aşağıdakilerden hangisi somut isimdir? 
A) Zekâ 
B) Özgürlük 
C) Kitap 
D) Düşünce

16. “Gittiler” eyleminin kip ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Geniş zaman, 3. tekil kişi 
B) Şimdiki zaman, 2. tekil kişi 
C) Bilinen geçmiş zaman, 3. çoğul kişi 
D) Duyulan geçmiş zaman, 1. çoğul kişi

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” bağlaç olarak kullanılmıştır? 
A) Öyle korktu ki neredeyse bayılacaktı. 
B) Yarınki toplantıya katılamayacakmış. 
C) Seninki ortalıkta boş boş geziyormuş. 
D) Benim eteğim sizinki kadar güzel değil.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımı yanlıştır? 
A) Evde daha çok rahat ederim. 
B) Sizde bizimle gelirseniz seviniriz. 
C) Aradığımız gücü sevgide buluruz. 
D) Kahvaltıda sadece zeytin ve peynir vardı.

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü (kalınlık-incelik) uyumu kuralına uymaz? 
A) Sabunluk 
B) Yetkili 
C) Öğretmen 
D) Sabahleyin


 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır? 
A) O, sınıfın en çalışkan öğrencisiydi. 
B) Dağlar, ağaçlar ve kuşlar çok güzel. 
C) Nereden geldin, nereye gidiyorsun? 
D) Sen benim, kardeşimi tanıyor musun?